Vad spelar det för roll om – eller hur – jag röstar?

Hur vårt samhälle ska se ut i framtiden bestämmer vi tillsammans. Det finns ingen naturlag som styr samhällets utveckling, inte heller är det givet att det är marknaden som styr (om vi inte vill att det ska vara så, förstås). Det är du och jag och alla andra som väljer hur vi vill att framtiden ska se ut och vad vi är beredda att göra för att det ska bli så.

Hur Europa kommer utvecklas framöver kan EU-paralamentet, åtminstone till viss del, påverka.

Vilka förutsättningar kommunerna och landstingen får att genomföra den lokala och regionala politiken är beroende av vilka partier som sitter i regeringen. En socialdemokratiskt ledd regering som satsar på fler jobb och en bättre skola är en förutsättning för att den politik som jag och mitt parti går till val på lokalt ska kunna genomföras fullt ut i Norberg. Allt hänger samman och alla val gör skillnad.

Vi norbergare har förmånen att leva på en vacker och trygg plats med en stolt och anrik historia. Så är det inte för alla. I en orolig värld är det många människor som tvingas fly och söka sig en bättre framtid. Här i Norberg har vi både plats för och behov av nya människor med andra erfarenheter som kan bidra till samhällets utveckling.

I Norberg är vi bra på att samarbeta, bra på att se möjligheter och vi är kända för de många evenemang som arrangeras här på ideell basis. I stort sett är Norberg ett bra ställe att leva på men det finns saker som måste bli bättre.

Vi Socialdemokrater tar ställning för alla människors lika värde, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Vi tror att människans kraft, men också vårt gemensamma ansvar för varandra, är en motor för samhällets utveckling. Socialdemokratin är i grunden en frihetsrörelse. För oss innebär det en politik som skapar tillval och frihet, inte sortering eller begränsade valmöjligheter.

Hur du röstar i EP-valet spelar roll för hur Europa kommer se ut i framtiden. Den socialdemokratiska gruppen vill att EU ska konkurrera med kunskap och utveckling – inte med låga löner och sämre arbetsvillkor. Vi socialdemokrater vill skriva in de fackliga fri- och rättigheterna i EUs grundlag.

Vi socialdemokrater står upp för den fria rörligheten på arbetsmarknaden, men vi kan aldrig tillåta att den missbrukas för att kringgå de regler vi har i Sverige för att skydda arbetstagarnas rättigheter. En gemensam europeisk arbetsmarknad får inte försämra villkoren för Europas löntagare.

Vi vill införa ett socialt protokoll som stärker de fackliga rättigheterna. Ordning och reda på arbetsmarknaden ger konkurrensfördelar och goda förutsättningar för jobb.

Dina val spelar roll. Hur du röstar spelar roll för hur framtiden kommer att se ut.

Använd din rösträtt, i alla val, och se till att samhället utvecklas i den riktning du finner klokast.

Annonser

Bidra till hållbar utveckling

Nästan dagligen får vi rapporter som beskriver klimathotet och hur det yttrar sig. När IPCC nu lämnat ytterligare en rapport vet vi att utvecklingen mot katastrof går att hindra men att det är bråttom.

För att Norberg och resten av världen ska kunna fortsätta utvecklas på ett positivt sätt behöver vi satsa på energieffektiviseringar, tänka klimatsmart och ställa om våra konsumtions- och levnadsmönster. Kommunen är en stor upphandlare av varor och tjänster och har med detta ett ansvar att göra de rätta valen. Kommunen måste ha både vilja och kunskap att ställa hållbarhetskrav i sina upphandlingar. Att i de kommunala verksamheterna servera en större andel vegetabiliska rätter i stället för mer resurskrävande kött är ett annat exempel. Vi ser gärna en ökning av närproducerad och ekologisk mat lagad från grunden i alla verksamheter.

Vi socialdemokrater i Norberg har bestämt oss för att dra vårt strå till stacken och går till val på fem klimatlöften till norbergarna. Vi tänker verka för:

–          att de kommunala bostäderna är bra och energisnåla samt att nya centrumnära bostäder byggs

–          att en större andel av maten i våra verksamheter lagas från grunden och på ett för människa och miljö hållbart sätt

–          att Norbergs kommun arbetar med förbättringar och utveckling och att minst 100 innovationer, till nytta för medborgarna, genomförs i de kommunala verksamheterna under mandatperioden

–          att vi medborgare har möjlighet att använda förnyelsebara drivmedel i våra fordon och att fler ansluts till det befintliga fjärrvärmenätet

–          att de kommunala verksamheterna miljöcertifieras, att det skapas en tåganslutning i centrala Norberg och det ska finnas buss för alla

 

En kväll med Nattpatrullen

För några veckor sedan hade jag förmånen att följa med hemtjänstens Nattpatrull en kväll. Det känns viktigt för mig att få en inblick i de verksamheter kommunen har, att se hur personalen har det och höra synpunkter från dem som verksamheten är till för.

Varje gång jag får ta del av äldreomsorgens arbete slås jag av den värme, medkänsla och respekt som präglar relationen till de äldre. Det är inte ovanligt att jag blir rörd till tårar när personalen omsorgsfullt försöker tillgodose de äldres önskemål och behov.

Det må finnas missförhållanden i äldreomsorgen i Sverige men vi i Norberg har all anledning att vara stolta över vår fantastiska personal.

Nu knäcker vi ungdomsarbetslösheten!

Det är få saker i samhället som gör mig så frustrerad som arbetslöshet. Att människors förmåga inte tas tillvara, att självkänslor stukas och kompetensbrist uppstår gör mig så arg. Givetvis har vi allt att vinna på att alla är med och bidrar, känner sig behövda och får hjulen att snurra.

Nuvarande regering är dessvärre nöjd med hur det ser ut i Sverige idag, med nästan 8 % arbetslöshet och skyhög ungdomsarbetslöshet – oavsett hur man mäter den. ”Arbetslinjen”, pyttsan!

I höst har vi en ny regering som i sitt första beslut kommer ta krafttag mot ungdomsarbetslösheten – för de ungas och för Sveriges skull.

I Norberg har vi en arbetslöshet i paritet med riket (vilket förstås är för många arbetslösa) och en ungdomsarbetslöshet som ligger klart över rikssnittet. Ca 70 unga norbergare är arbetslösa idag. Det är en av våra största utmaningar.

Ett av problemen är att antalet ”första gångs-jobb” är få i Norberg med omnejd. Vi har inga bemannade bensinmackar, få butiker, inga hamburgerrestauranger där man kan få erfarenhet, referenser och sin första lön. Det blir svårt för många att hitta dörren ut till arbetslivet.

Jag har tagit ett initiativ som jag är lite stolt över:

Anställ en ung person som är arbetslös

”Vi fortsätter i år igen att uppmana alla arbetsgivare att anställa en arbetslös ung norbergare i fyra veckor i sommar. Att få chans till ett första steg in på arbetsmarknaden, även om det är tillfälligt, är oerhört viktigt och betyder mycket för den unges fortsatta möjligheter. Arbetsförmedlingen hjälper till att hitta lämpliga kandidater för arbetsuppgifterna och kan bistå med kraftiga subventioner till den som anställer. Kontakta gärna mig eller Arbetsförmedlingen för mer information. Förra året fick tre arbetslösa unga jobb i Norberg, förutom de kommunala feriejobben och vanliga semestervikarier. I år hoppas vi att det blir minst fem unga som får en chans att skaffa sig erfarenhet, referenser och ett utvidgat nätverk.”

Hittills har tre arbetsgivare hört av sig om platser i sommar och i morgon ska vi marknadsföra uppropet på den lokala företagsfrukosten. Då hoppas jag att vi når målet att fem arbetslösa unga får jobb i sommar via uppropet.

Dessutom har Sociala utskottet fått extra pengar för att göra insatser som sänker ungdomsarbetslösheten och barnfattigdomen. Ett antal unga har tack vare det fått chansen till individuella insatser via Språnget. Nästa år stärker vi de kommunala arbetsmarknadsinsatserna med ytterligare en halv miljon kronor.

Norbergs kommun förhandlar just nu med Kommunal om ett lokalt kollektivavtal där arbetslösa unga anställs inom vård och omsorg med en kombination av arbete och utbildning. Det tror jag mycket på. Minst fyra unga ska vi kunna anställa om allt går i lås. På så sätt hoppas vi kunna slå tre flugor i en smäll: sänka ungdomsarbetslösheten, förstärka med mer personal i omsorgen och trygga den framtida kompetensförsörjningen i välfärden.

Jag väntar med spänning på att höra hur det låter när vi, tillsammans med en socialdemokratiskt ledd regering, knäcker ungdomsarbetslösheten!