Norbergs syn på regionfrågan

Idag, när P4 Västmanland har framtida regionbildning som huvudnyhet, passar jag på att lägga ut det yttrande som Kommunstyrelsen i Norberg har skickat till Landstingsstyrelsen. Det förtjänas att påpekas att ALLA partier i KS, från (V) till (M), har ställt sig bakom detta yttrande och det känns riktigt, riktigt bra. Vänstern reserverade sig mot meningen som handlar om att demokratin kanske inte vitaliseras av en regionkommun men för övrigt var vi helt överens. Nu håller vi tummarna för att Västerås lyckas bli eniga och ställa sig bakom en regionbildning för länsmedborgarnas bästa.

Förslag till yttrande ang. Region Mälardalen, remissupplaga 6 dec 2011

Kommunstyrelsen i Norbergs kommun är positiv till att landstingen i Södermanland, Örebro och Västmanlands län ansöker om att slås ihop till en regionkommun år 2015.

 

Huruvida en regionkommun kommer att vitalisera den regionala demokratin ställer vi oss tveksamma till. Under den fortsatta processen är det viktigt att säkerställa att den framtida regionens alla geografiska delar får inflytande i ett regionparlament.

 

Ett av Ansvarskommitténs kriterier för att bilda regionkommun är att regionen ska avgränsas så att medborgarna kan känna anknytning dit. Det är högst tveksamt om detta kriterium uppfylls i en framtida Region Mälardalen när det gäller norra Västmanland. Norbergs invånare har, generellt sett, sedan många generationer en stark Bergslagsidentitet. Med liggande förslag dras en regiongräns genom Bergslagen. Norbergs kommun önskar därför att landstingen i Uppland, Dalarna och Gävleborgs län har möjlighet att ansluta sig till en framtida Mälardalsregion. Om en framtida regionkommun Mälardalen inte inkluderar Uppland, Dalarna och Gävleborgs landsting är det av största vikt att samarbete och samverkan över regiongränsen gällande kollektivtrafik och hälso- och sjukvård fortsätter och förstärks.

 

Med en regionbildning växer av naturliga skäl avstånden till residens- och andra viktiga städer. De avståndsuppskattningar som beskrivs för 60 % av den framtida regionens befolkning gäller inte för flertalet av gränskommunerna. För Norbergs del kan sägas att avståndet till exempelvis Nyköping är nästan 200 km.

 

De kommunalekonomiska effekterna är inte tillräckligt utredda och beskrivna för att kommunen ska kunna yttra sig om dem. En kommunal skattehöjning till följd av regionbildning förutsätts ej behöva ske.

 

Av de modeller för kommunal samverkan som beskrivs i utredningen förordar Norbergs kommun kombinationsmodellen där kommunerna organiseras i ett gemensamt regionalt kommunförbund med gemensamma beredningar.

Åsa Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande

Annonser

One thought on “Norbergs syn på regionfrågan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s