Augustispalten

En helt fantastisk sommar börjar närma sig sitt slut. I Norberg har vi bl a kunnat glädjas åt uppskattade löpar- och cykelarrangemang, en i nationell och internationell media omskriven Norbergsfestival samt andra kultur- och musikevenemang av alla de slag. Kul!

Norbergs Kommun genomför vart tredje år en medborgarundersökning med hjälp av SCB för att ta del av vad femhundra slumpvis utvalda norbergare tycker. Enkäten handlar bl a om hur nöjd man är med affärsutbud, kommunikationer och upplevd trygghet men också nöjdheten med den kommunala servicen.  Hälften av de tillfrågade i år har valt att inte svara. Av de som har svarat är den största gruppen 55-74 år. Det som är slående är att nöjdheten i enkäten överlag är något lägre i Norberg än i genomsnittskommunen och lägre än den var hösten 2010.  

Det märkliga med resultatet av årets medborgarundersökning är att det inte alls stämmer överens med de brukarundersökningar som regelbundet görs. Låt mig ge några färska exempel: av de som har barn i förskolan i Norberg våren 2013 uppger 99 av 112 svarande att de sammantaget är nöjda med verksamheten. 106 av 133 svarande föräldrar uppger att de är nöjda med grundskolan i Norberg.

90 % av niorna som gick ut grundskolan i Norberg i våras hade godkända betyg i samtliga ämnen. Motsvarande siffra för hela Sverige var förra våren 77 %. Grundskolan i Norberg lyckas alltså mycket bra.

I Socialstyrelsens enkät hösten 2012 uppger 100 % av de svarande i Norberg att de är helt eller delvis nöjda med sitt särskilda boende inom äldreomsorgen, vilket förstås är det bästa resultatet i hela landet.

När vi förtroendevalda försöker skapa oss en uppfattning om vad övriga medborgare tycker om kommunala verksamheter är bilden alltså kluven: brukarna är över lag nöjda, verksamheterna visar inom de flesta områden bra resultat men i medborgarundersökningar är de svarande inte nöjda. Vad beror detta på? Är det så enkelt att förklaringen ligger i formuleringen av frågorna i medborgarenkäten: vad tror eller tycker du om förskolan/grundskolan/äldreomsorgen i din kommun?

Om det är så enkelt, varför tror vi norbergare att de kommunala verksamheterna är sämre än vad de i själva verket är? Om du som läser har några tankar eller teorier kring något av ovanstående är du varmt välkommen att kontakta mig och dela med dig.

Annonser

One thought on “Augustispalten

  1. Verkar som att äldre tror sig veta utan att ha en aning om verksamheterna. Förmodligen har man
    inte anhöriga eller bekanta i äldreomsorgen, inte heller har barn eller barnbarn i barnomsorg eller skolan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s