Norbergs syn på rovdjurspolitiken

Rovdjurspolitiken ansvarar riksdagen för men rovdjuren lever i de svenska kommunerna och det är kommunmedborgare som gläds och som räds när antalet vargar växer.

Hur olika rovdjursarter väljer att röra sig och var de väljer att bilda revir kan vi inte styra över. Däremot kan Sveriges riksdag besluta om hur många rovdjur vi ska ha i landet Sverige och se till att det beslutade antalet inte överskrids. I Norberg finns det många som tycker att det är en självklarhet att det ska finnas varg i vårt område. Det finns andra som anser att antalet vargar har blivit allt för stort och att det hindrar dem i deras djurhållning, fritidsintresse eller upplevda trygghet. En framgångsrik rovdjursförvaltning vilar ytterst på en bred acceptans för den förda politiken.

Norberg är en liten kommun med rikt friluftsliv och en storslagen natur. En av våra främsta attraktioner är just naturen där många väljer att ströva, fiska eller jaga. Norberg är helt beroende av att fler väljer att flytta till orten för att kunna upprätthålla ett livsdugligt samhälle. Det är därför med oro vi hör att allt fler människor känner sig begränsade i sin livsstil p g a det ökande antalet vargar i vår närhet.

Jag föreslår att Norbergs kommun tillskriver Länsstyrelsen Västmanland och tillkännager vår uppfattning:

  1. Naturvårdsverket har givit Länsstyrelsen i Västmanland i uppdrag är peka ut möjliga områden för utplantering av varg enligt beslut av riksdagen. Innan förslag läggs fram och beslut i frågan tas om lämpliga geografiska områden i Norbergs kommun kräver vi att överläggningar och samråd sker med Norbergs kommun och dess medborgare.
  2. De djurägare och företagare på landsbygden som utsätts för skador som rovdjuren åstadkommer måste få full ersättning från staten för sina förluster och skador
  3. Det förebyggande arbetet, med bl. a höga stängsel för att hindra rovdjur, bör berättigas en hög andel statlig medfinansiering
  4. Det är viktigt att samhället och myndigheter för ständig dialog och har information till allmänhet och djurägare kring aktuella rovdjursärenden. Respekt och ömsesidig förståelse leder till större acceptans för den jakt- och viltvård som riksdagen beslutat om.
  5. En utökad skyddsjakt bör få förekomma i de områden där enskilda vargindivider förorsakar stor skada och oro.
Annonser

One thought on “Norbergs syn på rovdjurspolitiken

  1. Bra skrivet Åsa och ta med kommunalt självstyre och kommunal vetorätt till vad som skall finnas i kommunen och då är stöder i Plan- & Bygglagen, Miljöbalken och Djurskyddslagen.
    Dt är inte Riksdagen som bestämmer att en viss kommun skall härbärga rovdjur, utan en övegripande rovdjurspoltik i landet. Fråga: Var finns regeringens eller riksdagns beslut att ex.vis Norberg skall härbärga ett vissta antal av vargar eller att dit skalla flyttas vargar, Svar: Ingenstans. Det är Norberg och dess innevånare som har rätten att välja. Det borde alla kommuner anamma.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s