För mig finns inget annat val

Igår högtidlighölls minnesdagen av Förintelsen på många platser. I Norberg genomfördes bl a en ljusmanifestation där jag hade förmånen att få hålla ett tal:

27 januari 1945 befriades Auschwitz. Minnesdagen är till för alla som på olika sätt bekämpar intolerans, rasism, främlingsfientlighet och antisemitism.

Under nazisternas 12 år vid makten förintades ca 6 miljoner judar. För mig innebär begreppet Förintelsen även nazisternas systematiska dödande av andra grupper, som romer, sovjetiska krigsfångar och civila, polacker, homosexuella, handikappade och andra politiska och religiösa motståndare. Med denna vidare definition hamnar den fruktansvärda siffran av nazisternas förföljelser snarare runt 15 miljoner människor.

För mig är människan det viktiga och intressanta. Om vi kallar oss judar, svenskar, homosexuella eller något annat spelar mindre roll. Så länge människor inte accepteras för den de är, så länge människor förföljs på grund av sin bakgrund, sitt kön eller sin läggning kan vi inte slå oss till ro.

De fruktansvärda gärningarna under Förintelsen kan hända igen och får inte upprepas. Det är på allvar skrämmande när okunskapen, ointresset och till och med förnekandet av det som hände i Europa under andra världskriget växer.

Ett av mina absolut starkaste minnen från grundskolan är när en av överlevarna från koncentrationslägren kom till min högstadieskola och berättade sin historia. Jag tror aldrig att det varit så tyst på den ungdomsgården som det var då. Vi var många som rördes till tårar och som för alltid förlorade vår naiva tro på alla människors absoluta godhet.

Nu när allt färre överlevare och vittnen finns kvar i livet ökar behovet av påminnelser, kunskap och information så att kommande generationer har möjlighet att lära av historien och undvika liknande vidriga katastrofer i framtiden. Av den anledningen är den här minnesdagen viktig.

”För mig finns inget annat val.”

Så ska Raoul Wallenberg ha svarat sin diplomatkollega Per Anger sista gången de träffades. Det var ett svar på frågan varför Wallenberg fortsatte att ta de personliga risker han gjorde för att rädda tiotusentals judar. Det fanns andra val han kunde gjort, men han gjorde ett moraliskt ställningstagande. Han offrade sig för andra, för okända. Hans gärning är beundransvärd.

För mig finns inget annat val, än att varje gång vi möter tendenser till förnekelse, främlingsfientlighet eller negativ särbehandling ta diskussionen och påminna om alla människors lika värde.

För mig finns inget annat val än att använda min tid och min energi till att försöka skapa en bättre morgondag, för alla, oavsett bakgrund.

Olle Westberg sa så här i ett tal under firandet av Raul Wallenberg-året 2012:

”Det förflutna handlar om framtiden – och om vår samtid: Antisemitismen är inte en smärtsam historisk erfarenhet, utan en levande verklighet. Vi ser en växande nationalism, inte minst i vårt Europa. Historien må aldrig upprepa sig på exakt samma sätt, men ekot från historien ringer i vår tid.”

Det tycker jag är kloka ord och de vill jag gärna sprida här i Norberg idag, när vi än en gång fått förmånen att ge skydd åt människor på flykt från olika typer av krig och förföljelser.

Norberg är en kommun som välkomnar nya invånare, oavsett varifrån de kommer. Vi har en god tradition sedan tidig medeltid av arbetskrafts- och kunskapsinvandring och det vill vi fortsätta med.

I Bolagshagen i Kärrgruvan har Migrationsverket nyligen öppnat ett boende för 48 asylsökande från olika länder och inom kort väntas ytterligare 60 personer dit. Det är en möjlighet för Norberg eftersom vi behöver bli fler. Kommunens målsättning är att välkomna de asylsökande så bra att de väljer att stanna i Norberg när de får uppehållstillstånd.

Det är med glädje jag noterar att många norbergare har engagerat sig för att på olika sätt välkomna och bistå våra okända vänner.

För mig finns inget annat val.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Att möta en främling med ett leende och med nyfikenhet är ett första steg till ett tolerant och mångfacetterat samhälle där det finns plats för alla. Med ett leende och med nyfikenhet kan vi skapa ett öppet och generöst samhälle där alla människor är behövda. Det tror jag är det enklaste, och kanske klokaste, sättet att undvika framtida förföljelser och förintelser. För det får aldrig hända igen.

Åsa Eriksson (S)

Annonser

Åsas spalt i Norbergsbladet

Frågan om var den framtida lekparken och mötesplatsen i Norberg ska ligga fortsätter att engagera. Det bådar gott inför den stundande webomröstningen, där alla myndiga norbergare kan vara med och påverka valet av plats. Den som inte har tillgång till internet hemma kan få hjälp att rösta på ett av tre alternativa områden av personalen på biblioteket.

Politiken har hela tiden velat se en mötesplats i det som kommit att kallas lekpark. En plats där alla – oavsett ålder – kan träffas, leka, koppla av och prata med varandra. För att involvera barnen i utformningen av parken bjuds alla norbergare som ännu inte fyllt 18 år in till kommunhuset en lördag i mars för att ge sin syn på vilken typ av aktiviteter och lekutrustning som önskas. Önskemålen blir en del i underlaget för utformningen av mötesplatsen. Tanken är att lekparken och mötesplatsen succesivt ska växa fram under en tioårsperiod men redan till sommaren hoppas jag att leken kan börja.

Migrationsverket öppnade som bekant ett asylboende i Bolagshagen i Kärrgruvan strax före jul. Flera norbergare har engagerat sig för att välkomna flyktingarna på ett positivt sätt och det är jag mycket tacksam för. Migrationsverket kommer inom kort att hyra fler lägenheter i Bolagshagen. Så långt har dialogen med kommunen fungerat bra. Alla partier i Kommunstyrelsen i Norberg har ställt sig bakom ett brev till Migrationsministern där vi ifrågasätter Migrationsverkets nationella upphandling av asylboenden, där en privat aktör blivit godkänd för 131 platser i Fliken utan att Norbergs kommun fått någon som helst information. Det är vi starkt kritiska till. För att vi ska lyckas med ett bra mottagande och en framgångsrik integration måste dialogen med kommunerna förbättras. Vi hoppas på en dialog med Justitiedepartementet inom kort.

Norbergs kommun har förbättrat skolresultaten snabbast av alla kommuner i hela landet. Vi är inbjudna att berätta om hur det gick till på den nationella konferensen Kommunens Kvalitet i Korthet i Stockholm. Alla inblandade – både elever, föräldrar, lärare, övrig skolpersonal, skolledning och ansvariga politiker – har anledning att sträcka på sig och vara rejält stolta över prestationen. Och bäst av allt är förstås att våra unga idag har bättre kunskaper och står väl rustade för vuxenlivet.

Engelbrektsloppen står för dörren och med det många besökare i vår vackra kommun. Jag vill passa på att tacka alla ideella krafter som på olika sätt bidrar till att göra detta till ett otroligt bra och uppskattat engagemang. Och tack till alla som står för ett gott värdskap och får ännu fler att uppskatta Norberg. Vi ses i och omkring spåren!

Brev till migrationsminister Billström

Följande brev har alla partier i Kommunstyrelsen i Norberg ställt sig bakom:

Västmanland är ett län som välkomnar nya invånare, oavsett varifrån de kommer. Vi har en god tradition sedan tidig medeltid av arbetskrafts- och kunskapsinvandring och det vill vi fortsätta med. 

Samarbetet och dialogen mellan Länsstyrelsen Västmanland och kommunerna om etableringsreformen fungerar mycket bra. Norbergs kommun, som är länets näst minsta med 5 635 invånare, har avtal med länsstyrelsen om 26 kommunplaceringar per år, 12 platser för ensamkommande flyktingbarn och ett mycket väl fungerande integrationsarbete. Att kommunen har möjlighet att planera för mottagande av människor som kommer från andra delar av världen är helt nödvändigt för att välkomnandet ska bli bra och integrationsarbetet framgångsrikt. 

I Norbergs kommun har Migrationsverkets enhet i Hedemora nyligen öppnat ett boende för 48 asylsökande. Det är en möjlighet för Norberg eftersom vi behöver bli fler. Kommunens målsättning är att välkomna de asylsökande så bra att de väljer att stanna i Norberg när de får uppehållstillstånd. Både kommunen och Migrationsverkets enhetschef anser att detta asylboende är den mängd som en kommun av Norbergs storlek klarar av att hantera på ett bra sätt. 

Dialogen mellan kommunen och Migrationsverket i Hedemora har varit mycket bra, vilket har resulterat i

–          att kommunens förvaltningar är förberedda på nya, icke svenskspråkiga barn i förskola och grundskola

–          att landstingets Asyl- och integrationshälsa har förberetts på behov av deras tjänster i Norberg

–          att studieförbund har förberett språkträningsgrupper där norbergare ställer upp som medspråkare

–          att unga norbergare har tagit initiativ till att bjuda de asylsökande på julbord för att öka chanserna till kontakt med de redan bofasta

–          att frivilliga krafter har genomfört insamling av ytterkläder och leksaker för att ge de asylsökande en bättre tillvaro

 

Det är därför med bestörtning vi tar del av utfallet av Migrationsverkets nationella upphandling av tillfälliga asylboenden, där en privat aktör fått avtal om ytterligare 131 platser på en anläggning i utkanten av Norberg. Detta i en by med ca 5 bofasta, ingen kollektivtrafik eller samhällsservice och där de boende hänvisas till att gå ca 4 km längs en icke belyst, smal riksväg för att ta sig till en busshållplats. Om detta har kommunen, den chef på Migrationsverket som blir ansvarig för boendet eller länsstyrelsen inte fått någon som helst information. 

Att Migrationsverket har ett svårt uppdrag när strömmen av flyktingar ökar har vi förståelse för. Självklart ska Norberg och Västmanland göra vad vi kan för att hjälpa människor som har flytt från svåra förhållanden. Men vår möjlighet att lyckas – som kommun, som län och som nation – minskar när dialogen med delar av Migrationsverket är obefintlig. 

Vi vill därför träffa Dig omgående för att diskutera detta problem och utveckla vår syn och våra erfarenheter. Du är varmt välkommen till Norberg.