Lagarbete gjorde 2012 till ett ganska bra år

Idag skickas kallelsen till Kommunstyrelsens sammanträde den 8 april. Ett av ärendena då är Årsredovisning för Norbergs kommun 2012 – ett år som jag en period bävade för.

Under förarbetet med Budget 2012 förändrades de ekonomiska förutsättningarna snabbt. På några månader minskade de prognosticerade intäkterna för Norbergs kommun kraftigt och politiken tvingades hösten 2011 besluta om trettiotalet åtgärder i ett Balanspaket för att minska kostnaderna med nästan 4 %. Tack vare ett konstruktivt samarbete, både inom och mellan politiken och verksamheterna, lyckades vi åstadkomma en budget i balans.

Med det som bakgrund är det ekonomiska resultatet för 2012 (+11,9 Mkr före extraordinära poster) ett kvitto på att Norberg har en effektiv och flexibel organisation som snabbt kan ställa om efter de förutsättningar som ges. Samtliga förvaltningar lyckas åstadkomma ett positivt resultat. Det hade inte varit möjligt utan lojal och uppfinningsrik personal. Jag vill å det varmaste tacka alla chefer och alla medarbetare för den prestation ni har genomfört 2012. Måluppfyllelsen har förstås påverkats av att mycket tid och energi har gått åt till omställningarna men vi har all anledning att vara stolta över kvaliteten i våra verksamheter. Och för sjätte året i rad visar Norbergs kommun ett positivt ekonomiskt resultat före extraordinära poster, helt enligt plan.

Trots de strukturella förändringar som gjorts i kommunen de senaste åren kan vi inte slå oss till ro. Arbetet med kvalitetsökning och effektiviseringar måste ständigt fortsätta. De amorteringar på låneskulden och nedskrivningarna av värdet på skolfastigheterna som gjorts 2012 ger oss bättre förutsättningar för en hållbar ekonomi, men det räcker inte. Den stora befolkningsminskning som Norberg haft det gångna året innebär att vi har mindre pengar att röra oss med de kommande åren.

Den långsiktiga ekonomiska målsättningen ligger fast: Norbergs kommun ska göra små ekonomiska överskott varje år för att bygga upp ett kapital för satsningar i framtiden. Vi har konkreta planer för hur vår kommun ska utvecklas och vi är redo att ta chansen när det öppnar sig ett möjlighetsfönster. Med den här årsredovisningen har vi tagit ett steg närmare vårt mål om ett hållbart, attraktivt Norberg.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s