Goda grannar i Norberg

Bild

20111130-190201.jpg

Jag tycker det känns kul varje gång jag går till vår partilokal och ser Miljöpartiet vägg i vägg. Den här mandatperioden har vi ett formaliserat samarbete som bl à innebär att vi har gemensamma gruppmöten inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Det känns riktigt bra. På flera områden kompletterar de vår kunskap och engagemang och jag tror att detsamma gäller för Miljöpartiet. The more the merrier, som bekant, och jag är genuint glad över att få samarbeta med Peter o Co.

Annonser

Bra betyg eller bra kunskaper?

Niondeklassarna i Norbergs Kommun har i modern tid haft klart lägre avgångsbetyg än genomsnittseleven i Sverige. För några år sedan var våra resultat allra sämst i Sverige. Det är problematiskt på många sätt. Dels behöver kunskapsnivån generellt öka i kommunen, dels vill vi förstås ge barnen goda kunskaper, en bra start i livet och möjligheter att läsa vidare på gymnasium och högskola. Det är också problematiskt för att det riskerar att ge unga norbergare en negativ självbild: Är vi sämre än andra?

Skolledning, lärare och ansvariga politiker har de senaste åren tagit krafttag och lyft sig själva, eleverna och ibland kanske också föräldrarna i håret (bildligt talat, förstås). Årskullen som gick ut 9:an i Centralskolan i Norberg i våras var Sveriges 25:e bästa, sett till meritvärde (dvs sammanlagda betyg)! Det är en resa värd att applådera.

Nu i veckan har debatten om ”glädjebetyg” återigen blossat upp. En annan kommun i Sverige som gått från botten till toppen när det gäller resultat och betyg är Essunga. Nu visar en granskning att man där också är bland de bästa (värsta?) i Sverige att sätta glädjebetyg, dvs slutbetyget är högre än vad eleven har lyckats med på nationalla prov. Sådant kan förstås vara motiverat ibland, men borde det inte lika ofta vara berättigat med ett lägre betyg än vad resultatet på nationella provet visar? Om så är fallet borde ju det ena ta ut det andra.

Jag, och säkert många med mig, undrar nu förstås om vi i Norberg har gjort likadant: att anledningen till elevernas ökade resultat skulle vara glädjebetyg snarare än ökade kunskaper. Jag vill inte tro att det är så. Jag har bett skolchefen att kika på detta och jag hoppa innerligt att det är elevernas kunskaper som har ökat, inte betygsinflationen. Glädjebetyg är varken eleverna, lärarna, kommunen eller samhället betjänta av, i längden.

Appropå betyg, läs gärna denna kloka debattartikel av Mikael Damberg (S) i SvD. Han skriver bla: ”Betygsinflationen slår hårdast mot de elever som går i en skola som inte sätter glädjebetyg. Elever och deras föräldrar kan därför tvingas välja mellan en skola som ger stora kunskaper men inga glädjebetyg och en skola som ger mindre kunskaper men högre betyg. Det är ett val som ingen ska ställas inför. Men det är tyvärr ett val elever och deras föräldrar tvingas göra på dagens skolmarknad. Naiviteten hos de borgerliga partierna när marknadskrafter släppts in i de offentliga tjänsterna, inom såväl skola som äldreomsorg, har varit stor.

 

Norbergs Flygklubb

Bild

20111122-154151.jpg

Idag har jag haft äran att besöka vår aktiva och framgångsrika flygklubb. Visst är det häftigt att lilla Norberg har en flygklubb med tre sektioner (motorflyg, segelflyg och modellflyg), totalt ca 75 medlemmar, och att vi hävdar oss mycket väl nationellt och internationellt? Det görs ett fantastiskt ideellt arbete i många föreningar år ut och år in och idag fick jag tydliga exempel på det.

Visste ni att Norbergs flygklubb har följande fina meritlista när det gäller fri-/modellflyg?

3 st VM-Guld

1 st VM-Silver

1 st VM-Brons

1 st EM-Guld

4. EM-Silver

20 st SM-Guld (imponerande, eller hur!?!)

5. Totalsegrar i Världscupen

49. Världscup Guld

32. Världscup Silver

30. Världscup Brons

Den som vill veta mer om flygklubben kan kika här.

Tack snälla ni för en trevlig och intressant eftermiddag. Jag hoppas att det inte dröjer så länge tills vi har anledning att bygga ut landningsbanan för affärsflyg.

Vad var det vi sa?

Efter alla skandaler i privata äldreboenden och privata friskolor och förskolor har även regeringen och Svenskt Näringsliv vaknat. I en artikel i Svenska Dagbladet skriver Svenskt Näringsliv att det privata näringslivet, som varit pådrivande för
privatiseringarna, också har ett särskilt ansvar att medverka till att
bristerna rättas till.

Artikeln förordar stärkt kvalitetskontroll, hårdare granskning av
kompetensen och ekonomin hos företagen, oannonserade täta inspektioner och
möjligheter att snabbt stänga dåliga verksamheter – dvs. mycket hårdare regler
och myndighetstillsyn.

Kommer ni ihåg argumenten när privatiseringar framhölls som lösningen på alla problem? Det skulle bli högre kvalitet och lägre kostnader. Det skulle minska behovet av byråkrati och kontroll, eftersom dåliga alternativ helt enkelt skulle slås ut från marknaden.
Vi sossar var skeptiska till argumenten och nu ligger det nära till hands att säga ”Vad var det vi sa?”

Regionbildning

Så har då ett första steg äntligen tagits mot en storregion där Västmanland ingår. Frågan har stötts och blötts i flera år men ”ingen” har tagit ett helhetsgrepp och verkligen agerat  – förrän nu. Bra gjort, rödgröna landstingsmajoriteten med Denise Norström (S) i spetsen!

Moderaterna är ju minst sagt kallsinniga till regionbildning så under förra mandatperioden hände ingenting. Sedan 2010 är hela Västmanland rödgrönt och då ska det förstås hända saker. Vi sossar/miljöpartister/vänsterpartister ser en massa fördelar med att bli större tillsammans med andra så vi vill ha en storregion. Frågan har varit hur den ska se ut och vilka vi vill ha med och som vill vara med oss.

Pariterna har diskuterat frågan och kommit fram till ungefär samma sak: en Mälardalsregion med Sörmland, Uppsala och kanske Örebro är de vanligaste önskemålen. Vi norbergs-sossar har stridit för att den framtida regionen även ska innehålla Gävleborg och Dalarna (the more the merrier, som bekant), eftersom det är län som vi samverkar och känner stor släktskap med. Vi blev dock nerröstade på partiets distriktskongress i våras så nu böjer vi oss för majoritetens beslut och jobbar för en lite mindre storregion.

Uppsala läns landsting (med moderaterna i spetsen) kan inte riktigt bestämma sig om de vill vara med i en region över huvud taget och i så fall hur den ska se ut så Västmanland, Sörmland och Örebro kör nu på själva. I slutet av januari lämnar de tre landstingen in en gemensam ansökan om att bilda region med varandra, om landstingspolitikerna i de tre länen röstar som majoriteten hoppas. Ändrar sig Uppsala är de välkomna att ansluta.

Vad innebär då detta för norbergarna? Ja, först och främst hamnar vi ännu mer i utkanten av den administrativa organisationen och i värsta fall ännu längre bort ifrån residensstaden (om det nu inte råkar bli Västerås). Vi kommer att tillhöra en jättestor, kraftfull region som har mycket goda tillväxtmöjligheter, inte minst tack vare närheten till Stockholm, och det kommer förhoppningsvis innebära bättre jobb- och pendlingsmöjligheter. Däremot kommer det att krävas en fortsatt bra eller ännu bättre samverkan över läns-/regiongränserna i framtiden för att kollektivtrafik och sjukvård ska funka ”smärtfritt” för norbergarna. Vi har många samarbeten och samverkansorgan över länsgränsen till Dalarna idag och jag ser ingen anledning till att det inte skulle kunna fortsätta när vi tillhör olika regioner.

Det är inte ofta jag hoppas på regeringen Reinfelt men i det här fallet gör jag det: kanske är det så att regeringen, när det är dags att lägga regionpusslet för hela Sverige, knör in Dalarna och i bästa fall även Gävleborg i vår region för att pusslet ska gå ihop och så får norbergs-sossarna som vi vill i alla fall…

Ny Översiktsplan

Bild

20111109-202218.jpg

På måndag ska Kommunstyrelsen diskutera förslaget till ny Översiktsplan för Norbergs kommun. Det känns jättekul att vi äntligen har kommit så här långt i processen.

Alla kommuner måste ha en aktuell ÖP och den vi har idagsläget är från 1993. Inte så aktuell, alltså, och vi har längtat efter en ny, fräsch och progressiv ÖP. Arbetet med att ta fram den har pågått i nästan två år. Kommunstyrelsens Arbetsutskott (sedemera Allmänna utskott) har varit styrgrupp och så har det funnits en arbetsgrupp med tjänstemän från flera förvaltningar och samverkansorgan. V-Dala Miljö & Byggnadsförvaltning har hållit ihop processen och det har de gjort med den äran.

För att ett så här viktigt och omfattande dokument ska ha någon reell påverkan, och inte bara bli en sådan där berömd hyllvärmare, krävs att det är många människor som engagerar sig i processen. Vi har varit måna om att det inte bara ska vara politiker och tjänstemän som är delaktiga utan även privatpersoner och föreningar. Förslaget har varit utställt i två omgångar (samråd och granskning) och många har valt att komma med synpunkter. En hel del är positiva men det finns också ett antal kritiska inlägg. De frågor som är mest omdebatterade i media är de LIS-områden vi har pekat ut (områden där vi vill göra undantag från strandskyddslagstiftningen och tillåta nybyggnation i närheten av strand) och områden som pekas ut som lämpliga för vindkraft.

Vi har försökt att lyssna på kritiken, ändrat på en del ställen men politikens vilja ligger fast: ÖP ska ha ett utvecklingsfokus och vi måste hela tiden ha möjlighetsglasögonen på. Självklart ska vi bevara och ta hänsyn på alla upptänkliga vis men det får inte göra att det ligger en död hand över vår bygd.

Höstlov

Bild

20111103-211351.jpg

Idag har jag haft höstlov med barnen. De hade önskat sig att prova på bowling så vi åkte till Fagersta och körde en serie. De stackars grånade bowlingrävarna som försökte spela match fick problem med koncentrationen när vi högljutt anlände.
Tro’t eller ej men 4:åringen vann, 7-åringen kom tvåa och en skamsen men glad mamma kom klart sist.

Orkar inte med fler bonusar

Nä, nu får det väl räcka!?! Hur mycket ska storbolagens chefers bonusar och pensionsavtal få raka i höjden? Hur i hela friden ska människor som har svårt att få pengarna att räcka till falukorv kunna känna förtroende för dessa bolag? Hur mycket pengar kan någons arbete vara värt? Och hur mycket pengar kan en människa göra av med?
Nordeas VD får en lägenhet för 22 Mkr. och kan få drygt 100 Mkr. i pension. Tror ni att han har en dålig månadslön så att han inte kan betala boende och pensionsavsättningar själv?
Skulle inte tro det.