Att våga skryta

Jag har nyligen skrivit ett kapitel i en antologi om Bergslagen. Där tar jag bl a upp följande fenomen:

”I Norberg, och kanske i resten av Bergslagen också, upplever jag en paradox: Ingen utifrån får kritisera vad vi gör eller hur vi har det – då går vi genast i polimik – men själva kritiserar vi okritiskt mest hela tiden. När vår omvärld ser några av alla våra styrkor vill vi nästan inte tro det  – så där bra är vi väl inte??

I år är Norberg utsett till årets företagarkommun. Jätteroligt, jättestort och jätteviktigt! Men vi vågar inte riktigt tro att det är sant; statistiken är nog missvisande eller så poängterar vi (jag själv inkluderad) att det inte kan vara kommunens eller det politiska arbetets förtjänst. Varför gör vi så?

Om Bergslagen ska bli ännu mer attraktivt, om företagen ska kunna rekrytera kompetens i framtiden och kommunerna erbjuda servic,e måste vår egen och andras bild av Bergslagen ändras.”

Lite så kände jag den där dagen för några veckor sedan när Strix Television ringde och ville göra ett inslag om den fantastiska ekonomiska vändning som Norbergs kommun har gjort. Min första impuls var att någon drev med mig. Sedan tänkte jag på den tolvårsperiod runt nittiotalet då underskott var mer regel än undantag och den ekonomiska situationen var katastrofal. Med de senaste fem åren av små men ändå överskott, effektiviseringar, amorteringar, strukturella förändringar så har vi faktiskt gjort en otrolig vändning. TV-teamet fick sin intervju, det blev ett jättebra reportage i Studio 12’s webTV och nu tänker jag vara riktigt stolt över det.

Det är många, både politiker och tjänstemän, som har arbetat hårt för att vändningen skulle ske. I mål kommer vi nog aldrig utan det är ett ständigt förbättrings- och effektiviseringsarbete som måste ske. För att orka det behöver vi ibland se på oss själva med andras ögon och ge varandra en klapp på axeln: det här har vi gjort himla bra!

Annonser

Om politiker i Norberg

SKL och SCB har nyligen presenterat sin sammanställning av de förtroendevalda i kommuner och landsting. Där kan man lära sig följande:

I stort sett samtliga kommuner i Västmanland har fler politiker per invånare än genomsnittskommunen. Den största andelen har de mindre kommunerna Skinnskatteberg, Kungsör och Norberg.

Gifta personer är överrepresenterade i stort sett samtliga kommuner i Västmanland liksom i övriga landet. Det är enbart i Norberg som det inte förhåller sig på detta sätt: här är 41% av politikerna gifta jämfört med 42% av övriga befolkningen.

Småbarnsföräldrar är relativt väl representerade i kommunerna. Knappt var tionde förtroendevald i Västmanland har barn under 6 år. I Norberg, Sala och Surahammar finns till och med en viss överrepresentation av småbarnsföräldrar bland de förtroendevalda! Och nu har vi beslutat att förlägga kommunstyrelsesammanträdena till dagtid. Grattis alla förtroendevalda småbarnsföräldrar!

Nästan hälften av de förtroendevalda i Västmanland arbetar i den privata sektorn. I Norberg och Hallstahammar är majoriteten av de förtroendevalda verksamma inom den privata sektorn. Dubbelt så många av de förtroendevalda norbergarna har en eftergymnasial utbildning, jämfört med hela befolkningen i Norberg. Jaha.

Mer intressant blir det när medborgarnas uppfattningar om sina förtroendevalda redovisas:

Norbergarna tycker i större utsträckning än rikssnittet att de har insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Det känns bra. Den lilla kommunens fördel, kanske? Långt fler än rikssnittet (bara Fagersta är bättre) är nöjda med hur politikerna jobbar för kommunens bästa.

Det är nog det bästa betyget man kan få som kommunpolitiker.

 

 

Ofrånkomliga vinster i välfärden

Diskussionen om huruvida vinster i välfärdssektorn ska tillåtas eller ej är nog långt ifrån över men den har i alla fall gått in i ett lugnare och mer sansat skede. Anledningen till det är förstås den socialdemokratiska partiledningens statement om att det är kvaliteten och transparensen som är avgörande. Vi är ett flertal yngre socialdemokratiska kommunal- och landstingsråd som anser att partiledningens avvägning är mycket klok och vi har skrivit om det i en gemensam debattartikel som infördes i Aftonbladet i helgen.