Politisk organisation

I Norberg, och kanske många andra kommuner, pågår just nu diskussioner om vilken politisk organisation vi ska ha. Just nu har vi “traditionell” organisation, med Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och facknämnder. Vänsterpartiet i Norberg vill ändra organisationen av tre anledningar; vitalisera fullmäktige, spara pengar och minska risken för “nämndpartier” (dvs att ledamöter i facknämnder ser mer till sin egen nämnd än till hela kommunens intressen). Gott så långt. Jag instämmer i att organisationer bör ses över med jämna mellanrum och vi måste fråga oss om det vi gör är det mest effektiva.

I förslaget till ny organisation tas facknämnderna bort och ersätts med utskott under kommunstyrelsen. Fullmäktige ska ha ett antal fullmäktigeberedningar för att inte riskera att bli ett “transportkompani” för frågor redan avgjorda i kommunstyrelsen.

Att kommunfullmäktige, det enda organ där det sitter personer som är valda av väljarna, ska ha en viktig roll är jag helt med på. Själv sitter jag inte i fullmäktige (jag gick med i socialdemokraterna efter valet 2006 och stod sålunda inte med på fullmäktigelistan) men jag har förstått på dem som gör det att det finns utvecklingsmöjligheter i vårt viktigaste politiska organ. Jag är därför positiv till fullmäktigeberedningar. Det jag däremot är direkt kritisk till är att avskaffa facknämnderna. Att göra det för att spara pengar tror jag inte ett ögonblick på; i förslaget till ny organisation ska ordföringarna i de två tyngsta utskotten vara deltidsarvoderade och där rök försöket till ekonomiskt argument. Att göra det för att minska risken för “nämndpartier” kan möjligen vara realistiskt, men det finns bättre sätt att göra det på, anser jag. Vi sitter alla på mandat från politiska partier som vi är medlemmar i. Om partierna vore bättre på att bereda och diskutera frågor som är aktuella i de olika nämnderna skulle vi lättare hitta kommunperspektivet och hur våra olika delar länkar i varandra (och hur vi tillsammans måste bli bättre på att samverka över förvaltningsgränser för att bli mer effektiva och framgångsrika). Tummen ner för argumentet nämndpartier, alltså.

Ett annat argument för ny organisation har diskuterats, och det är att vissa partier har svårt att hitta personer som vill ta på sig olika uppdrag. Den svårigheten skulle minska om antalet uppdrag minskade. I början av den här diskussionen tyckte jag det lät som ett bra argument. Nu, när jag har tänkt efter, inser jag att det är en kortsiktig lösning som ytterligare urholkar demokratin. Min förhoppning är att många ska engagera sig i samhällsutvecklingen, på olika sätt, inte att allt färre ska göra det. Jag håller med om att det ibland kan kännas svårt att “vaska fram” personer som vill ta på sig uppdrag men måste vi alltid ta den enklaste vägen?!? De senaste åren har antalet förtroendevalda minskat drastiskt. Det finns ingen naturlag som säger att det måste vara så. Ett resonemang som har förts är att om uppdragen blir färre ökar konkurrensen och “kvaliten” på dem som innehar uppdragen ökar. Men vänta nu – vi har ju en demokrati som ska spegla hela befolkningen! Ska då inte så många som möjligt vara med?!? Hög- och lågutbildade, yrkesverksamma och pensionärer, ursvenskar och nysvenskar. Då tror jag att vi har de bästa förutsättningarna för bra diskussioner och kloka beslut. Att minska antalet politiska uppdrag tror jag leder till ökat “tjänstemannatänk” i politiken.

Jag tycker att vi, tillsammans, måste verka för att fler känner sig manade att ta ansvar för det gemensamma. En del kan göra det genom politiska uppdrag, andra via frivilligorganisationer, ytterligare andra via idrott osv. Börjar det bli dags att införa samhällstjänst för alla? Vill du göra värnplikt 1 år, ha ett politiskt uppdrag en mandatperiod eller arbeta inom omsorgen 1 år? Baske mig, jag tror att jag ska fundera på ett sådant förslag!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s