2014 var ett händelserikt år för Norberg

Ännu ett år kan läggas till historien och ytterligare en mandatperiod är avslutad. För Norbergs kommun har det varit ett mycket händelserikt år, på flera sätt: vi har rekryterat ny personal på flera nyckelpositioner, antalet asylsökande som vistas i kommunen har ökat dramatiskt och i augusti hotade den stora skogsbranden att sluka hela kommunen i sina lågor.

Att klara dessa utmaningar med en snålt tilltagen budget är en bedrift. Regeringen anslog 2 Mkr var till de fyra branddrabbade kommunerna och det har med råge täckt de kostnader Norbergs kommun hittills haft i samband med branden. Däremot täcker inte den schablonersättning kommunerna får från staten de kostnader vi har för undervisning av asylsökande barn.

Tack vare god hushållning med tillgängliga resurser, en tydlig styrning och mycket bra budgetdisciplin visar alla utskotten i kommunstyrelsen positiva resultat även 2014. Samverkansorganen har också klarat sina verksamheter utan ytterligare tillskott från kommunen och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund lämnar tillbaka en större summa till kommunen för åtgärder som inte hunnits med under året. En relativt mild och snöfattig vinter och ett bättre ränteläge än beräknat bidrar också till att Norbergs kommun återigen gör ett bra ekonomiskt resultat: plus 6 Mkr.

Att kommunen gör ett ekonomiskt överskott, alltså gör av med något mindre pengar än vi får in, är helt nödvändigt. Precis som att familjeekonomin behöver gå plus över tid för att ha pengar över när tvättmaskinen går sönder eller en längre resa ska genomföras behöver kommunen ha pengar på banken till investeringar och fastighetsunderhåll.

Mitt intryck är att kommunen börjar komma ikapp när det gäller underhållet av våra verksamhetslokaler. Något av det som har skett under året är att ventilationsutbytet och renoveringarna på Centralskolan äntligen är färdiga. Det är ett omfattande arbete som har kostat åtskilliga miljoner kronor och som har försvårat undervisningen för elever och personal. Samtidigt var det nödvändigt att förbättra ventilationen för att leva upp till gällande krav och på köpet fick vi en allmän uppfräschning, fler klassrum, ett nytt skolbibliotek och nya elevtoaletter. Det var välbehövligt. De kommunala bostadsfastigheterna har fortfarande stora underhållsbehov.

2014 är åttonde året i rad som Norbergs kommun gör ett positivt ekonomiskt resultat före extraordinära poster. Under den gångna mandatperioden har det sammanlagda ekonomiska resultatet förbättrat det egna kapitalet med drygt 20 Mkr samtidigt som vi har amorterat 12,5 Mkr på kommunens låneskuld. Det gör skillnad. När jag tillträdde som kommunalråd 2011 hade kommunen årliga räntekostnader på ca 5 Mkr/år. Idag betalar kommunen knappt 3 Mkr i ränta på lånen. Den mellanskillnaden, 2 Mkr/år, är pengar som kan satsas på bättre verksamhet för barn och äldre. Att det egna kapitalet nu är väsentligt större gör att kommunen kan satsa lite extra och t ex renovera Björkängens kök och bygga ut Blåsippans förskola med en ny avdelning.

Ett förbättringsområde för Norbergs kommun är att tydligare kunna presentera i vilken utsträckning verksamheterna lyckas nå de mål som politiken beslutat om. Det kommer vi att jobba med under 2015 för att alla – medborgare, politiker, personal och externa aktörer – på ett enkelt sätt ska kunna se vilka styrkor och förbättringsområden kommunens verksamheter har.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s