Tack till alla som hjälpt till under storbranden

Igår hölls en tackceremoni för alla som hjälpt till under den stora skogsbranden i Västmanland. Länsstyrelsen arrangerade tillsammans med berörda kommuner och räddningstjänster. 800 personer deltog vid ceremonin, som innehöll värdighet, tacksamhet och uppskattning för det som gjorts bra. Reine, som skadades svårt under branden, berättade om sin upplevelse och tog initiativ till en tyst minut för hans kollega som tyvärr omkom i branden. Det var starkt.

Jag fick chans att på riktigt tacka alla som på olika sätt hjälpte till. Det kändes bra. Här är det tal jag höll:

”Myror är en social insekt som instinktivt hjälps åt, utan order. Anledningen till att de hjälps åt med att bära byten, och inte styckar upp bytet och bär delarna var för sig, är att det är det mest effektiva. Genom att maximera antalet ben i marken samtidigt och balansera bytet bra, minskar energiåtgången hos de enskilda myrorna. En grupp på fem myror kan alltså bära långt mycket mer än vad fem myror kan bära var för sig. Myrorna känner på sig när det är dags att göra en insats och var de behövs i arbetet.

När en stor, akut kris – t ex den största skogsbranden i mannaminne – inträffar finns det ingen organisation eller myndighet i världen som kan lösa uppgiften själv. Under den mest akuta fasen var vi alla beroende av att andra människor, ideellt och arvoderat, från när och fjärran, ställde upp och agerade, hittade sin plats i insatsen. Genom att ha många ben i marken samtidigt, och balansera bra, kunde en enorm släcknings- och räddningsinsats genomföras.

När Norberg, måndag den 4 augusti och lördag den 9 augusti, såg ut att helt slukas i lågorna, kände jag mig aldrig ensam. Det svindlade när jag insåg att jag, i egenskap av Krisledningsnämndens ordförande, kanske skulle tvingas leda den största evakueringen i svensk historia och – ännu värre – återuppbyggnaden av en hel kommun. Men vetskapen att det fanns så oerhört många människor som inte ville något hellre än att hjälpa till på alla upptänkliga sätt, gjorde att magkänslan sa ”Vi kommer fixa det, på ett eller annat sätt”. Det är en enorm styrka i vårt samhälle.

Vi kommunalråd från de fyra branddrabbade kommunerna önskar att vi personligen kunde tacka alla ”myror” som på olika sätt gjort fantastiska insatser för att rädda liv, begränsa brandens framfart och att med mat och material bistå alla de som kämpade mot branden. Mycket arbete återstår och det är många ben i marken och mycket balanserande som kommer att krävas även det närmaste året. Det känns bra att ikväll, från Surahammar, Norberg, Sala och Fagersta kommuner, framföra ett stort, innerligt och officiellt tack till alla som hjälpt till. Tack för all generositet, samverkan, prestigelöshet och initiativkraft. Utan era insatser hade förödelsen förmodligen blivit mycket, mycket värre. Tillsammans kunde vi rädda stora delar av stacken.”Teckning myror som hjälps åt 14

Annonser

Satsningar på höjda löner i Norbergs Kommun

 Under allt för lång tid har det inte funnits någon tydlig lönepolitik i Norbergs Kommun. Det ändrar vi på nu.

I Budget 2015-17 finns pengar avsatta (600 tkr/år) för att kunna höja lönerna mer för svårrekryterade grupper än för andra anställda. Detta är första delen i en strategisk lönepolitik för att öka Norbergs kommuns attraktivitet som arbetsgivare.

Det känns jättebra att vi äntligen kan göra den här satsningen på höjda löner för delar av personalen. Det finns fler grupper som är behöver bättre arbetsvillkor, utan tvekan. Kommunen som arbetsgivare måste t ex bli mycket bättre på att erbjuda heltidstjänster, minska antalet vikarier och delade turer.  Det får vi återkomma till i kommande budgetar.

I de samtal vi socialdemokrater förde med flera av fackförbunden inför valrörelsen blev det tydligt att lärarna mest av allt ville få bekräftelse genom en högre löneökning än andra grupper, eftersom Norberg släpar efter i löneligan. Dessutom efterlyste de avlastning med administration och praktiska bestyr. Det kan vi tillmötesgå om regeringens budgetförslag med extratjänster godkänns av riksdagen. Barnskötarna sa frankt att om de tvingas välja mellan högre lön och fler arbetskamrater i barngrupperna väljer de det senare. Det har vi lyssnat på och avsätter 1 Mkr per år för mer personal i befintliga barngrupper. Dessutom avser vi att återkomma i en tilläggsbudget med fler förskoleavdelningar och personal till dem. Det bör avlasta även de befintliga avdelningarna en del.

Inför 2015 års löneöversyn är förskollärare, lärare och sjuksköterskor prioriterade grupper. I kronor innebär höjningen, efter en överenskommelse i Förhandlingsdelegationen, ett extra påslag för de prioriterade grupperna med 500:-/månad från den 1 januari 2015, utöver den årliga löneöversynen som gäller från samma datum. Start av löneöversyn 2015 sker i december i år och ambitionen är att samtliga löner ska vara klara till den 31 mars 2015.

Lärarfacken har framfört krav på höjda löner i flera år. Äntligen kan vi säga ja till det!

Budget för Norberg 2015

Äntligen vardag!

Efter sommaruppehåll, storbrand, valrörelse och politiska förhandlingar om styret i kommunen är det hjärtinnerligt skönt med lite vardag igen. Två nya partier har tagit plats i kommunfullmäktige och många nya politiker syns i de beslutande församlingarna. Spännande! Politiker är medborgare och ju fler i befolkningen som vill bidra till lokalt politiskt arbete desto bättre speglar besluten det medborgarna egentligen tycker.

Vi socialdemokrater fortsätter att styra Norberg men behöver få stöd av minst ett parti till för att få majoritet för våra förslag i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det betyder att övriga partier också kan få igenom förslag utan socialdemokraternas stöd.

Kommunfullmäktige var i alla fall enigt (föutom att ett parti avstod från att rösta) när vi beslutade om Budget för Norbergs kommun år 2015. Det är första gången under min tid som kommunalråd som budgeten inte innehåller några besparingskrav. Det känns mycket bra.

Det är fortsatt snäva ramar som gäller men vi kan i alla fall utlova fler avdelningar och mer personal i förskolan, mer pengar till barn i behov av särskilt stöd, utökade öppettider och kulturskola för alla barn på Unkan. Köket på Björkängen ska byggas om så att mer mat kan lagas från grunden, till glädje för våra gamla och för att bidra till ett mer hållbart klimat. Kommunen ska bli bättre på att marknadsföra lediga tomter, utreda rasrisker i gamla gruvområden och förhoppningsvis bli en Fair Trade City. Det finns fler områden som behöver utvecklas och förstärkas men det får vi återkomma till i framtida budgetar.

Norberg är helt klart på rätt väg!

Skönt att Sverige äntligen lyssnar

Efter ett antal debattinlägg och personliga kontakter med ansvarigt statsråd upplever jag att landet Sverige äntligen lyssnar på oss små kommuner som dignar under uppgiften att hysa ett stort antal asylsökande. Det tackar vi för. Än så länge har det inte skett någon förändring i praktiken (förutom att Migrationsverket har dragit in ca 30 förtätningsplatser i Norberg) men det känns att det rör på sig.

Bäst analys av situationen ger Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, i den här debattartikeln i Dagens Samhälle. Hans beskrivning stämmer på alla punkter, utom en: den nya regeringen har faktiskt både lyssnat och agerat. Det inger hopp. Men det krävs också betydande handling för att åstadkomma reell förändring.

Jag kommer fortsätta att protestera och agera för att bidra till ett värdigare mottagande av asylsökande och nyanlända i Sverige men också för att ge kommunerna en chans att klara av de åtaganden vi har – både mot nya och gamla invånare.

Det här är bara början.