Nyårslöfte för klimatet från (S) och (MP)

Vi lovar att göra allt vi kan för ett fossilfritt Norberg!

Vi är många som är oroliga för vad som kommer att ske med vår värld i framtiden. Klimathotet blir allt mer påtagligt för allt fler människor på vår jord och de tveksamma resultaten från Klimatkonferensen i Köpenhamn gör att desperationen växer på sina håll. Alla människor, kommuner, länder och organisationer måste allvarligt fundera över vad vi, var och en, kan göra för att bidra till en hållbar miljö. Det räcker inte med att sortera våra sopor och köpa ekologisk mat – nu är det hög tid att ställa om i energikonsumtion och energiproduktion!

Den gångna mandatperioden har fokus legat på att ta kontroll över ekonomi och styrning av Norbergs kommun. Nu vill vi arbeta för att göra Norberg än mer attraktivt för alla som bor här och gärna få fler att välja att flytta hit. En viktig del i det arbetet är att ställa om våra verksamheter till att bli mer klimatsmarta. Om vi får väljarnas förtroende att styra kommunen efter valet i september 2010 lovar vi att under kommande mandatperiod göra allt vi kan för att nå klimatmålen i Vision 2015: ett fossilfritt Norberg.

Våra löften innebär att vi

  • från och med 2010 inte införskaffar (köper eller leasar) fler bensin- eller dieseldrivna bilar som drivs med fossila bränslen
  • under kommande mandatperiod (år 2011-2014) avsätter pengar för att genomföra åtgärder som föreslås i den klimatstrategi som just nu är under framtagande
  • allra senast under år 2011 ska ha bytt ut alla oljeeldade uppvärmingssystem i kommunägda fastigheter mot andra, mer klimatsmarta, alternativ
  • under kommande mandatperiod genomför en utredning som syftar till att öka möjligheterna till lokal, småskalig energiproduktion i Norberg.

Det här är några av de saker som kommunen kan göra för att bidra till en mer hållbar miljö. Vad kan du göra?

Gott Nytt År önskar (S) och (MP)!

Annonser

Kall jul?

Jag och de mina har en alldeles fantastisk jul, på alla sätt: mycket snö och lagom kallt för att prova nya skidorna, bygga snögrottor och åka stjärtis. Lagom mycket god mat så att vi kan äta fest-rester på juldagen och därmed slippa matlagningsbestyr. Lagom varmt inne eftersom vi har ved inburen och en ständig brasa i kakelugnen.

Dessvärre är det långt ifrån alla som har en fantastisk jul. En ny rapport från den rödgröna granskningsgruppen visar att andelen barn som växer upp i familjer som lever under fattigdomsstrecket nu förmodligen är den högsta någonsin i modern tid. Och detta år 2009, där de flesta av oss  – som har ett arbete – har fått skattesänkningar och ännu mer pengar i plånboken. Är detta verkligen det samhälle vi vill leva i? Ett samhälle där några har det väldigt bra och där några har det ganska eländigt. Jag är helt klar över vad jag tycker: ett samhälle som försöker utjämna skillnader i människors förutsättningar är den bästa förutsättningen för utilitarism – största möjliga lycka för största möjliga antal.

Det önskar jag mig till nästa jul.

Nominerad till kommunalrådsposten

Idag har valberedningen för (S) i Norberg offentliggjort att jag är nominerad till posten som kommunstyrelsens ordförande, och tillika kommunalråd, från 2011. Detta är än så länge bara en nominering: i slutet av januari ska medlemmarna fastställa listan, dvs rösta om de vill ha mig överst på fullmäktigelistan eller ej. Om de väljer mig så är förstås nästa steg valet den 19 september: vill norbergarna ha fortsatt (S)-styre och vill de ha Åsa Eriksson som kommunalråd? Det återstår att se.

Vi hade presskonferens i morse och här finns en intervju som P4 Västmanland har sänt idag.

http://www.sr.se/cgi-bin/vastmanland/nyheter/artikel.asp?artikel=3317534

Jag fick bl a frågan vad jag ser som min största utmaning fram till valet. Jag svarade att det är att ge norbergarna tillfälle att lära känna mig. Det går inte att komma ifrån att det är relativt få som känner till vem jag är, hur jag är som person och vad jag står för. Det hoppas jag kunna ändra på under våren.

Om du är norbergare och är nyfiken på mig – tveka inte att ta kontakt! Skriv här på bloggen, hejda mig i affären eller slå en signal. Jag berättar mer än gärna om hur jag ser på den framtida utvecklingen för Norberg och jag vill GÄRNA veta vad du som norbergare tycker är viktiga frågor att jobba med.

Dagen efter

Känner mig allmänt “dagen efter” – efter svininfluensavaccination. Feber har jag klarat mig ifrån men usch vad ämlig jag känt mig idag.

Gick runt och suckade och ojade mig ända fram till halv fem: då hade jag ett afrogympapass som start för en julfest – superkul! Då kom energin tillbaka och hängigheten var som bortblåst. Tänk vad skön trummusik och lite höftgung kan göra.

Möjliggöra för alla att engagera sig

Jag har idag, efter tre års tjat, fått majoritet i Socialnämnden i Norberg för möten på dagtid (start kl 15 istället för 16, och 17 som det var i början av mandatperioden). Det gläder mig stort men gör flera av mina partikamrater mycket upprörda.

De menar att det är svårt för personer anställda i små företag att ta ledigt en kortare period (tex 2 timmar) för att arbetsgivaren inte kan sätta in vikarie då. Det kan leda till att personer avsäger sig uppdrag, menar de.

Jag inser att den grundlagsskyddade rättigheten att vara tjänstledig för politiska förtroendeuppdrag (och fackliga dito) ställer till problem för arbetsgivare. Jag inser att det finns jobbarkompisar som gnäller om de tvingas gå en man kort när kompisen är på möte. För mig är detta ett samhällsproblem som måste diskuteras och åtgärdas. Så länge vi har demokrati så måste vi ha människor som engagerar sig i samhällsfrågorna. Vi behöver ha alla sorter som politiker; unga, gamla, anställda, arbetslösa, egna företagare, invandrare, pensionärer, småbarnsföräldrar osv. Att planera arbete och fylla luckor är något som går att göra, om man vill. Att få föräldrar att lämna sina barn för att gå på nämndsmöten är betydligt svårare.

Ett annat argument som framförs är att möten dagtid innebär en ökad kostnad för kommunen (ersättning för förlorad arbetsförtjänst). För mig är demokrati och samhällsengagemang så viktigt att vi måste ta den kostnaden. Att vår personal som är föredragande på mötena slipper arbeta kvällstid är förstås en ren vinst.

Vad är alternativet till att sträva efter så många möten som möjligt dagtid? En allt mer ålderstigen politikerkår, om du frågar mig, och fortsatt svårt att rekrytera yngre personer med hemmavarande barn till förtroendeuppdrag.

Jag är medveten om att åsikterna går isär i den här frågan men den ligger i tiden; allt fler kommuner och landsting övergår till att ha alla nämnder och styrelser dagtid.

Klok investering

Igår presenterade Södra Dalarnas Samordningsförbund en samhällsekonomisk utvärdering av en lång, omfattande och relativt kostsam stödinsats för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (Coachingteamet). Utvärderingen visar att payoff-tiden för samhället är 10 månader, d v s investerade medel är återbetalade efter 10 månader, resterande effekter är ren vinst för samhället. Kommunerna och landstinget har kortast återbetalningstid, d v s vinsterna syns fortast för dem ( i form av minskad utbetalning av bistånd, minskad konsumtion av samhällstjänster och ökade skatteintäkter). Om urvalet (personerna) som ingår i studien är representativt för alla deltagare i insatsen (vilket utvärderingsföretaget bedömer att det är) har samhället gjort en ren vinst om 50 Mkr på fem år med den här insatsen.

Med andra ord, det är i allra högsta grad en klok investering att satsa pengar på långvarigt, högfrekvent stöd för arbetslösa och att utgå från individens behov, inte det som för tillfället råkar finnas i min organisations verktygslåda.

Äntligen har vi det svart på vitt. När utökar vi verksamheten?

Formande av valprogram

Liksom alla andra politiska organisationer håller vi nu som bäst på att forma vårt valprogram inför kommande mandatperiod. För min del är det första gången. Jag vet inte hur vårt parti brukar göra men i år har vi utsett en valprogramgrupp där jag är sammankallande. Det är så KUL att få sitta och spåna kring vilka de viktigaste frågorna är för närmaste framtiden, vad vi tror att vi kan lova och vad som är strävansmål, vad som ska prioriteras framför annat och vad som ska lämnas därhän. Det är här, mina vänner, som vårt framtida samhälle formas.

Oavsett om det gäller (S) i Norberg eller något annat parti någon annanstans så är det just i dessa diskussioner som vi trattar ner vad vi vill göra och hur vi vill göra det – sedan är det förstås upp till väljarna att avgöra vilken typ av samhällsutveckling de vill se.

Vi har haft stor nytta av de öppna seminarier vi har arrangerat det senaste året. De inbjudna gästföreläsarna och övriga deltagare har hjälpt oss att hitta viktiga frågor, vrida och vända på problem och lösningar och givit signaler om vad de ser som mest viktigt att prioritera kommande mandatperiod. Jag hoppas att fler norbergare väljer att delta på seminarierna i framtiden för där grundläggs faktiskt delar av vår politik.

Demokrati är ibland svårt. Demokrati är ibland omständigt. Men det har blivit tydligt för mig det senaste året att demokratin verkligen funkar! Vill vi så kan vi, tillsammans, forma precis det samhälle vi vill ha. Frågan är bara vad vi vill, hur många som vill det och hur mycket vi är beredda att jobba för att få det som vi vill.

Fler detaljer om vad sossarna i Norberg vill kommer i början av nästa år. Då ska vårt valprogram vara klart att presentera. Håll ut! 😉

Nytt kommunalråd i Norberg 2011

Den lokala tidningen Fagerstaposten toppar idag sin förstasida med att Kenneth Östberg, nuvarande kommunstyrelseordförande och tillika kommunalråd i Norberg, inte kandiderar till en mandatperiod till. Kenneth är, som ni sett här tidigare, kandidat till landstinget istället.

En reporter har ringt Christer Filipsson (FP), alliansens mest högljudda företrädare i Norberg, för att få hans reaktion på Östbergs “avhopp”. Filipsson sägs i tidningen nämna mig som trolig person att kandidera till kommunalrådsposten för (S). Han säger att jag har framställts som någon slags kronprinsessa. Intressant! Jag undrar just vad som får honom att säga så.

Samma reporter ringde mig i fredags och bad mig kommentera uttalandet. Jag svarade, vilket är helt sant, att vår valberedning just nu håller på att sammanställa ett förslag till fullmäktigelista. Den listan, som jag hoppas att jag kommer stå relativt högt upp på, presenteras för medlemmarna på medlemsmötet i januari 2010. Därefter ska medlemmarna rösta om vilka personer de vill ha på vilka platser på listan och först därefter har vi en eller flera kandidater till kommunstyrelseordförandeposten. Hur det blir vet vi förstås inte förrän den 19 september 2010; vill norbergarna ha fortsatt (s)-styre och vill de i så fall ha samma person som medlemmarna på kommunalrådsstolen?

Än så länge har ingen journalist frågat mig vad jag skulle svara om jag fick frågan om att kandidera som KSO (kommunstyrelseordförande). Jag kan här avslöja att jag idag skulle svara ja – med stolthet, glädje och med viss bävan. Politik är så kul och det finns så mycket jag skulle vilja utveckla i Norberg att det vore en ynnest att få göra det på heltid. Men mycket vatten ska rinna under broarna innan vi är klara med nomineringar, listor och val så än så länge är det ingen som vet hur det blir. Spännande!

Extra distriktskongress

Igår hade (S) i Västmanland extra distriktskongress för att fastställa listorna till landstings- och riksdagsval.

Först och främst måste jag säga att Köpings Akn ska ha all heder av väl genomfört arrangemang. Tack Ulrik och co!

För det andra så är jag mycket nöjd med hur utformningen av listorna blev. På landstingslistan för västra valkretsen valdes Norbergs nuvarande kommunstyrelseordförande Kenneth Östberg att stå på andra plats. Det betyder att han, tillsammans med tre andra, är våra kandidater till landstingsrådsposterna. Det är tråktigt för Norberg att redan (efter en mandatperiod) mista en så klok, kompetent och trevlig kille på kommunalrådsposten. Det är jättebra för Västmanland (kanske särskilt norra Västmanland?) att en så klok, kompetent och trevlig kille kandiderar för landstinget. Det finns mycket att göra inom landstinget, kanske främst i norra länsdelen, och jag känner mig fullständigt trygg med att Kenneth kommer göra ett fantastiskt jobb för alla västmanlänningar. Lycka till!

På riksdagslistan blev det diskussioner om plats 3, där Olle Thorell (nuvarande riksdagsledamot) av valberedningens flyttats ner till plats 5 till förmån för Lars Eriksson, ordförande i Västerås Akn. Anledningen är att det, enligt partistyrelsens valanalys, behöver finnas en västeråsare högt upp på listan för att vi ska kunna vinna röster i just Västerås. Det argumentet stämmer nog. Därför är det så bra att fantastiska, kloka, kunniga och genomtrevliga Anna Wallén – från Västerås – står på plats 4. Hon är en riktig röstmagnet, tror jag.

Det blev sluten omröstning om Lars eller Olle ska stå på plats 3. Vi är många som anser att Olle, som har gjort ett jättebra jobb i riksdagen innevarande mandatperiod, bör stå på en “garanterad” riksdagsplats. Det blev 74 röster för Lars och 91 för Olle. Det var många västeråsare som var besvikna efter att resultatet lästes upp och det förstår jag. Min förhoppning är att västeråsarna går man ur huse och röstar på (S) den 19 september, av tre anledningar: 1) Västeråsarna har förmodligen tröttnat på alliansregeringens politik och har hört om vår kloka, moderna politik för ett sammanhållet Sverige där det skapas möjligheter för alla. 2) Västeråsarna har lärt känna den lysande stjärnan Anna Wallén och kryssar henne för allt vad tygen håller. 3) Västeråsarna vill se sin Akn-ordförande i riksdagen och kryssar därför Lars på riksdagslistan.

Själv blev jag vald att stå som nummer 10 på riksdagslistan. Det är jag jättglad över; relativt högt upp men långt ifrån valbar plats. Om sisådär två mandatperioder, när mina små barn har blivit betydligt större, står jag gärna på top 5…

Det viktigaste av allt är att vi tillsammans jobbar klokt och energiskt för valseger i alla västmanländska kommuner, i landstinget och förstås i riket!