Fördelning av engångspengar för flyktingmottagning 

Igår beslutade Kommunstyrelsen i Norberg om hur de engångspengar (40,6 plus 4 Mkr) kommunen fått från regeringen för  vårt stora flyktingmottagande ska användas. 

 Vi Socialdemokrater stödjer KS inriktningsbeslut från januari att engångspengarna främst ska användas till strategisk lokalförsörjning, långsiktigt integrationsarbete och kompetensutveckling för personal i kontaktyrken. Pengarna är av engångskaraktär och ska användas 2015-2016.  

Lokalbehovet inom skolan är akut. Redan nu är några klasser klart större än önskvärt och det går inte att dela dem p g a brist på klassrum. I höst ska många elever från förberedelseklasserna in i vanliga klasser och då blir lokalbristen än mer akut.

Det är viktigt att beslut om hur engångspengarna ska användas fattas tidigt under året så att verksamheterna har en chans att göra något bra av dem. Det som vanligtvis betraktas som investeringar bör, när engångspengar används, belasta driftsbudgeten så att onödiga, framtida driftskostnader (läs kapitalkostnader) undviks.  

En trettondel av de 40,6 miljonerna bokförs på 2015 och kommer täcka de extrakostnader skolan och socialförvaltningen haft under året, t ex startkostnaderna för de klassrumsmoduler kommunen hyr sedan slutet december. 

 Vi yrkade, och fick med oss hela kommunstyrelsen på följande: 

– Att de tillfälliga extrapengar kommunen fått för stort antal asylsökande elever (drygt 4 Mkr) i första hand ska användas till att bygga om lilla gymnastiksalen i Centralskolan till fler klassrum och grupprum. Beräknad kostnad är ca 2,5 Mkr. 

– Att de tillfälliga extrapengar kommunen fått för stort flyktingmottagande ska användas till att bygga den idrottshall inklusive fritidsgård kommunen så väl behöver för att möjliggöra fler klassrum på Centralskolan, skapa en plats för integration mellan generationer och kulturer samt möjliggöra en utveckling av kultur- och fritidslivet. Detta är ett INRIKTNINGSBESLUT, enligt yrkande från Vänsterpartiet, och de yrkade också att en referensgrupp från olika sektorer ska skapas för framtagande av bättre beslutsunderlag. Bra!

– Att KF beslutar att investeringar som görs med de tillfälliga extrapengarna belastar driftsbudgeten 2016 (alltså ”direktavskrivs) och att sedvanliga, framtida kapitalkostnader därmed undviks. Pengarna är ju av engångskaraktär och vi måste hålla nere framtida driftskostnader. Från 2017 är det samma snäva ramar som vanligt som gäller!

– Att KF beslutar att avsätta 5 Mkr för integrationsprojekt enligt förslag från KS. (V hade samma yrkande) Kommunala verksamheter, organisationer och företag verksamma i Norberg är välkomna att söka, om man kan uppvisa ett sammarbete med någon kommunal verksamhet. 

– Att Allmänna utskottet, som tillika är Personalutskott, tillförs 2,5 Mkr av de tillfälliga extrapengarna till driftsbudgeten 2016 för kompetensutveckling av personal inom kommunens ”kontaktyrken” i mångfaldsfrågor.  (V hade ungefär samma yrkande)

– Att Sociala utskottet tillförs 1 Mkr av de tillfälliga extrapengarna till driftsbudgeten 2016 för ytterligare arbetsmarknadsinsatser för unga och utlandsfödda.  (V hade samma yrkande)

KS beslutade också, efter förslag från Vänsterpartiet: 

– Att​ Barn och Utbildningsutskottet tillförs 1 Mkr av de tillfälliga extrapengarna till driftsbudgeten för inköp av teknisk utrustning, som behövs nu när vi har klart fler elever.  

– Att Kultur-, Idrotts- och Fritidsutskottet tillförs 0,5 Mkr av de tillfälliga extrapengarna till driftsbudgeten 2016 för integrationsinsatser genom kultur, på Biblioteket och fritidsgården.

Vad de andra partierna tycker vet jag inte för de hade inga egna förslag. 

Det är inte ofta vi har 45 miljoner att fördela men de verkade inte ha några idéer alls. Man kan ju undra varför de har valt att bli politiker. 

Annonser

One thought on “Fördelning av engångspengar för flyktingmottagning 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s