Tam ta da: förslag till Valprogram för Norberg!

Under hösten har Socialdemokraterna i Norberg hållit öppna Framtidscaféer för att lyssna på hur norbergarna tycker att vår kommun ska se ut i framtiden. Det blev 31 förslag som sammanställdes och som alla norbergare haft chans att rösta på. Utifrån det som framkommit då och när vi haft en förslagslåda på torget, och med grund i den politik vi står för, har ett förslag till lokalt valprogram arbetats fram. Ikväll presenterar vi förslaget på ytterligare ett Framtidscafé för att lyssna på om norbergarna känner igen sig. Det slutgiltiga valprogrammet fastställs på årsmötet den 16 mars.

VÅRA FÖRSLAG TILL VALLÖFTEN 2014-2018:

Hur vårt samhälle ska se ut i framtiden bestämmer vi tillsammans. Vilka förutsättningar kommunerna och landstingen får är beroende av vilka partier som sitter i regeringen. Allt hänger samman och alla val gör skillnad. Här är en sammanfattning av socialdemokraternas programförklaring för Norberg.

Vi Socialdemokrater tar ställning för alla människor, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Vi tror på människans kraft men också på vårt gemensamma ansvar för varandra som en motor för samhällets utveckling. Socialdemokratin är i grunden en frihetsrörelse. För oss innebär det en politik som skapar tillval och frihet, inte sortering och begränsade valmöjligheter.

Vi socialdemokrater i Norberg vill kommande mandatperiod verka för:

 En hållbar utveckling

–          att de kommunala bostäderna är bra och energisnåla samt att nya centrumnära bostäder byggs

–          att en större andel av maten i våra verksamheter lagas från grunden och på ett för människa och miljö hållbart sätt

–          att Norbergs kommun arbetar med förbättringar och utveckling och att minst 100 innovationer, till nytta för medborgarna, genomförs under mandatperioden

–          att vi medborgare har möjlighet att använda förnyelsebara drivmedel i våra fordon och att fler ansluts till det befintliga fjärrvärmenätet

–          att de kommunala verksamheterna miljöcertifieras tåganslutning i centrala Norberg och Buss för alla

Allas våra barn

–          att Norberg även fortsättningsvis är en av Sveriges bästa skolkommuner och erbjuder kostnadsfri läxhjälp till alla barn

–          att det finns fler vuxna i skolan, t ex kurator, specialpedagoger och fler lärare

–          att det i Norberg finns en kulturskola för alla barn

–          att antalet förskoleavdelningar utökas och att de olika förskolorna ges möjlighet att utforma egna profiler

–          att genomföra det tidigare givna löftet om barnomsorg på kvällstid för dem som behöver det

Vår framtid

–          att Norbergs kommun anställer 15 arbetslösa unga per år och tillsammans med det lokala näringslivet skapar ett traineeprogram för att få fler unga i arbete

–          att det avsätts pengar från kommunens ekonomiska överskott till en social investeringsfond för förebyggande arbete med barn och unga

–          att anslaget till Norberg Ungdomsråd fördubblas och att öppettiderna på fritidsgården Unkan utökas

–          att Mimerlavsområdet utvecklas till en plats för fritid, upplevelser och möten mellan olika åldrar med bl a replokal, rekreationsområde och cykelpark

–          att antalet kommunala feriejobb utökas och att satsningarna på Ung Företagsamhet och Sommarlovsentreprenörer fortsätter

Våra äldre

–          att det finns flera sociala mötesplatser för äldre samt avlastning för de som vårdar anhöriga i hemmet

–          Att våra äldre i högre utsträckning kan välja vad de vill ha hjälp med och på vilket sätt

–          Att det ska finnas plats för alla äldre i Norberg som behöver särskilt boende

–          Att det finns möjlighet att äta måltider och umgås tillsammans med andra

–          Att alla som vill ska ha möjligheten att bo tillsammans med sin partner på äldreboendet

Ett innehållsrikt liv

–          Att fortsätta stödet till det viktiga föreningslivet samt att kulturstipendiet återinförs

–          Att det införs ett Ungdomskort på buss som gäller även kvällar och helger

–          Att det byggs en idrottshall i Norberg med visst ekonomiskt stöd från kommunen

–          Att Bergslagens Medeltidsmuseum i Norberg blir verklighet

–          Att medborgare ges möjlighet att mer direkt påverka beslutsfattandet i form av medborgarbudget

Ett dynamiskt näringsliv

–          Att stödja utveckling av företagandet i Norberg och särskilt framväxten av sociala företag för att fler människors förmågor ska tas tillvara

–          Ett stadsfibernät i centrala Norberg och stöd till utbyggt bredband på landsbygden

–          Att det lokala ledarskapet, i föreningar, näringsliv och i kommunen utvecklas och att samverkan stärks

–          Att marknadsföra industritomter samt mark för bostadsbyggande

–          Att förbättra den kommunala marknadsföringen av Norberg

Har du synpunkter på vårt förslag till vallöften är du varmt välkommen att delta på caféet ikväll eller kommentera här. Som sagt, den 16 mars klubbas det slutgiltiga programmet. Nu är vi snart redo för val!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s