Samverkan

En liten grupp människor i Norberg har under lång tid och med stor frenesi skrivit insändare i den lokala tidningen om vårt kommunalteknikförbund, NVK. Ofta innehåller dessa insändare helt felaktiga påståenden. Att ansvariga chefer bemöter och kommer med tillrättalägganden verkar inte hjälpa. Jag vill här dra en lans för samverkans fördelar i allmänhet och NVK i synnerhet. Utan våra samverkansförbund vore livet i Norberg både dyrare och sämre.

”L-E Jernström har i ett flertal insändare ondgjort sig över NVK och särskilt hyressättningen i Kvarteret Svanen, där han själv bor. Jag kan inte tolka Jernströms återkommande insändare på annat sätt än att han tycker att kommunen mer än idag ska subventionera hyrorna för en liten grupp invånare före att prioritera medel till skola, vård och omsorg. Det håller jag inte med om.

En liten kommun som Norberg är enligt min mening beroende av att kunna samverka med andra inom flera olika verksamhetsområden. Genom samverkan kan vi maximera den nytta skattebetalarna får för sina inbetalda pengar. Jag vill påstå att medborgarna i Norbergs kommun har vunnit avsevärt i kvalitetshöjning och kostnadseffektivitet sedan NVK bildades.

Att servicenivån på vissa områden har sänkts stämmer. Man ska komma ihåg att kommunen i början av 2000-talet hade orimligt höga kostnader för delar av driften, ständigt återkommande ekonomiska underskott och underlät att investera i underhåll av fastigheter. NVK har i uppdrag av oss förtroendevalda i kommunen att hålla en servicenivå vi anser är rimlig.

Den bild Jernström ger av NVK överensstämmer inte alls med den bild ett flertal oberoende medborgar- och kundundersökningar och även hyresgästföreningens egna undersökningar visar. Där får NVK överlag positiva omdömen. NVK har under sin tid på ett förtjänstfullt sätt effektiviserat den kommunaltekniska verksamheten. Det har gjort att medel kunnat frigöras från driften för att åtgärda ett sedan länge eftersatt underhåll av kommunala fastigheter och anläggningar.”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s