I nyhetsbrevet

För de stackare som än så länge inte bor i Norberg (närå!) och därmed inte får Norbergsbladet med kommunens nyhetsbrev publiceras här min spalt för kännedom:

Arbetet med nästa års kommunbudget har påbörjats. Budgetberedningen, som består av ledamöterna i Kommunstyrelsens Allmänna utskott och som har mig som ordförande, har under två dagar i mars fördjupat oss i vilka utmaningar som kommunens olika verksamheter står inför, vilka investeringsbehov som finns och de effektiviseringar som kan göras. Varje år är behoven större än de tillgängliga medlen och så kommer det nog alltid att vara. Vi politiker har till uppgift att prioritera: vad är det allra viktigaste som måste göras i kommunen och hur ska vi fördela de pengar vi har att förfoga över? Det har blivit tydligt att skolan i Norberg har väldigt höga lokalkostnader jämfört med andra kommuner och Budgetberedningen föreslår att kommunen skriver ner värdet på skolfastigheterna. Dagens bokförda värde är inte rimligt, sett till vad köpesummen kan tänkas bli vid en ev. försäljning, och gör att skolan tvingas använda en hög andel av sina tilldelade medel till hyra. Kommunstyrelsen har bifallit Budgetberedningens förslag om nedskrivning av värdet och slutgiltigt avgörande sker i Kommunfullmäktige i maj.

I mitten av april presenterades Öppna Jämförelser av Grundskolan i Sverige och det är mycket glädjande att Norbergs sammanvägda resultat ligger på en trettonde plats i landet, att jämföra med plats 170 i förra årets jämförelse. Anledningarna till att vi klättrat så kraftigt är främst de goda resultat som niorna hade när de lämnade grundskolan förra våren, men också det effektiviseringsarbete som Barn- och Utbildningsutskottet har genomfört. Det är en konst att prestera hög kvalitet samtidigt som tillgängliga resurser minskar men de senast åren har de som styr och verkar i skolan lyckats oerhört bra. Jag hoppas att alla elever, lärare och skolledare känner hur nöjda vi politiker är med det ni lyckats prestera.

Kommunens Brottsförebyggande råd (lokala BRÅ) har beslutat att genomföra en Trygghetsvandring under året. Vi tror att den upplevda tryggheten i Norberg är sämre än den har skäl att vara. Antalet anmälda brott i Norberg är relativt lågt och det mest glädjande är att brottsligheten minskar. Hur invånarna upplever sin bygd är förstås viktigt. Därför vill lokala BRÅ titta närmare på vilka platser i Norberg som upplevs som otrygga och vad vi kan göra för att öka den upplevda tryggheten

Förra året startades 28 nya företag i Norberg. Ett livaktigt och växande näringsliv är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunen arbetar kontinuerligt med näringslivsutveckling, främst genom Tillväxtgruppens arbete. Att vi har människor som vill växa, pröva nya saker och utveckla en idé även i framtiden är en överlevnadsfråga för Norberg. Kommunen genomför nu ett projekt som heter Entreprenörskap i skolan för att öka samverkan mellan skola och näringsliv och för att på ett tydligare sätt tillvarata barnens kreativitet och naturliga ta sig för-samhet i undervisningen. Dessutom ger Norbergs kommun i år möjlighet för sju ungdomar att blir Sommarlovsentreprenörer: att under ett antal veckor pröva sina idéer, utveckla dem och försöka tjäna pengar på dem istället för ett traditionellt sommarjobb. Dessa och andra satsningar hoppas jag ska bidra till att vi även i framtiden har engagerade och delaktiga medborgare som tror på sin egen förmåga, vågar tänka nytt och som bidrar till en klok och hållbar tillväxt.

Åsa Eriksson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s