Var är alliansen i Norberg?

Förra mandatperioden hade vi socialdemokrater ett samarbete med MP och Fp, C och (mer eller mindre på köpet) M. Det funkade bra.

I valrörelsen var de nya toppnamnen för C och M tydliga i sin kritik av detta samarbete. Enligt dem var vi sossar hopplöst dåliga på det mesta och de nya skulle ”ta över makten” och göra Norberg till en bättre plats för alla. Fullt förståeligt resonemang i en valrörelse.

Deras löften och förslag var dock något otydliga och i alla avseenden ofinansierade men det kanske man kan ha viss förståelse för. Valet blev ingen succé: Tillsammans tappade alliansen hälften av sina 10 mandat i KF och har numer tillsammans 5 mandat (M 2 st, C 2 st, Fp 1 st) av 31.

Nu, när den nya mandatperioden är två månader gammal, blir jag lite bekymrad:
– det fanns ingen motkandidat när jag valdes till kommunstyrelsens ordförande
– det fanns inget annat budgetförslag när KF beslutade om Budget för 2015
– centerns ordförande och gruppledare har avsagt sig alla politiska uppdrag (men ställer samma dag upp som ledamot i valnämnden)
– Moderaterna hade en person på plats vid senaste kommunfullmäktige och den andra stolen stod tom
– ingen allianspolitiker alls fanns på plats vid senaste mötet med kommunstyrelsen

Alla styren behöver en bra opposition och väljarna behöver tydliga alternativ att välja mellan. Därför undrar jag; finns alliansen i Norberg? Vad vill i så fall den?

Annonser