Sommarlov

Kommunhuset i Norberg är alldeles tyst. I några rum sitter människor och arbetar men den vanliga aktiviteten med steg i trappan, prat i korridorer och vid skrivbord är som bortblåst. Ledigheten behövs. Det lugnare tempot behös, så att högar med sådant som inte hanns med hinns med och så att tankar får tänkas i lagom takt. Ändå saknar jag den vanliga ruschen.

Socialdemokraterna nationellt har under senvåren satt press på oss kommunpolitiker i flera frågor. Det är lite ovant men väldigt bra. Visst har vi i många år pratat om vikten av att erbjuda deltidsanställd personal heltidsanställningar men i många kommuner har vi gjort generande lite åt det. I Norberg har alla anställda inom äldreomsorgen rätt till heltid men vi har fortfarande delade turer och vi har personal inom t ex skolan som inte har möjlighet till heltidsanställning. Det måste vi ändra på. Självklart ska det vara möjligt att arbeta heltid men grunden ska vara heltidsanställning.

Personalen är kommunens viktigaste verktyg i att leverera den samhällsservice till medborgarna som vi är skyldiga att göra och det är därför av yttersta vikt att vi är en bra arbetsgivare som kan attrahera och behålla bra arbetskraft som trivs med sina jobb. Jag har inga svar på hur vi ska lyckas ge en spansklärare som undervisar tre grupper möjlighet till heltidstjänst men det måste gå på något sätt. Kanske genom att gå ihop med andra kommuner? Kanske genom att erbjuda andra typer av arbetsuppgifter? Nu, när hela grundskolan i Norberg är ett enda rektorsområde, tror jag att det finns större möjligheter att hitta nya lösningar på gamla problem. Vi socialdemokrater kommer i budgetarbetet för år 2013 föreslå att alla tjänster som utannonseras ska vara heltider och att all personal har önskad tjänstgöringsgrad senast år 2015.

Riksdagen tvingade i våras regeringen att utreda hur kommuner kan få ekonomiskt stöd att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är efterlängtat! I Norberg har fullmäktige beslutat att införa OB-dagis (om uttrycket tillåts) för att vid ett senare möte ändra det beslutet pga de besparingar kommunen tvingas göra i år. Det är ingen tröst för de familjer som arbetar på kvällar och helger och som behöver barnomsorg när många av oss andra är lediga. Eva Pålsson (S) har skrivit en motion om att OB-dagis borde gå att kombinera med korttids och nattis för funktionshindrade barn för att sänka kostnaden. Både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen anser att idén är god men att den inte går att verkställa om inte extra resurser skjuts till. Se där ett strålande exempel på att statliga stimulansmedel kan göra stor skillnad!

Ett tredje S-förslag den här våren är att elever som inte lyckas få godkända betyg i grundskolan ska ”tvingas” gå i sommarskola några veckor på sommarlovet. Själv ser jag det inte främst som tvång för ungdomarna – snarare yttreligare ett sätt för oss kommuner att kunna ge stöd och undervisning till de elever som behöver mer tid på sig att nå kunskapskraven. Vi är skyldiga att hjälpa alla elever att få godkända betyg och det skulle underlättas av att vi under några veckor fick ägna oss lite extra åt de som behöver mest stöd. Detta är ingen ursäkt för att inte ge stöd under ordinarie terminstid utan ytterligare ett verktyg i att ge alla elever förutsättningar för att stå på egna ben i ett ganska krävande och kunskapsintensivt arbetsliv.

I Norberg erbjuder vi sommarskola genom vårt gymnasieförbund NVU. Undervisningen bedrivs i Fagersta under 2-3 veckor. Om jag är rätt informerad är det noll (0) norbergselever som har anmält sig till årets sommarskola. Det är definitivt fler än noll som inte når godkänt i alla ämnen. Detta är ett exempel där ”tvånget” att gå i sommarskola skulle göra stor skillnad för flera ungdomar i framtiden.

Det här är några av de områden som vi ska försöka få med i kommande budget i Norberg. Vi hade gjort det även om inte partiet centralt hade satt press på oss kommunpolitiker men jag ska inte sticka under stol med att pressen bidrar till högre konkretisering och ett snabbare tempo.

Annonser