Bakgrunden till nekad ansvarsfrihet för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Igår, på kommunfullmäktige i Norberg, fattade vi ett jobbigt men viktigt beslut. Vi nekade direktionen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) ansvarsfrihet för 2014.

Eftersom det finns de som vill påskina att det finns en annan sanning än den jag lever med vill jag beskriva vad som har sagts och gjorts, då jag varit inblandad.

De avtal som NVK´s direktion ingått om köp av konsulttjänster från NVK’s förbundschefs firma Alnitec är flera till antalet och har ingåtts under perioden 2010-2014. Det senaste halvåret har en granskning skett som har tydliggjort omfattningen av avtal och utbetalningar.

Enligt socialdemokraterna i Norberg har direktionen brustit i styrning och internkontroll under en längre tid när moraliskt tveksamma avtal ingåtts utan att förankra det i medlemskommunerna samt att tidrapporter och fakturor attesterats utan att det framgår vilket arbete som har utförts. Det som är utmärkande för år 2014, och för all del 2012-13, är att ingen som helst kommunikation förts med Norbergs kommun om avtalens existens eller att de betalas med medel som kommer från bl a Norbergs anslag till NVK.

För att ta det från början:

Det första avtalet om konsultköp, som ingicks hösten 2010, föregicks av diskussioner med dåvarande KSO Kenneth Östberg, som i sin tur informerade mig, i egenskap av tilltänkt KSO. Att konstruktionen med anställning på halvtid och konsultavtal därutöver var högst tveksam konstaterades och jag framhöll tydligt jag inte tänkte ställa mig bakom det. Budskapet från var ”Rekrytera omgående ny förbundschef om nuvarande chef inte vill arbeta under normala anställningsförhållanden”. Vi har, som bekant, inte ”ministerstyre” och direktionen är de som ansvarar för anställning av förbundschef. Direktionen gjorde bedömningen att ett konsultavtal var helt nödvändigt för att kunna lösa situationen kortsiktigt. Ett sex månader långt ramavtal ingicks med Alnitec.

Våren 2011 fick Norbergs kommun (jag) muntligt en fråga om kommunen kunde ingå avtal om konsultköp med Alnitec, eftersom tjänsteköpen från NVK nått den gräns då offentlig upphandling måste göras enligt LOU. Innehållet i tjänsten skulle vara förbundschefens ordinarie arbete som inte rymdes inom den tjänstgöringsgrad han då hade. Fagersta kommun fick samma fråga. Jag ställde frågan till dåvarande ordförandegruppen (Majja Neverland, V, Christer Filipsson, FP och Sten Nordström, S) som starkt vände sig emot hela konstruktionen. Jag meddelade muntligen ledningen för NVK och Fagersta kommun att Norbergs kommun absolut inte vill anlita Alnitec, varken som kommun eller som del av NVK. Om Fagersta kommun valde att göra en annan bedömning var det upp till dem. Jag rapporterade muntligen till KS i maj 2011 om frågan kommunen fått och svaret som givits.

Efter detta har jag inte fått fler frågor eller mer information om några avtal om konsultköp, förutom de beslut som KSAU i Fagersta har fattat om tjänsteköp av Alnitec.

Det jag borde ha gjort, och som grämer mig att jag inte var tydligare med, är att säkerställa att budskapet från Norberg följdes och att inga konsultköp för Norbergs räkning genomfördes. I den frågan har jag, i egenskap av KSO, brustit.

Någon gång under 2013-2014 fick jag kännedom om att förbundschefen för NVK rapporterade väldigt många timmar och att det ev inte var förenligt med arbetstidslagen. Tidrapporterna var dock godkända av ordförande i NVK. Jag tog kontakt med min kollega i Fagersta. Vi hade ett samtal med förbundschefen med budskapet att han, framför allt ur hälsosynpunkt, inte kan fortsätta arbeta i samma omfattning. Inte ett ord nämndes då om konsultköp som avsåg tid för Norbergs räkning. Här känner jag mig naiv, godtrogen och nästan lurad, eftersom jag utgick ifrån att budskapet från Norberg – inga konsultköp för våra pengar – följdes. Så var alltså inte fallet. Det var först när nyvalde KSO i Fagersta började gräva i fakturor och avtal som jag fick vetskap om att det efter 2011 fanns konsultavtal mellan NVK och Alnitec där även Norbergs pengar användes.

Jag kan förstå att de som har skrivit under nya konsultavtal anser att de ”bara” har förlängt avtal som ingicks för länge sedan. Jag kan förstå dem som tycker att kommunikationen mellan förtroendevalda i vårt parti borde vara bättre. Jag kan förstå dem som anser att jag som KSO borde ha säkerställt att Norbergs vilja följdes.

Vi är flera som kunde ha agerat annorlunda och tydligare men slutsatsen är ändock densamma: styrningen, dialogen med medlemskommunerna och internkontrollen har inte varit tillräckligt bra i NVK´s direktion.

Med anledning av att direktionen för NVK, trots beskedet från Norbergs kommun 2011, har ingått avtal om konsultköp som innefattar medel från Norbergs kommun, samt att direktionens internkontroll varit så bristfällig att fakturor och tidrapporter utan specifikation har attesterats och godkänts, anser socialdemokraterna i Norberg att direktionen för NVK inte ska beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Så blev också kommunfullmäktiges beslut. Varför alla partier utom S och Sd valde att inte delta i beslutet får de själva förklara för sina väljare. För mig är det av stor vikt att vi som fått väljarnas förtroende också tillstår när fel har begåtts och tar ansvar för det.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s