Studieresa till Pajala

Kommunalråden i Skinnskatteberg och Norberg, samt alla socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västmanland, har nyligen gjort en gemensam studieresa till Pajala  Norrbotten. Där öppnar en järnmalmsgruva i slutet av året och syftet var att lära mer om vad som behöver förberedas, från kommunens och statens sida, för en framgångsrik och hållbar gruvbrytning. Norberg och Skinnskattebergs kommuner har skrivit en avsiktsförklaring med två gruvföretag om att arbeta tillsammans för gruvöppning i Norra Västmanland. Jag har flera gånger sagt att om det inte har öppnat en gruva i Norberg inom tio år så ska det i alla fall inte bero på att kommunen inte har ansträngt sig. Jag har nu ett litet kontaktnät i gruvkretsar och tycker att vi har relativt goda kunskaper om vad som behöver göras för att återigen ha gruvarbetare i vår bygd. Nästa steg blir kanske att bjuda in lokala och regionala företagare till ett informationsmöte?

Gruvföretaget i Pajala, Northlands, har gjort ett litet reportage på sin hemsida. Det hittar du här.

 

Annonser

Politisk vilde i Norberg

Sedan några dagar har Norbergs Kommunfullmäktige en politisk vilde. Ola Jonsson, tidigare Socialdemokrat, har lämnat partiet i protest mot det som i hans ögon är brist på tydlig rovdjurspolitik och val av plats för en ny lekpark i Norberg. Ola Jonsson har meddelat att han avser att sitta kvar i KF, trots att han är invald att företräda en socialdemokratisk politik (12 personer kryssade Ola i valet 2010.) S och Mp, som styr kommunen, har nu 14 av 31 platser i fullmäktige (en SD-plats står tom).
Detta får förstås konsekvenser men i dagsläget är det oklart vilka konsekvenserna kan bli.
Hittills har Jonsson röstat med partiet i 100% av alla beslut, så vitt jag kan minnas. Vi har varit överens i alla frågor, t o m i besvarandet av Jonssons motion om kommunens rovdjurspolitik. Min förhoppning är att vi kan fortsätta ha en god samverkan, eftersom jag uppfattar att vi står på samma ideologiska grund och har samma syn på Norbergs framtida utveckling.
Och ja, jag delar Jonssons uppfattning att vi som parti borde ha en tydligare linje i rovdjursfrågan.

Järnväg, gods och gruvor

I förra veckan gick debattens vågor höga om hur och vart malm från bergslagsgruvorna kan transporteras till övriga Europa. Enligt Trafikverkets kapacitetsutredning finns det inga enkla (och billiga) lösningar på problemet varför man nu tittar på flera olika alternativ. Jag har argumenterat för att sträckan Bergslagen – Västerås hamn – pråm genom Mälaren – omlastning till stora fartyg i Oxelösund bör utredas, eftersom önske-alternativet Bergslagen – Oxelösund beräknas kosta ett par miljarder mer än vad Trafikverket har pengar till.

För utsocknes läsare finns mitt uttalande i P4 Västmanland från förra veckan här.