Årets sista Kommunstyrelse

Det känns tomt. Inget möte med Allmänna utskottet att förbereda. Inga handlingar till KS eller KF att läsa. Tur att jag fick tre pocketböcker vid ett företagsbesök idag så att jag har något att sysselsätta mig med…

Skämt å sido, det politiska året i Norberg har nått sitt slut. Diskussionerna och aktiviteterna fortsätter i partierna men de formella kommunmötena har uppehåll till januari. Det är nog många som tacksamt njuter av lite mer ledig tid.

Flera viktiga frågor avhandlades vid årets sista KS:

– Vi antog en reviderad handlingsplan vid hot- och våldsituationer, främst för anställda hos kommunen. Senare i år ska vi besluta om en liknande plan för politiker.

– Vi enades om ett yttrande till Landstingsstyrelsen i regionfrågan (se nedan). Vänsterpartiet reserverade sig mot meningen att vi är tveksamma till att den regionala demokratin vitaliseras men för övrigt var alla partier från (V) till (M) helt överens. Skönt! Jag är jätteglad över att vi har kommit så här långt i regionfrågan och håller alla tummar jag har för att vi ska ingå i en regionkommun från 2015.

– Jag, i egenskap av KSO, fick i uppdrag att besluta om avtal mellan kommunen och den nya Kollektivtrafikmyndigheten.

– Vi lämnade ett yttrande på betänkandet ”Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet”. Kortfattat kan man säga att Norbergs kommun är positiv till förslaget som innebär möjlighet till mer långsiktiga och stabilare planeringsförutsättningar för offentlig sektors verksamheter även vid konjunkturs­svängningar men vi är negativa till införande av kommunstabiliseringssystem.

Här följer det yttrande som Norbergs Kommun ska skicka till Landstingsstyrelsen ang. regionbildning:

Kommunstyrelsen i Norbergs kommun är positiv till att landstingen i Södermanland, Örebro och Västmanlands län ansöker om att slås ihop till en regionkommun år 2015.

Huruvida en regionkommun kommer att vitalisera den regionala demokratin ställer vi oss tveksamma till. Under den fortsatta processen är det viktigt att säkerställa att den framtida regionens alla geografiska delar får inflytande i ett regionparlament.

Ett av Ansvarskommitténs kriterier för att bilda regionkommun är att regionen ska avgränsas så att medborgarna kan känna anknytning dit. Det är högst tveksamt om detta kriterium uppfylls i en framtida Region Mälardalen när det gäller norra Västmanland. Norbergs invånare har, generellt sett, sedan många generationer en stark Bergslagsidentitet. Med liggande förslag dras en regiongräns genom Bergslagen. Norbergs kommun önskar därför att landstingen i Uppland, Dalarna och Gävleborgs län har möjlighet att ansluta sig till en framtida Mälardalsregion. Om en framtida regionkommun Mälardalen inte inkluderar Uppland, Dalarna och Gävleborgs landsting är det av största vikt att samarbete och samverkan över regiongränsen gällande kollektivtrafik och hälso- och sjukvård fortsätter och förstärks.

Med en regionbildning växer av naturliga skäl avstånden till residens- och andra viktiga städer. De avståndsuppskattningar som beskrivs för 60 % av den framtida regionens befolkning gäller inte för flertalet av gränskommunerna. För Norbergs del kan sägas att avståndet till exempelvis Nyköping är nästan 200 km.

De kommunalekonomiska effekterna är inte tillräckligt utredda och beskrivna för att kommunen ska kunna yttra sig om dem. En kommunal skattehöjning till följd av regionbildning förutsätts ej behöva ske.

Av de modeller för kommunal samverkan som beskrivs i utredningen förordar Norbergs kommun kombinationsmodellen där kommunerna organiseras i ett gemensamt regionalt kommunförbund med gemensamma beredningar.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s