6 juni

Du gamla, Du fria

Du kära gamla land.

Du trygga, Du öppna men smått ängsliga.

Jag älskar Dig för Din klokhet och Din vilja att ständigt utvecklas.

Jag älskar Dig, trots Dina fel och brister.

Jag lovar att kämpa, varendaste dag, för att göra Dig till ett ännu bättre land att leva i.

Där alla som vill kalla sig svenskar kan känna sig som svenskar och där nyfikenhet, öppenhet och tolerans berikar oss alla.

Ja jag vill leva, jag vill dö i ett öppet Sverige!

Annonser