Ny politisk organisation?

Att en fullmäktigeberedning har fått i uppdrag att se över den politiska organisationen i Norberg är bra. Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre och vi måste hela tiden ompröva vad vi gör och hur vi gör det. Gott så långt, alltså.

De problem som huvudsakligen lyfts i debatten är dels att vissa partier har problem med att hitta folk till sina platser i nämnder och styrelser, att nämnderna ser mer till sitt eget ämnesområdes fromma än till hela kommunens väl och ve, dels att fullmäktige behöver vitaliseras och ges större vikt.

Den lösning som har föreslagits på ovanstående problem är att ta bort nämnderna och ersätta dem med utskott under kommunstyrelsen. Kortsiktigt är det förstås ett effektivt sätt att slippa ragga människor som är beredda att avsätta tid och engagemang för att vara med och ta ansvar för vårt gemensamma samhälle, samt att de som blir kvar ofrånkomligen får en helhetssyn. Men vad får det för konsekvenser mer långsiktigt? Jag menar att det urholkar demokratin avsevärt: möjligheten till påverkan och insyn, d v s makten, koncentreras till några få och det tror jag är farligt. Hela idén om demokrati bygger på att det är många som är inblandade i beslut om vårt gemensamma samhälle. Att antalet förtroendevalda skulle vara en kostnadsfråga köper jag inte: demokrati måste få kosta och vi har inte några orimligt höga kostnader för politiken i Norberg.

Antalet medborgare som känner någon som är förtroendevald politiker minskar med det liggande förslaget och det i sin tur bidrar till att förståelsen och legetimiteten för de demokratiska processerna avsevärt minskar: Ju fler som känner en förtroendevald, som kan få skeenden och sammanhang förklarade för sig, som har möjlighet att få direktkontakt med en politiker och föra fram sin åsikt, desto större är tilltron till demokratin. Ju fler människor som är förtroendevalda, som kan dela med sig av sina perspektiv och erfarenheter, desto rikare blir diskussionerna och beslutsunderlagen. Det är något som inte får försvinna om Norberg ska kunna fortsätta utvecklas långsiktigt.

Vad är då mitt förslag till lösning på problemen som beskrevs inledningsvis? Förslaget om grupper som tillsätts för att diskutera viktiga frågor (fullmäktigeberedningar) tror jag kan vara ett bra sätt att vitalisera fullmäktige och att föra in fler och nya perspektiv. Men det allra viktigaste är att vi, alla politiska partier, rannsakar oss själva: Hur kan vi arbeta annorlunda för att fler ska vilja engagera sig, i en eller flera frågor? Hur kan vi agera för att våra förtroendevalda, trots olika nämnduppdrag, ser kommunen som en helhet?  Hur utåtriktade är vi egentligen och hur bra är vi på att bjuda in medborgare till samtal och diskussioner?

Vi sossar har de senaste åren bjudit in till öppna seminarier på olika teman, vi har haft en öppen manifestation på Internationella kvinnodagen och vi står (med oregelbundenhet) ute i samhället och delar ut flygblad. Vad gör de partier, som kommit med förslaget om att avskaffa nämnderna, för att föra dialog med andra än politiker???

Att avskaffa nämnderna är en enkel men dålig lösning. För att nå större engagemang och ökad demokrati krävs hårt arbete. Är vi beredda att göra det arbetet???

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s