Varför vågar du inte debattera med mig, Christer Filipsson?

Ju närmare valrörelsen vi kommer desto mer desperata blir utspelen från Norbergsalliansen och dess främsta språkrör (tillika kommunalrådskandidat) Christer Filipsson. Nu senast är det förslaget om att skapa ett Bergslagens Medeltidsmuseum i Norberg som föranleder Filipsson att slira på sanningen och försöka piska upp stämningarna. Att Filipssons egen partikamrat står bakom förslaget om Medeltidsmuseum pratar han tyst om. Att jag, som är kommunstyrelsens representant i arbetsgruppen, har rapporterat om arbetet i kommunstyrelsen vägrar han att kommentera. Strategin är tydlig: finns det ingen egen politik att prata om tvingas man förvränga verkligheten för att ha något att ondgöra sig över.

Jag tar det som en komplimang: Norberg styrs på ett tillräckligt bra sätt så att oppositionen har svårt att hitta verkliga saker att protestera mot.

För att kunna bemöta de anklagelser och halvsanningar som Filipsson sprider omkring sig har jag vid tre tillfällen bjudit upp honom till debatt. Alla tre gångerna har han tyvärr avböjt:

Tidigt i våras föreslog jag (efter initiativ från en rakryggad centerpartist) en paneldebatt mellan alla partier i Norberg. Tanken var att norbergarna skulle få höra företrädare för alla partier samtidigt och få möjlighet att ställa frågor. Filipsson avböjde, med hänvisning till att han som är koncernchef inte har tid med sådant trams.

Den 11 juni bad jag om en direktsänd debatt i P4 Västmanland om förslaget Medeltidsmuseum. Filipsson avböjde debatt och krävde att få bli intervjuad efter mig i direktsändning (så att hans halvsanningar kunde stå oemotsagda).

I mitten av juni utmanade jag Filipsson på en direktsänd duell i P4 Västmanland om en fråga som han själv har drivit: att konkurrensutsätta kommunala verksamheter. Filipsson avböjde än en gång, med hänvisning till att han bara duellerar med sittande kommunalråd eller partiordförande.

Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att Filipsson inte vågar debattera med mig. Det är sorgligt. Norberg behöver politiker som vågar stå för sina åsikter, som kan argumentera för sina ståndpunkter och som klarar av att hålla sig till sanningen. Jag hoppas, för Norbergs skull, att det finns en återväxt inom Norbergsalliansen som har ett mer rakryggat förhållningssätt.

Nu har jag ”bjudit upp” till debatt tre gånger, Christer Filipsson. Hur lång tid ska det ta innan du vågar möta mig ansikte mot ansikte?

Annonser

En fungerande sjukförsäkring

De rödgröna partiledarna presenterade för ett par dagar sedan sitt förslag till en ny sjukförsäkring i tio punkter. Bra! Jag vill här kommentera förslaget, i nästan lika många punkter.

1. “Stupstocken” i sjukförsäkringen avskaffas 1 januari 2011 vid en rödgrön valseger. Det är ett välkommet löfte MEN är ett löfte som kräver stor försiktighet. Vi måste lära av våra misstag och inte, än en gång, lämna människor i passiv sjukskrivning som på många sätt är förödande för den psykiska och fysiska hälsan. Jag säger ja till individuell bedömning men jag kräver också ett individuellt anpassat stöd så att det verkligen blir en återgång till arbete.

2. En individuell bedömning av arbetsförmågan ska ske senast 6 veckor efter första sjukskrivningsdagen. Detta är ett mycket klokt och bra löfte om vi ser till att den individuella bedömningen har hög kvalitet. Vi måste organisera sjukvården så att det finns adekvat kompetens (och här menar jag inte bara läkare) som snabbt kan göra bedömningen OCH som kan utforma den första delen i individens rehabiliteringsplan.

3. Senast efter 3 månader ska individen ha en individuell rehabiliteringsplan. Detta löfte är A och O för att vi inte ska återfalla i ett system med långa, passiva sjukskrivningar som är förödande för den enskilde. Vad är det som behövs tillföras/åtgärdas/ändras för att individen ska återfå sin arbetsförmåga? Gäller det ett benbrott som kommer att självläka eller behöver individen göra omställningar i sin livsstil? Är det egentliga problemet, som ger upphov till sjukdom, konflikter på arbetsplatsen eller en kronisk smärta som individen behöver få hjälp att hitta sätt att hantera? Behövs det kurators-/psykologkompetens som kan hjälpa individen att hantera svackor i livet eller finns det ekonomiska bekymmer som ger upphov till fysiska problem? Det jag försöker säga är att vi måste se till HELA individen när vi gör den individuella rehabiliteringsplanen och att fokus måste vara på LÅNGSIKTIGT hållbar hälsa. För att kunna göra detta krävs att flera olika myndigheter och stödorganisationer samverkar intimt och det saknar jag skrivningar om  i löftena från de rödgröna partiledarna.

4. De stelbenta tidsgränserna ska avskaffas, vilket är klokt och bra. Vi är alla olika, med olika behov, och behöver därför ibland olika lång tid på oss för att bli friska. En av de viktigaste faktorerna för rehabilitering är att individen vet att försörjningen är tryggad under tiden. Systemet vi har idag, att dagarna med sjukförsäkring är räknade och att något annat, osäkert, kanske tar vid är inte särskilt gynnsamt i rehabiliteringsprocessen. I de verksamheter jag ansvarar för ser vi till att deltagarna först och främst kan känna sig trygga med att de kommer ha sin försörjning tryggad så länge de följer den gemensamt utformade handlingsplanen. Då kan individen släppa de ekonomiska bekymren och fokusera på det han/hon behöver jobba med för att bli frisk och arbetsförmögen.

5. Vi rödgröna vill göra det möjligt att studera under en sjukskrivning. Mycket bra, eftersom många av de som fastnat i långa sjukskrivningar behöver ställa om till en annan typ av jobb än de haft tidigare. Det ger möjligheter till nystarter i livet och andra dörrar kan öppnas.

6. En rehabiliteringspenning (istället för sjukpenning) ska införas för den som behöver just rehabilitering. Jag saknar mer information om vad det innebär.

7. De rödgröna partiledarna vill satsa statliga pengar i en rehabiliteringsfond. Det låter jättespännande! Informationen är mycket knapphändig, vilket jag tolkar som att partiledarna inte är helt överens eller på det klara med hur detta exakt ska se ut. Mina erfarenheter på området säger att det saknas resurser framför allt till det som slarvigt kallas social rehabilitering (hjälp med att ställa om sin vardag så att den blir hållbar med allt vad det innebär av rutiner, sociala relationer, inställningen till min egen förmåga, motivation att leva ett annorlunda liv etc) och där skulle en fond kanske kunna en tillgång. Hur denna fond utformas är förstås jätteviktigt. Jag vill skicka med till våra beslutsfattare att försöka hitta långsiktiga lösningar där alla berörda organisationer kan ingå (närsjukvård, psykiatri, arbetsförmedling, kommunernas socialtjänst och arbetsmarknadsstöd, försäkringskassan) och att det utformas en hel palett av stödinsatser för alla de behov som människor utanför arbetsmarknaden behöver. Här menar jag inte bara sjukskrivna utan även arbetslösa personer. Om den tilltänkta fonden utformas på ett klokt sätt kan den göra stor skillnad för många människor!

Punkterna 8, 9 och 10 handlar om nivån på ersättningarna när man är sjuk och de känns som självklarheter. Visst ska vi kunna leva ett drägligt liv även när vi har oturen att bli långvarigt sjuka. Visst ska alla de som nu hamnat utanför sjukförsäkringen ha möjlighet att inkluderas igen. Detta är det nog inte så svårt att enas om, det svåra är att ge förutsättningar för människor att LÄMNA sjukförsäkringen och försörja sig själva.

Jag hoppas verkligen att vi rödgröna har gjort vår läxa och lärt av det som inte fungerat tidigare. Sverige behöver allas arbetsförmåga, oavsett hur stor den är och hur den ser ut. Välfärdssamhällets främsta uppgift är att se till att alla får behövas.

Opinionsundersökningar av olika vikt

Så har då ytterligare en i raden av opinionsundersökningar presenterats. Idag är det Novus Opinion som är avsändaren.

Själva resultatet har jag inte så mycket att säga om, eftersom det enda vi kan konstatera är att läget är jämt mellan blocken (den här gången en liten fördel till oss rödgröna), (KD), (C) och (SD) ligger i den här mätningen över fyraprocentspärren och (S) och (M) är ungefär lika stora (även här en liten fördel till S). Det som stör mig är hur media, framför allt dagspress, väljer att vinkla de olika undersökningarna. När den borgerliga alliansen får majoritetssiffror så ropar media ut det med feta rubriker som signalerar “Äntligen”! Nu, när den aktuella undersökningen visar ett litet övertag för de rödgröna får jag leta länge på DN’s hemsida för att hitta något alls om nyheten.

Visst, majoriteten av mediakanalerna har borgerliga ägare. Men jag undrar hur kritisk och neutral man känner sig som redaktör när den dignitet olika nyheter ges så tydligt är politiskt färgad?

Mest av allt önskar jag att vi kunde ha lokala opinionsmätningar i lilla Norberg. Det har vi förstås inte några pengar till så vi måste vänta ända till den 19 september för att ha en aning om vilka norbergarna vill se vid makten nästa mandatperiod. Att döma av de människor jag träffar i samhället så tycker de flesta att vi sossar har skött oss bra de gångna fyra åren. Men de som tycker annorlunda håller förmodligen tyst när jag är i närheten.

Jag ligger kvar på sträckbänken och väntar med spänning på den verkliga utvärderingen – Valet!

Sommarlycka

Lyckoforskaren Bengt Brylde intervjuades i Studio Ett igår eftermiddag. Den intervjun fick mig att fundera över vad som är lycka för mig. När är jag egentligen lycklig?

Begreppet är svårdefinierat och vi kan lägga in många betydelser i det. Turligt nog fick jag en rent fysisk upplevelse av lycka lite senare på kvällen när jag i härlig kvällssol kunde plocka ängsklockor i dikesrenen längs vår grusväg. Allt var tyst, bara trädens sus och enstaka fåglar hördes. Vattnet låg nästan spegelblankt. Gräset vajade samtidigt lojt och majestätiskt och ängsklockorna lyste upp ängen i svagt blåa öar. Livet blev med ens fulländat och alla funderingar och måsten var som bortblåsta. Jag var bara där och då och tankade energi och livsglädje från omgivningarna. Det är en definition av lycka för mig.

Vad är lycka för dig?

Bättre stöd till lägre pris?

Under Almedalsveckan arrangerar ESF-rådet tillsammans med Ungdomsstyrelsen ett seminarium om hur vi kan arbeta annorlunda för att minska ungdomsarbetslösheten. Jag är inbjuden för att berätta om hur man kan arbeta med finansiell samordning för att förbättra stödet till arbetslösa. Inbjudan till seminariet hittar du här.

I Södra Dalarna har vi samlokaliserat personal från socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting. De bildar team (ett eller flera, det har varierat över tid) som arbetar tillsammans mot samma mål: Individen ska få det stöd och den hjälp han/hon behöver för att långsiktigt klara sin egen försörjning.

Det är många olika delar av livet som vävs in: förmåga att ta ansvar för sitt eget liv, sociala kontakter, beteendemönster, självkänsla, ta hand om sin kropp, kompetensökning etc. Det är en framgångsrik verksamhet som också är mycket lönsam för samhället. Det visar den samhällsekonomiska utvärdering som företaget PayOff gjorde år 2009. Det är erfarenheterna av detta arbete, samt min vision för ett sammanhållet stödsystem i välfärdssamhället, som jag ska prata om under Almedalsveckan.

Hoppas att vi ses i Visby den 5 juli!

Tips om bra restaurang i Barca

När jag skulle åka till Barcelona tidigare i våras googlade jag efter tips på bra restauranger. Vi hittade en som verkade både bra och mysig och bestämde oss för att testa den. Restaurangen levde upp till alla förväntningar och jag sände en tacksamhetens tanke till tipsaren och hans utmärkta vägbeskrivning.

Av en slump råkade vi dagen efter hamna på en annan restaurang med helt fantastisk mat. Då lovade jag mig själv att blogga om den för att ge andra lika fina tips som jag fick.  Alltså, om du vill äta riktigt bra till överkomligt pris i Barca: Reñé Restaurant & Bar på adressen Consell de Cent, 362 i närheten av Sagrada Familía. Underbart ödmjuk och alert personal, högklassiga råvaror, spännande meny till förvånansvärt bra priser. Jag tror inte du kommer att ångra ett besök där. Restaurangens hemsida hittar du här.

KS-AU i Norberg juni 2010

I måndags hade vi, som vanligt, ett fullmatat KS-AU-möte. Här är några av de saker vi diskuterade:

Vi förordade en kandidat till Personalchefstjänsten. Förhoppningsvis kan vi skriva avtal med honom inom kort.

Efter rapporten från Norra Västmanlands samordningsförbund fick vi veta att förhandlingar pågår med Sala, Hallstahammar och Surahammars kommuner om en utvidgning av förbundet. Bra! Det låter som att dessa tre kommuner kan bli medlemmar före årsskiftet. Det betyder att samtliga västmanländska kommuner har samordningsförbund fr o m nästa år. Kalasbra!

Ett tillägg till Översiktsplanen avseende vindkraft behandlades. Det känns bra. Inom kort ska planerna ställas ut så att allmänheten kan komma med synpunkter.

Det hettade återigen till i frågan inrättande av Idrotts- och kulturstipendium. När vi trodde att vi slutligen var överens deklarerade alliansens representant att de nu har ändrat sig och kräver att det blir ett rent idrottsstipendium. S och V förordar idrott- och kultur och det klubbades igenom. Jag ser fram emot debatten i KS.

En fullmäktigeberedning ska tillsättas för att undersöka möjligheten till gemensam stöd- och utredningsenhet med kringliggande kommuner. Det vore kul att få ingå i den beredningen, tycker jag.

Vi föreslår KS besluta att Norbergs kommun ska delta i SKL’s företagsklimatsundersökning. Den undersökningen vänder sig till företag som de facto har haft kontakt med kommunen på ett eller annat sätt. Vi kan alltså få direkt feedback på vårt bemötande och handläggning, till skillnad från Svenskt Näringslivs undersökning som mest fokuserar på faktorer som vi svårligen kan påverka (avstånd till internationell flygplats och hamn, möjlighet till tågtrafik etc).

Vi tog del av kvalitetsredovisning 2009 för Norbergs förskolor och skolor. Delvis är det trevlig läsning men vi har fortfarande mycket kvar att göra när det gäller framför allt måluppfyllelse i de lägre åldrarna.  Jag har stora förväntningar på skolledning, lärare och elever.

Nu har kommunstyrelsen sommaruppehåll och vi återkommer i augusti med ett tvådagarsmöte. Tro det eller ej men jag saknar redan KS…

Förslag till regionalpolitiskt program

Under större delen av våren har en arbetsgrupp, där jag ingår, arbetat med ett förslag till Regionalpolitiskt program för Västmanland. Det har varit ett kul, kreativt och dynamiskt arbete och vi har skapat utrymme för högflygande planer, teoretiska resonemang och tid för att vrida och vända på frågeställningar ur flera synvinklar. Träffarna med arbetsgruppen har tillhört höjdpunkterna den här våren, tycker jag. Tack Pia, Roger, Tommy, Joakim och Anna!

Nu finns det ett förslag som vi ska presentera för representantskapet på tisdag. Det ska bli spännande att höra vad våra partikamrater tycker. Har vi siktat för högt? Har det blivit för platt? Har vi missat något viktigt? Det återstår att se.

Jag är i alla fall stolt över vårt förslag och tacksam över att jag har fått vara med att ta fram det.

I radion om förslaget Medeltidsmuseum

P4 Västmanland har blivit kontaktade av alliansen angående förslaget till Medeltidsmuseum i Norberg. Radion ville ha en intervju. Jag föreslog debatt, så att jag kunde bemöta Christer Filipssons frågor och kritik direkt. Filipsson avböjde debatt med hänvisning till att han kan för lite om förslaget. Istället blev det telefonintervju med mig först och Filipsson sedan. Intervjuerna kan du lyssna på här, ljudfilen som börjar kl 8:00 och så får du “spola” ca 15:30 in i filen.

På sin hemsida skriver P4 Västmanland att man ska kunna titta på originalfilm från Gamla Lapphyttan (dvs 1300-tal, ungefär…). Radion har hört fel, det ska givetvis vara originalfynd.

Debatten lär fortsätta.

Bergslagens Medeltidsmuseum i Norberg

Debatten om vi ska skapa ett medeltidsmuseum i Norberg har blossat upp i dagarna. Bra! Min främsta politiska motståndare, Christer Filipsson (FP), missar förstås inte tillfället att försöka vända detta till att vi socialdemokrater vill göra ett museum av Norberg. Det rimmar falskt med den ekonomiska politik han har drivit de senaste åren.

Vi som läser insändarsidorna i Fagerstaposten regelbundet har vid det här laget lärt oss att Filipsson är bra på tjusiga ord, bra på att svartmåla Norberg men mindre bra på konkreta förslag. I själva verket är det så att Filipsson och hans allianskollegor bara haft ett enda motförslag till budget för kommunen de senaste åren: alliansen ville ta bort pengar till satsningar och utveckling kommunen och inför 2010 ville de sänka anslagen till verksamheterna. Det är verkligheten, här på insändarsidorna försöker Filipsson ge sken av något annat.

Vi socialdemokrater skriver i vårt lokala program för Norberg att vi vill verka för att ett medeltidsmuseum skapas vid Nya Lapphyttan. Vi tycker att Nya Lapphyttan behöver en satsning för att bli mer attraktivt för fler besökare men vi tycker framför allt att Bergslagen och Norberg har en så viktig del av den svenska historien att den förtjänas att berättas på ett bättre sätt. Det var ju här, i Bergslagen och Norberg, som våra förfäder lade grunden till dagens Sverige med den järnbrytning som skedde och det välstånd som det förde med sig. ”Bergslagen made Sweden” och det vill vi att hela Sverige ska veta och kunna lära sig mer om.

I början av juni presenterades i Kultur och Fritidsnämnden ett förslag till hur ett medeltidsmuseum skulle kunna se ut. En bred arbetsgrupp, där likväl alliansen liksom företag och högskolan finns representerad, har enhälligt ställt sig bakom detta förslag. Nu är det dags för partierna att tycka till om förslaget innan det diskuteras i kommunstyrelse och fullmäktige. Jag är kommunstyrelsens representant i arbetsgruppen och jag tycker att förslaget är bra, under förutsättning att vi hittar extern finansiering till stora delar av investeringen. Ett Bergslagens medeltidsmuseum måste vi skapa tillsammans med kulturinstitutioner och näringsliv. Norbergs kommun kan inte själv stå för hela kostnaden.

I den senast insändaren från vår flitiga FP-skribent menar han att jag ska koncentrera mig på vad vi kan göra lokalt, inte peka på att det behövs en ny regering och en ny politik för Sverige. Jag vill upplysa Filipsson om att Norberg faktiskt ligger i Sverige. Att våra arbetslösa ungdomar måste gå sysslolösa i 3 månader innan de kan få hjälp från Arbetsförmedlingen har Sveriges regering bestämt. Att antalet platser inom vuxenutbildning och högskola skärs ner har Sveriges regering bestämt. Att arbetslösa och sjuka får sänkta ersättningar och tvingas ut ur försäkringssystemen har Sveriges regering bestämt. Vi behöver en ny regering för att människor i Norberg ska få förutsättningar att utvecklas, våga göra nya saker och känna att det finns trygghet och stöd den dag man behöver det.

På fredag morgon ska vi intervjuas i P4 Västmanland om förslaget till medeltidsmuseum. Jag har föreslagit radiodebatt men Filipsson har avböjt det. Han säger att han inte kan tillräckligt mycket om förslaget för att delta i en debatt. Han vill att jag ska intervjuas först och att han sedan, utan att bli ifrågasatt, ska kunna bre ut sig själv. Fegis! Ska man inte kunna kräva av en kandidat till kommunstyrelseposten att han/hon deltar i en debatt i en fråga han själv har väckt?