Vi behöver vår högskola!

För en vecka sedan föreslog en ensamutredare att Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg ska läggas ner. Trots att högskolan, enligt utredaren, håller hög kvalitet och har rätt förutsättningar, ska flera små enheter slås ihop och lokaliseras till fyra platser i landet. Det kan låta rationellt och bra, ur ett perspektiv, men vad händer med samhällsutvecklingen sett ur andra perspektiv?

För mig, som kommunalråd i en av grannkommunerna, är detta en viktig fråga. Dels vill vi förstås visa vårt stöd till vår samverkanskommun Skinnskatteberg, men främst handlar det om möjligheterna för våra medborgare att kunna studera på högskolenivå. Vi har redan idag en lägre utbildningsnivå än genomsnittskommunen. Vi har en relativt låg inflyttning av unga människor. Utan Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg blir steget att studera på högskola mycket längre för de som är intresserade av skogsbruk. Det är oroande både för oss som kommun och rimligtvis även för skogs- och träbranschen. Därför kontaktade jag Karl Hedin, ägare till vår regions största skogskoncern, och föreslog ett gemensamt uttalande. Resultatet av det hittar du här:

Vi vill att flera läser på högskolan! 

Orter som kan anses utgöra glesbygd – som Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg – lever ständigt i kampen mot urbaniseringens drivkrafter. Dessa orter måste för sin överlevnad se till att både villkoren för företag som vill etablera sig och livskvaliteten för befolkningen som lever där är sådana, att människor även fortsättningsvis både vill och kan leva och bo kvar. 

Många undersökningar är gjorda kring vilka faktorer som är avgörande och mycket arbete görs lokalt för att motverka urbaniseringskrafterna. Varje händelse för sig kan synas liten men sammantaget och i ett längre tidsperspektiv blir de avgörande.  

Att till exempel flytta utbildningen av skogsmästare från Skinnskatteberg till en större ort, blir för staten måhända ekonomiskt fördelaktigt i ett kortsiktigt perspektiv. Men konsekvensanalysen måste göras vidare än så och effekten på överlevnadsmöjligheterna på sikt måste tas med i beräkningen.  

För oss, som kommunstyrelseordföranden i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt presumtiv arbetsgivare till några av eleverna från Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, är det otvivelaktigt ytterst negativt med en flytt av skolan till någon annan ort.

 När det gäller kommunerna i den norra Länsdelen har vi en dokumenterat låg utbildningsnivå. Jämfört med andra kommuner är det få av våra unga medborgare som studerar vidare efter gymnasiet. Detta försöker vi ändra på. Bland annat genom att arbeta tillsammans med de olika större industrier och företag samt utbildningsinstitutioner som finns i regionen.

 En nedläggning av den enda högskolan här, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, skulle få stora konsekvenser för hela regionen. Avståndet till högskoleutbildning ökar, skogsindustrin får svårare att rekrytera kvalificerad arbetskraft och färre unga människor har anledning att bosätta sig och skapa en framtid i vår bygd. Även mentalt är en nedläggning ett stort nederlag.

 För skogsindustrin, som har ett ständigt behov av att rekrytera unga människor med rätt kompetens och helst även med en koppling till eller ett intresse för bygden, blir också konsekvenserna stora.  

Att man redan levt en tid i den bygd man får sin anställning i ökar sannolikheten till att man vill stanna kvar. Detta i sin tur betyder dels att vi, som företag, får behålla den satsning på kompetenshöjning som våra välutbildade, nyanställda medför. Men det innebär också att både branschen och regionen utvecklas och stärks.

 Ett beslut att flytta Skogsmästarskolan från Skinnskatteberg riskerar alltså att få stora regionalpolitiska konsekvenser. Vi vädjar därför till berörda beslutsfattare att se till hela Sveriges utveckling och framtid och låta regionens enda högskola, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, ligga kvar i norra Västmanland. 

Stig Henriksson, Kommunstyrelsens Ordförande i  Fagersta
Lars Andersson, Kommunstyrelsens Ordförande i Skinnskatteberg

Åsa Eriksson, Kommunstyrelsens Ordförande i Norberg

Karl Hedin, vd Karl Hedin AB

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s