Terminsstart och skolsjutsar

Efter ett långt och varmt sommarlov har skolan börjat igen. Mina barn hade längtat efter det och var på synnerligen bra humör hela veckan. Att de dessutom fick riktiga busskort och fick åka ”stora bussen” (deras begrepp för VL’s linjebuss) var kronan på verket. En morgon i veckan sa jag att de kunde få åka bil med mig till skolan. ”Nej, mamma, det är ju så kul att åka stora bussen” sa barnen i mun på varandra.

Andra har helt andra upplevelser och synpunkter på den nya skolskjutsordningen och det har jag respekt för. Eftersom det florerar både sanna och osanna rykten vill jag ge min bild här:

Avtalet med Petterssons Buss om skolskjuts gick ut sista juni och kunde inte förlängas. Kollektivtrafikmyndigheten har, på uppdrag av en helt enig Kommunstyrelse, gjort en ny upphandling av bl a linjetrafik och skolsjuts i Norberg, som Petterssons tyvärr missade. Fyra företag är upphandlade i ramavtal. Nu är det VL och Västanhede Trafik som kör bussar i Norberg.

Gratisbussen Norbergarn finns inte längre men linje 85 från Kärrgruvan har förlängts och går nu via Vårdcentralen till Skallberget.

Kommunens samlade kostnad för kollektivtrafik är 5,1 Mkr/år och ska så fortsätta vara. Det vi politiker vill är att fler norbergare ska kunna åka buss utan att vi behöver ta mer pengar till det från andra verksamheter. Istället för att det går både skolbussar och linjebussar på samma sträcka åker 90 % av de skolskjutsberättigade barnen från i höst linjebuss.

En enig Kommunstyrelse har 2013-10-21 beslutat om nya riktlinjer för skolskjuts med delvis nya avståndregler. Grundprincipen nu är att barn på lågstadiet som har längre än 2 km till skolan är berättigade skolskjuts. För mellanstadiet gäller 3 km och för högstadiet 4 km. Dessa nya avståndsregler medför att det den här terminen är 20 % fler barn som är berättigade skolskjuts än i våras.

Om skolvägen eller vägen till busshållplats bedöms trafikfarlig eller om det finns medicinska eller andra skäl kan Barn- och Utbildningsutskottet besluta om avsteg från reglementet.

Några föräldrar har protesterat mot att de förväntas ansvara för att baren tar sig till busshållsplatsen eller skolan. Att det kan vara knepigt att få till, t ex när skolstart och -slut krockar med arbetstider har jag förståelse för. Givetvis finns fritids (skolbarnomsorg på byråkratiska) från kl 6-18 (och utökade tider om man säger till någon vecka i förväg) för den som önskar men mer än så kan knappast vara kommunens ansvar att ordna.

Om man anser att vägen till skolan/busshållplatsen inte är tillräckligt trafiksäker kan man kontakta BUU/skolkansliet och be att en trafiksäkerhetsbedömning görs. Just nu jobbar skolledningen, NVK och Kollektivtrafikmyndigheten med de synpunker och överklaganden som kommit in. På sikt behöver åtgärder vidtas av Trafikverket på de statliga vägarna men det har vi inte lyckats få till stånd än.

Möjligheten att åka buss ”i mån av plats” är borttagen sedan vi gick över till linjetrafik. Den som inte är berättigad skolskjuts men som tycker att det är för långt eller kallt att gå/cykla till skolan kan förstås åka med bussen ändå, mot betalning. För tillfället är flerresorskort (kan köpas på t ex Norbergs Trav och Tobak) det mest fördelaktiga men Kollektivtrafikmyndigheten jobbar på ett rabbaterat ungdomskort. Att det inte redan finns ett Ungdomskort är en brist och inget jag är stolt över. Vi har påtalat behovet för länge sedan men myndigheten har, av olika anledningar, inte kunnat erbjuda den möjligheten än.

Bussarna stannar numer på Mynttorget istället för att gå in till Centralskolan. Anledningen till det är, så vitt jag vet, dels tidtabellskäl, dels för att utrymmet vid Centralskolan inte räcker till för den mängd bussar som kommer in samtidigt. Personal från skolan möter eleverna vid busstorget och går med dem till och från skolan. Enligt uppgift har det stundtals varit rörigt vid busstorget och det är förstås inte bra. Skolledningen jobbar med frågan för att hitta lösningar på det.

För den som vill hitta fördelar i nyordningen är det värt att nämna att flera av de skolsjutsberättigade barnen får en betydligt kortare resa till skolan när de slipper åka in på olika småvägar, att boende i Gäsjö/Karsbo får en helt ny busslinje (87), att boende på Skallberget får nästan dubbelt så många bussturer på vardagar som idag och att det kommer gå fler bussturer förbi Karbenning. Detta sker till samma kostnad för kommunen (alltså skattebetalarna) som tidigare år, tack vare att vi samutnyttjar befintliga fordon och förare bättre – bussarna rullar istället för att stå och vänta.

Förändringar behöver ofta en inkörsperiod, så även denna. Jag är medveten om att allt inte har funkat perfekt och det beklagar jag. Skolledningen och Kollektivtrafikmyndigheten har redan gjort några mindre förändringar och fler kommer kanske att ske. Men i grund och botten tror jag att detta är ett kostnadseffektivt och klokt upplägg och att vi kommer hitt sätt att hantera det som inte upplevs tillräckligt bra idag.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s