Brev till Statsministern

Käre Fredrik,

Som Kommunstyrelsens ordförande i en liten, men mycket stolt, glesbygdskommun kan jag inte längre vara tyst. Det utjämningssystem vi har i Sverige fyller inte sin funktion och jag är oroad över situationen.

I Norbergs kommun har vi de senaste sex åren genomlyst och effektiviserat, lagt ner verksamheter, omstrukturerat, samverkat åt höger och vänster inom snart sagt alla områden, flyttat ihop verksamheter, sålt fastigheter och amorterat på våra lån. Genom politisk styrning, hårt arbete och lojal personal har vi vänt skutan åt rätt håll. Det är därför frustrerande och nedslående att nuvarande utjämningssystem leder till stadigt minskande intäkter för kommunen. Självklart ska vi vidta åtgärder för att anpassa kostymen men när utjämningssystemet allt mer missgynnar oss har jag svårt att förklara de nya sparkraven varje år för medborgarna. Om Du menar allvar med att människor ska kunna bo och få samhällsservice i hela vårt land måste förutsättningarna ändras.

Norbergs kommun sänker sina driftskostnader med drygt 3 % i år för att få ekonomin att gå ihop. De senaste prognoserna för nästa års intäkter visar att vi måste fortsätta att sänka kostnaderna ännu mer nästa år. Vi får intäkter på totalt 288 Mkr och ska till LSS- och kostnadsutjämningssystemet betala in 2,5 Mkr, samtidigt som många redan rika storstadskommuner får pengar från nämnda system. Det visar tydligt att ett nytt utjämningssystem måste införas, nu!

Jag vädjar till Dig att redan i höst lägga en proposition om införande av det förslag till utjämningssystem, som alla partier har varit med och arbetat fram, så att vi får chans att ge medborgarna den service och den välfärd de har rätt att förvänta sig.

Åsa Eriksson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Norbergs kommun

Annonser