För den som orkar läsa om lekparken i Norberg

Följetongen om den planerade lekparken i Norberg fortsätter på Fagerstapostens insändarsida. Här är mitt svar på den senaste, undertecknad av Ola Jonsson och Solveig Ellingsen-Jonsson, Landsbygdspartiet Oberoende:

”Antalet insändare om den planerade lekparken är imponerande. Jag och Gunilla Persson, vice ordförande i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, skrev den 7 juni 2012 ett sista svar där vi redogjorde för ärendets syfte och gång, planerade kostnader samt finansiering.

(Publiceras även här nedan för säkerhets skull)

Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har beviljats 75 000 kr för att tillsammans med idrottsföreningar göra energieffektiviseringar på idrottsanläggningar i Norberg. Utskottet har även fått 200 000 kr för att bidra till olika evenemang som ideella föreningar arrangerar i kommunen under året.

När jag söker information om Landsbygdspartiet Oberoende, som Jonsson och Ellingsen-Jonsson undertecknar med, hittar jag bara ett lokalt parti i Luleå kommun och företrädare i Värmland som har kandiderat till riksdagen. Min fråga till Jonsson och Ellingsen-Jonsson är därför vad Landsbygdspartiet Oberoende vill i Norberg?”

Åsa Eriksson (S)

En tidigare publicerad insändare, skriven 2012-06-07:

Flera personer har på insändarplats ställt frågor angående den nya lekparken. Här kommer ett sista inlägg från oss med ett försök att svara på de relevanta frågorna.

Som i de flesta kommuner är ansvar och beslutsbefogenheter fördelade på flera olika organ. Fullmäktige har beslutat att delegera ansvar och beslut av teknisk karaktär till NVK, som är en del av Norbergs kommun. För detta får NVK årliga anslag från fullmäktige, en budgetram, som NVK’s direktion har mandat att fördela för att på bästa sätt uppnå de mål som har satts för verksamheten.

NVK:s direktion skickade i slutet av år 2010 ett förslag om att anlägga en ny centralt placerad lekplats på remiss till berörda nämnder i Norbergs kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen anordnade under sommaren 2011 en utställning med möjlighet för allmänheten att framföra synpunkter. Efter det att NVK:s direktion beslutat om lekplatsens inkom synpunkter på placeringen och handläggningen av ärendet. Företrädare för såväl NVK som kommunen besvarade några av insändarna samt att NVK’s tjänstemän har svarat direkt till den som ställt frågor.

NVK:s direktion tog intryck av den kritik som framfördes mot beslutet, stoppade tillsvidare genomförandet och inbjöd medborgarna till en dialog i frågan den 21 februari i år samt genomförde härefter en enkät bland småbarnsföräldrar, eftersom det var få av dem som offentligt framfört synpunkter i frågan.

Särskilda utredningar som efterfrågats och som inte gjorts före beslut är en barn-konsekvensanalys, bullermätningar och trafikräkningar. Frågorna har dock bedömts av involverade tjänstemän i samband med framtagandet av förslag till alternativa platser för lekplatsen. Några djupare utredningar i dessa avseenden har inte bedömts motiverade. Tjänstemän från Miljö- & Byggnadsförvaltningen har varit delaktiga i beslutsprocessen och utformandet av lekparken sedan förslaget skickades på remiss.

Förslaget att skapa en större, centralt belägen lekplats sker inom NVK’s budgetram, där direktionen har avsatt ca 100 tkr/år för lekparker. Det är alltså en omfördelning av befintliga medel till en ny lekpark istället för att byta ut redskapen på de befintliga lekplatserna. I år har dessutom kommunstyrelsen fördelat 80 tkr i attraktivitetsmedel till NVK/lekparken för att det redan från början ska finnas ett antal lekredskap och att medborgarna upplever det som en lekpark. Tanken är att NVK sedan fyller på med fler redskap/aktivitetsmöjligheter år för år inom sin budgetram. Den nya lekparken kostar alltså norbergarna 180 tkr i år och 100 tkr/år så länge NVK’s direktion anser att det är den klokaste prioriteringen av sina anslag.

Det finns säkert delar i lekparksprocessen som hade kunnat göras annorlunda och bättre men i grunden tycker vi fortfarande att idén är god och att beslutet ska verkställas så fort det är möjligt. Vi respekterar att det finns olika åsikter men vi vill understryka att alla de politiska partierna så här långt har varit helt eniga i lekparksfrågan.

Gunilla Persson (S) vice ordf NVK

Åsa Eriksson (S) Kommunalråd

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s