Året som gick

Inom kort ska Årsredovisning för Norbergs kommun 2015 behandlas politiskt. Återigen (varje år sedan socialdemokraterna återfick KSO-posten 2007) gör kommunen ett litet plusresultat före extraordinära poster. Detta trots alla utmaningar de kommunala verksamheterna ställts inför under året. Det är värt en eloge.

Såhär skriver jag i förordet:

Stora händelser och snabba förändringar i vår omvärld har blivit vardag. År 2015 har förändringstakten varit så hög att året både känns långt och som att det gick väldigt fort. De snabbt ändrade förutsättningarna ställer stora krav på de som leder och de som arbetar i kommunens olika verksamheter. Ibland undrar jag hur de hinner med.

I budgeten för det gångna året skrev jag om stor befolkningsökning och brist på lokaler. Trots att nya lokaler har hyrts och andra renoverats under året är lokalbristen ännu större idag. Inflyttningen till Norberg fortsatte att öka förra året och antalet barn i skola och förskola fortsatte att stiga. Antalet asylplatser som Migrationsverket har i Norberg är fortsatt högt. Företagen går över lag mycket bra (Norberg blev sjunde bästa tillväxtkommun i Företagarnas/UC:s ranking och länsvinnare i Synas ranking av lokal tillväxt) och flera företag utökar sin personalstyrka. Allt detta innebär möjligheter till utveckling av vårt samhälle och det är positivt. Samtidigt ställer det stora krav på förändring- krav som vi ibland har svårt att kortsiktigt leva upp till.

Vi rekryterade en ny kommunchef, Hannu Högberg, som började efter sommaren (samtidigt som den tragiska branden som ödelade Elsa Anderssons konditori). Han har i uppdrag att arbeta utåtriktat och tillväxtskapande tillsammans med andra aktörer. Den resan som bara hann påbörjas under 2015 och kommer att ta fart under 2016.

Norbergs kommun har tillsammans med övriga parter i det nationella projektet Den Attraktiva Regionen arbetat med att göra norra Västmanland mer attraktivt för invånare och näringsliv. Att samarbeta med andra aktörer – både på lokal, regional och nationell nivå – över en större geografisk yta tror jag ger oss bättre förutsättningar att nå den ambitiösa vision som kommunfullmäktige har beslutat om.

Tillsammans med våra samverkanspartners Fagersta, Skinnskatteberg, Avesta och Hedemora kommuner har vi under 2015 påbörjat arbetet med en tydligare styrning av våra gemensamma samverkansorgan. Beslut om hur vi mer detaljerat ska gå tillväga tas under 2016.

2015 är nionde året i rad som Norbergs kommun gör ett positivt ekonomiskt resultat (5,3 Mkr) före extraordinära poster. En del av överskottet är engångspengar som kommunen fått från regeringen för det stora flyktingmottagande vi har. Pengarna ska vara en kompensation för kostnader som inte täcks av schablonbidragen från staten och för de satsningar som en kommun som växer snabbt behöver göra. Större delen av engångspengarna kommer att användas under 2016 och blir ett mycket välkommet tillskott i den snåla kommunala budgeten.

Att kommunen gör ett ekonomiskt överskott, alltså gör av med något mindre pengar än vi får in, är helt nödvändigt. Precis som att familjeekonomin behöver gå plus över tid för att ha pengar över när ett större projekt ska genomföras behöver kommunen ha pengar på banken till investeringar och fastighetsunderhåll. Kommunen kunde investera för drygt 22 Mkr förra året och det är den högsta noteringen på flera år. Och det var välbehövligt.

Jag vill framföra ett stort och varmt tack från kommunstyrelsen till all personal i alla verksamheter som har arbetat extra hårt under året för att klara sina uppdrag, trots den snabba förändringstakten. Att förskola, skola, omsorg och socialtjänst har funkat så bra som det gjort är helt er förtjänst. Ni är fantastiska! Vi har inte lyckats med allt som vi ville uppnå men med mycket.

Att verksamheterna når de flesta av sina mål är bra, för det betyder hög och bra service till dem som kommunen är till för; oss kommuninvånare.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s