Det tråkigaste just nu: Balanspaket

Just som fullmäktige i Norberg i juni hade beslutat att vi ska bygga en Idrottshall med fritidsgård skakade det till i världsekonomin. Osäkerheten om vad som kommer att hända med utvecklingen på finansmarknaden i Europa och USA fick snabbt konsekvenser för Norbergs ekonomi:
Från juni till augusti minskade de prognostiserade skatteintäkterna för Norberg
nästa år med 6 Mkr. Det är oerhört mycket pengar för en kommun som i år omsätter totalt 278 Mkr.  Sammantaget, med minskade skatteintäkter och minskade intäkter från det kommunala utjämningssystemet, saknas det 11 Mkr i nästa års budget. Det innebär bl a att det inte blir någon ny idrottshall i Norberg förrän tidigast 2015.

Jag beklagar det kommunala kostnadsutjämningssystem vi har idag som gör att en liten kommun med minskande befolkning betalar in mer än vi får tillbaka från systemet. Jag gnisslar tänder när jag tänker på hur maktlösa vi är inför det som händer på finansmarknaden och hur det påverkar våra inkomster. Jag önskar att vi hade en regering som, istället för att komma dragandes med jobbskatteavdrag och sänkt restaurangmoms, satsade på en gemensamfinansierad välfärd. Men framför allt är jag fast besluten att trots läget i världsekonomin jobba för en långsiktigt positiv utveckling av Norberg.

Kommunstyrelsens Allmänna utskott gav i slutet av augusti Ledningsgruppen (förvaltningscheferna) i uppdrag att ta fram ett förslag till Balanspaket, alltså vad som behöver göras för att få intäkter och utgifter att gå ihop nästa år. Fredade områden var lärartätheten i förskola och grundskola samt personaltätheten i äldreomsorgen. Ledningsgruppen presenterade ett förslagt till åtgärdslista med ungefär 30 punkter fördelade mellan alla kommunens verksamheter.

S och MP har gjort vissa justeringar i förslaget (bl a säger vi nej till att släcka vägbelysningen längs de vägar där staten är väghållare) som Kommunstyrelsen nu har ställt sig bakom. Alliansen och Vänsterpartiet har inkommit med egna budgetförslag, som till stora delar liknar vårt men som skiljer sig på några punkter. Trots det så känns det skönt att alla politiska partier i Norberg är överens om att vi måste spara 11 Mkr, alla är beredda att ta ansvar, att ta riktigt tråkiga beslut och alla har ansträngt sig för att komma med förslag.

Att vara politiker är inte någon dans på rosor. Nu, när läget är så pass
osäkert som det är i världen, måste vi ha modet att vidta ett antal åtgärder
för att återigen få kommunens ekonomi i balans på kort sikt och stå starka för framtida satsningar på lång sikt. Åtgärderna i Balanspaketet är inte saker vi vill göra men saker vi känner oss tvingade att göra för att inte skjuta över problemen på kommande generationer.

Några av de saker som Balanspaketet riskerar att medföra är:

– Nedläggning av Nickebo Förskola, flytt av fritidsgården Unkan, minskning av Kulturskolans utbud

– Minskade öppettider i kommunens reception, minskade friskvårdsinsatser för kommunens personal

– Vakanshållande av en tjänst inom handikappomsorgen, mindre pengar till institutionsplaceringar, boendestöd och arbetsmarknadsinsatser

– Mindre pengar till föreningsbidrag, inga kultur- och idrottsstipendier, ingen barnomsorg på obekväm arbetstid

Den verksamhet som i förslaget till budget för 2012 får
sänka sina kostnader mest är NVK, d v s den kommunaltekniska verksamheten. Där
minskar anslagen med totalt 27 %, jämfört vad som var planerat innan den
illavarslande skatteprognosen kom i augusti. Kultur-, idrotts- och
fritidsförvaltningen får i förslaget minskade anslag med 7,3 %,
Ledningskontoret med 3,5 %, Barn- och utbildningsförvaltningen minskas med 3,2
% och Socialförvaltningen med 1,6 %.

Det är så tråkigt att behöva skära i bra verksamhet och det är sorgligt när det drabbar enskilda på olika sätt. Trots det försöker jag att ha ett större perspektiv och se att det finns kommuner i Sverige som behöver spara mycket mer än vi gör och det finns människor i världen som har det betydligt kämpigare än vi har. Men det är en klen tröst när ungdomarna demonstrerar utanför kommunhuset eller när jag möter personal som vet att deras jobb kanske är hotat.

Det var inte det här jag planerade när jag tackade ja till att kandidera som kommunalråd men jag kan inte heller backa från det ansvar som jag har accepterat.” A woman’s got to do what a woman’s got to do.”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s