KS i februari

Vid årets första kommunstyrelsesammanträde behandlades som vanligt en mängd olika ämnen. Här är ett axplock:

– KS beviljade Queertopiafestivalen, som hålls i Norberg i juli, medfinansiering med max 75 tkr. Kultur och fritidsnämnden har tidigare beviljat festivalen 25 tkr. (FP) och (M) reserverade sig mot beslutet, med hänvisning till att det saknas en policy för vilken typ av evenemang kommunen ska medfinansiera. Eftersom en dylik policy aldrig har åberopats tidigare, trots att kommunen medfinansierar ett flertal evenemang varje år, anar jag att det ligger andra – mindre politiskt korrekta – motiv bakom motståndet till bidraget. Angånde åsikten om policy för  vad kommunen ska stimulera och medfinansiera anser jag att vi har det: Vision 2015 för Norbergs kommun uttrycker klart och tydligt att vi ska verka för att kommunen blir känd både för inhemska och internationella besökare. Queertopia är ett lysande tillfälle att göra det.

– KS utsåg fyra politiker (Kommunfullmäktiges presidium och Christer Filipsson, (FP)) som ska marknadsföra den “För Norberg-dag” som Filipsson har motionerat om. Dagen äger rum den 29 maj. Jag föreslog att dagen ska utvärderas innan vi beslutar om det ska bli en årligen återkommande aktivitet eller ej.

– KS beslutade att Norbergs kommun ska medverka i manifestationen Låt oss släcka världen – Earth Hour den 27 mars kl 20:30-21:30. Delar av kommunen kommer då att släckas ner och invånarna uppmanas att göra detsamma hemma, för att manifestera de energibesparingar vi alla måste göra för att minska konsumtionen.

– KS beslutade att medfinansiera etableringen av ett permanent Designkontor i Norberg-Fagersta under fyra år. Syftet är att designstudenter från olika högskolor ska hjälpa små- och medelstora företag i området med idéer om hur de kan vidareutveckla sina produkter för bättre konkurrenskraft.

– KS beslutade att NVK får använda upp till 9 MKr för att genomföra energieffektiviseringar i Norbergs fastigheter år 2010-2012. Effektiviseringarna bidrar till sänkta driftskostnader vilket gör att investeringen “räknas hem” de närmaste åren. Dessutom bidrar investeringarna förstås till ett mer hållbart samhälle.

– KS beslutade att Socialförvaltningen får använda investeringsmedel för att göra mindre ombyggnader på Öjersbogården, med syftet att hela förvaltningens administration och myndighetsutövning ska kunna husera i samma byggnad. Förvaltningen måste minska sina lokalkostnader de kommande åren för att klara verksamheten med de pengar de tilldelas.

– KS beslutade om villkoren för uthyrning av lokaler (främst Tingshuset) till Bergslagens Folkhögskola. Alliansen har tidigare motsatt sig renovering och uthyrning av Tingshuset men nu ändrade de sig. Det var ett klokt beslut, tycker jag. Få saker i närtid betyder så mycket för Norbergs utveckling som etableringen av Bergslagens Folkhögskola i vår kommun. Från kommunens sida är allt beslutat och klart. Nu påbörjas renoveringen, som beräknas vara klar i oktober. I mars ska Bergslagens Folkhögskola ha styrelsemöte och ta sitt beslut om flytt. Jag räknar med att allt går vägen.

– KS beslutade att bevilja Sten Nordström hans begäran att entledigas från uppdraget som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsens Arbetsutskott. Istället valdes jag in som ordinarie och Sten blir ersättare i KS-AU.

Jag lämnde mötet med en härlig känsla av att Norberg är på rätt väg på många sätt!

//Åsa

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s