Kommer tåg gå igenom Norberg?

Det går en järnväg genom centrala Norberg som har sin början i Snyten och sitt slut i Bålsjön. Den har använts för gruvändamål fram till på 80-talet men nyttjas idag bara av Engelsberg-Norbergs Järnvägshistoriska förening, ENJ, som kör turisttrafik med rälsbuss på sommarhalvåret.

För ett par år sedan skrev ett antal företagsrepresentanter till kommunen och bad om hjälp att få igång godstrafik på sträckan igen. I samma veva beslutade Trafikverket att de skulle upphöra med underhållet (vilket de i själva verket upphörde med på 90-talet men inget formellt beslut har fattats förrän nu) på den aktuella järnvägen. Beslutet att inte längre underhålla är ett tydligt första steg till nedläggning av järnvägen.

De intresserade företagen och kommunen protesterade. Dannemora Mineral, som då hade planer på att starta gruvbrytning igen, slog fast att ingen kommer någonsin att bryta järnmalm i Norberg om järnvägen försvinner. Trots detta framhärdade Trafikverket i sitt formella beslut men diskussionen fortsatte mellan alla berörda parter om hur trafik kan upptas med någon annan huvudman.

Norbergs kommun och Länsstyrelsen Västmanland beslutade att tillsammans finansiera en mindre utredning av vad som måste åtgärdas på sträckan för att den ska kunna tas i bruk igen. Resultatet var 4,2 Mkr, om Trafikverket håller med begagnade syllar och spår.

Diskussionerna har varit många men nu har vi kommit till ett avgörande: I år finns, tack vare Trafikverket och Länsstyrelsen Västmanland, pengarna avsatta i länsplanen för att renovera banan Snyten – Kärrgruvan till ett skick som möjliggör måttlig godstrafik (18,5 tons axeltryck, maxhastighet 40 km/h). För att arbetet ska kunna utföras och finansieras måste det ske i år och någon juridisk person måste ta på sig att bli infrastrukturförvaltare för sträckan från årsskiftet.

Igår träffade jag företrädare för Trafikverket och diskuterade en möjlig avsiktsförklaring mellan kommunen och verket. Den ska givetvis diskuteras i kommunfullmäktige. Därefter träffade vi tillsammans företrädare för det företag som ivrigast har jobbat för godstrafik på sträckan och diskuterade möjligheten att tillsammans med ENJ bilda ett bolag som kan vara infrastrukturförvaltare. Även det måste givetvis diskuteras och beslutas i kommunfullmäktige men jag är glad att vi i alla fall har kommit så här långt.

Det finns möjlighet till en lösning, om alla parter vill och är beredda att gå ett steg utanför sin comfort zone (det gäller även kommunen). Det går att få igång godstrafik på sträckan redan i början av 2016 om alla tänker och jobbar lösningsfokuserat. Det går att få till stickspår för en rimlig kostnad till de företag som behöver det. Och det finns fler affärer att göra, stora utsläpp att spara och en stor framtidstro att vinna.

Är vi beredda att göra det?

Annonser

3 thoughts on “Kommer tåg gå igenom Norberg?

  1. Om din eller er tanken att tågtrafiken ska komma igång igen i Norberg som jag har förstått så vill ni ha både persontrafik och godståg. Men hur har ni tänkt då, att ha elektricitet eller köra ny drivna tåg som går på diesel?

    • Hej David! I ett första steg försöker vi möjliggöra godstrafik på järnvägen genom Norberg. Den är inte elektrifierad så det som är möjligt är diesellok eller en ny form av hybridlok (jag kan själv inte redogöra för exakt hur de fungerar).
      Den riktigt stora utmaningen är att även få persontrafik på sträckan. För det krävs, som jag förstått det, elektrifiering av banan och det kommer ta dit. Men skam den som ger sig!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s