Vad avgör hur hög VA-taxan är?

Ibland får jag frågor om hur det kommer sig att vissa avgifter ser ut som de gör.

När det gäller VA-taxan, som vissa anser är för hög (”Vatten är väl gratis?”), regleras det i Kommunallagen och VA-lagen. Alla kommuner är skyldiga att avgiftsbelägga abonnenterna för de kostnader som vatten- och avloppshanteringen medför. Enligt svensk lag ska avgiften momsbeläggas. Vi får alltså inte ta pengar från övriga skattekollektivet (kommunalskatten) för att använda till t ex ledningsunderhåll eller investeringar i vattenreservoar.

Kommunfullmäktige i Norberg har sedan flera år tillbaka beslutat att ta ut en VA-avgift som är 1 % högre än driftskostnaderna för att skapa utrymme för underhåll av ledningsnätet. Vi som är ansvariga idag vill bidra till ett hållbart samhälle och en hållbar ekonomi. Därför behöver vi agera på ett sätt som säkerställer trygga vattenleveranser av god kvalitet även i framtiden. Alla intäkter från VA-taxan används till kostnader för VA-nätet, inget annat.

VA-taxan i Norberg är relativt hög, 31 högsta i Sverige. Anledningen är att Norberg har gjort en stor investering när en ny vattenledning till Avesta grävdes och kapitalkostnaden på den investeringen påverkar taxan. Allt fler kommuner behöver göra stora investeringar för att säkerställa vatten av god kvalitet och minska risken för t ex smittospridning. På sikt kommer alltså flera andra kommuner ifatt Norberg gällande taxe-nivå.

Och avslutningsvis: vad tycker du är ett rimligt pris att betala för att varje dag, året runt, ha tillgång till friskt, rent vatten bara du öppnar kranen? För många människor i världen är det en utopi, här tar vi det för självklart.

Annonser

3 thoughts on “Vad avgör hur hög VA-taxan är?

  1. Jag tycker inte att priset på vattnet är dyrt, men de fasta avgifterna är jättehöga.En avgift, som kallas lägenhetsavgift, som man får betala efter fastighetens storlek har jag inte sett att man tar ut i någon annan Kommun.

  2. Hej Gunnar! Jag tror att alla kommuner har en fast och en rörlig del i avgiften men det kan nog vara så att man benämner den fasta delen olika. Kanske har du förslag på ett annat, bättre namn på den fasta avgiften för lägenhetsboende? Att den fasta delen av avgiften är förhållandevis hög handlar om förutsägbarhet: eftersom VA-kollektivet måste bära sina egna kostnader måste kommunen veta att man får in de pengar som krävs för verksamheten. Om en stor del av kostnaden ligger i den rörliga delen, och konsumtionen minskar kraftigt, så blir verksamheten underfinansierad. Därav en högre fast del, trots att man ur hushållningssynpunkt kan tycka att den rörliga delen borde vara högre.

  3. För fastigheter finns två fasta avgifter för vatten och avlopp: En på 4732:- per år och en lägenhetsavgift, den är satt efter antalet kvadratmeter, i mitt fall på 1662:- per år.
    För sophämtning en grundavgift på 1150:- per år.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s