Vad avgör hur hög VA-taxan är?

Ibland får jag frågor om hur det kommer sig att vissa avgifter ser ut som de gör.

När det gäller VA-taxan, som vissa anser är för hög (”Vatten är väl gratis?”), regleras det i Kommunallagen och VA-lagen. Alla kommuner är skyldiga att avgiftsbelägga abonnenterna för de kostnader som vatten- och avloppshanteringen medför. Enligt svensk lag ska avgiften momsbeläggas. Vi får alltså inte ta pengar från övriga skattekollektivet (kommunalskatten) för att använda till t ex ledningsunderhåll eller investeringar i vattenreservoar.

Kommunfullmäktige i Norberg har sedan flera år tillbaka beslutat att ta ut en VA-avgift som är 1 % högre än driftskostnaderna för att skapa utrymme för underhåll av ledningsnätet. Vi som är ansvariga idag vill bidra till ett hållbart samhälle och en hållbar ekonomi. Därför behöver vi agera på ett sätt som säkerställer trygga vattenleveranser av god kvalitet även i framtiden. Alla intäkter från VA-taxan används till kostnader för VA-nätet, inget annat.

VA-taxan i Norberg är relativt hög, 31 högsta i Sverige. Anledningen är att Norberg har gjort en stor investering när en ny vattenledning till Avesta grävdes och kapitalkostnaden på den investeringen påverkar taxan. Allt fler kommuner behöver göra stora investeringar för att säkerställa vatten av god kvalitet och minska risken för t ex smittospridning. På sikt kommer alltså flera andra kommuner ifatt Norberg gällande taxe-nivå.

Och avslutningsvis: vad tycker du är ett rimligt pris att betala för att varje dag, året runt, ha tillgång till friskt, rent vatten bara du öppnar kranen? För många människor i världen är det en utopi, här tar vi det för självklart.

Annonser

Första steget i resten av ditt liv

En ung människa som inte tas till vara, som inte känner sig behövd, som inte kan starta sitt vuxenliv på riktigt eftersom hen inte har ett fast jobb. Det är slöseri, både för den enskilda individen och för samhället.

Det finns mycket som kan göras för att öka ungas chanser att komma in på arbetsmarkanden. Ett sätt är att anställa en arbetslös ung en månad i sommar. För dig som arbetsgivare innebär det en ringa kostnad (Arbetsförmedlingen går in med ekonomiskt stöd motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften), ca 13 000 kr för en månad. Du får lära känna en ung människa, bli en jätteviktig person i den unga människans liv, bidra med erfarenheter, referenser, kontakter och du får ett arbete utfört. För den unga människan kan den här möjligheten vara skillnaden mellan fortsatt trampande i arbetslöshets-dyn eller en plattform att ta sig vidare in i arbetslivet. Ta chansen!

Näringslivsrådet i Norberg, Arbetsförmedlingen och kommunen gjorde ett gemensamt upprop om detta förra året. AF plockade fram lämpliga unga, genomförde matchningar och speed dating och kunde bistå med praktik en stund på företaget innan själva anställningen började. Det blev till slut tre unga norbergare som fick jobb via detta upprop (givetvis fick en drös andra semestervikarit och skolungdomar fick kommunala feriejobb men dessa tre var anställningar som var utanför det ordinarie) och alla tre var så himla glada och tacksamma efteråt. En person fick fortsatt anställning även efter sommaren. En annan insåg att hen hade förmågor och kunskaper som hen inte hade en aning om tidigare. En tredje insåg att hen vill jobba med äldre människor och plugga till undersköterska. Är det inte superbra?!?

Nu kör vi samma upprop med ungefär samma upplägg igen. I år hoppas jag att åtminstone fem unga arbetslösa norberare får möjligheten att ta första steget i resten av sitt liv.

Kanske tack vare dig?