Kommunen kan inte bygga upp Elsa Anderssons konditori

Som kommunalråd är jag den första att intyga Elsa Anderssons konditoris betydelse för vår kommun, både som motor för besöksnäring, service och handel samt som nav i det sociala livet. Trots den stora betydelsen finns det, som jag ser det, inte någon möjlighet att kommunen finansierar återuppbyggnaden av det nerbrända, anrika konditoriet.

Det är hedrande att många människor sätter en stor tilltro till kommunens förmåga men tyvärr är den i vissa fall begränsad. Kommunen finns till för att ge alla oss som bor här grundläggande välfärd, kommunal infrastruktur, trygghet och en meningsfull fritid. Det är vad kommunens politiker måste och vill prioritera när vi fördelar medel.

Det är nog ingen nyhet att pengarna kommunen förfogar över (i år 323 Mkr plus ca 40 Mkr som ett engångsbelopp för flyktingmottagandet) inte räcker till allt vi vill och borde göra i de lagstadgade verksamheterna skola, vård och omsorg. Att i det läget använda en större summa av skattebetalarnas pengar till att bygga en konditorilokal, med konsekvensen att det blir ännu mindre som kan investeras i fler skollokaler, idrottshall, nytt kylsystem på Granbackens äldreboende eller den så välbehövliga ROT-renoveringen av de lägenheter kommunen äger, anser jag vore oklokt. Andra aktörer kan bygga konditorilokaler men ingen annan kan investera i kommunens verksamhetslokaler och bostäder.

Trots att Norberg under min tid som kommunalråd har amorterat bort 12,5 Mkr av låneskulden har kommunen fortfarande lån på 89 Mkr som vi betalar ca 2,5 Mkr per år i ränta för. Om vi skulle låna mer, för att bygga ett konditori, skulle räntekostnaderna öka och mellanskillnaden måste då tas från driften av våra verksamheter. Hur många norbergare tycker att vi ska ta pengar från handikappomsorgen, snöröjningen eller räddningstjänsten för att betala räntor på ett lån för en lokal som kommunens verksamheter inte behöver? Att få in hyresintäkter på konditorilokalen, som överstiger driftskostnaderna för densamma, tror jag initialt blir svårt.

Någon har föreslagit att kommunen kunde använda en del av de 40 Mkr kronor vi nyss fick från regeringen för att bygga upp konditoriet. Mitt svar är att de engångspengarna är till för att täcka kostnader för flyktingmottagandet och där finns det stora behov. Vi kan inte försvara att pengar som staten lånat för att ta emot flyktingar används till något helt annat. Det kan jag aldrig gå med på.

Elsa Anderssons Konditori var Norbergs största turistattraktion och en viktig företeelse för oss norbergare. Kommunen gör vad vi kan för att stötta ägarna i arbetet med en återuppbyggnad men kan inte, och bör inte, ta över arbetet. Det är inte kommunens huvudsakliga uppgift, det är inte vad kommunen är bra på och det är tyvärr inte något som kommunens tillgängliga medel kan prioriteras till.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s