Om skola i allmänhet och Kärrgruvans skola i synnerhet

En aktionsgrupp har startat för att bevara Kärrgruvans skola. Det gillar jag! Att människor engagerar sig för det man tror på, för våra gemensamma verksamheter, är alltid bra. För att undvika missförstånd och ryktesspridning vill jag klargöra några saker:

Inledningsvis vill jag poängtera att det inte finns några beslut om nedläggning av Kärrgruvans skola. Hösten 2012 beslutade Kommunfullmäktige i sitt budgetbeslut (Balanspaktetet) att mellanstadiet (år 4-6) i Kärrgruvan ska flytta Källskolan och/eller Centralskolan. Det beslutet är genomfört och jag gjorde för ett år sedan bedömningen att det skulle räcka för att få ihop ekonomin.

Som det ekonomiska läget är idag, och ser ut att vara de kommande tre åren, räcker inte kommunens pengar till allt vi vill och borde kunna erbjuda. Kostnaderna för förskola, skola och omsorg ökar snabbare än intäkterna gör och det håller förstås inte. Vi måste anpassa kostnaderna till intäkterna, enligt kommunallagen.

Vad kan göras? Vi har under de senaste åren effektiviserat inom alla områden. Inom skolan har det gjorts på flera olika sätt, nu senast genom att minska lokalytan (ingen kommunal verksamhet i ”Berget” eller i Karbenning) och sänka lokalkostaderna (en nedskrivning av värdet på skolfastigheterna på 19 Mkr som ger lägre hyreskostnader för skolförvaltningen på ca 2 Mkr/år). Ändå signalerar Barn- och Utbildningsutskottet (BUU) att deras resurser inte räcker till för att ge alla barn och elever det stöd de behöver och har rätt till, enligt lag. Läget är ungefär likadant inom övriga verksamheter så det går inte att öka skolans anslag utan att det får stora konsekvenser på något annat område.

BUU har i sitt budgetförslag för 2013 skrivit att de vill utreda om det går att flytta grundskoleverksamheten (F-3) i Kärrgruvan till Källskolan i centrala Norberg för att öka resurseffektiviteten och ge eleverna mer likvärdiga förutsättningar. Som det ser ut idag går det ca 8 barn i förskoleklass i Kärrgruvan och 25 resp 26 barn i förskoleklasserna i Källskolan. Det är en sned fördelning av resurser. Situationen är likartad för övriga årskurser.

BUU menar att OM Kärrgruve-eleverna skulle flyttas till Källskolan skulle kommunen kunna ha mer jämnstora klasser med jämnare lärartäthet trots samma antal personal. Och det är ju det som är det viktigaste: att våra barn – oavsett var de bor – får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas efter egen förmåga. BUU vet dock inte om det är möjligt – lokalmässigt – att flytta grundskoleverksamheten från Kärrgruvan till Källskolan och vi vet inte heller om de fördelar BUU ser överväger de nackdelar som är självklara (sämre service i Kärrgruvan, stor omställning för elever, personal och föräldrar, svårare att samverka mellan förskolan i Kärrgruvan och förskoleklass etc). Därför behöver en utredning göras.

Vi som är förtroendevalda av norbergarna har i uppdrag att göra det bästa möjliga för alla medborgare med de resurser vi tillsammans förfogar över. Det är inte lätt att prioritera vilka verksamheter som ska få mer pengar på någon annans bekostnad. Det är inte kul att säga till någon att er verksamhet, som ni gillar/skapat/kämpar för kanske inte kan finnas kvar på samma sätt som idag. Men jag är övertygad om att det sämsta vi kan göra är att göra ingenting, dvs låta kommunens ekonomi  bli ännu sämre och överlämna större skulder till våra barn. Det kan inte jag stå för.

Till sist vill jag påminna om att förskolan i Kärrgruvan växer och det är positivt.

Vore jag i regeringsställning skulle jag ändra det kommunala utjämningssystemet på momangen så att även små kommuner utanför storstäderna kunde göra satsningar istället för att spara hela tiden. Nu är det inte så och då måste vi, tyvärr, laga efter läge.

Låt oss hoppas att BUU’s utredning kommer fram till att Kärrgruvans skola bör vara kvar. Om inte så står vi inför ett mycket svårt beslut.

 

Annonser

One thought on “Om skola i allmänhet och Kärrgruvans skola i synnerhet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s