Utvärdering av vallöften, halvvägs

Vi socialdemokrater tar ställning för alla människor, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Vi tror på människans kraft men också på vårt gemensamma ansvar för varandra som en motor för samhällets utveckling. Vi gick till val 2014 på ett lokalt program med 30 punkter som vi lovade norbergarna att verka för. Nu, när ungefär halva mandatperioden har passerat, är det hög tid att utvärdera hur det har gått.

 

Glädjande nog är 13 av de 30 punkterna klara eller på god väg att kunna bockas av. 11 punkter är påbörjade men mycket arbete återstår och 6 punkter har vi inte lyckats ta oss an än. Detta är ett resultat som vi är ganska stolta över, med tanke på de stora utmaningar vi också har hanterat de senaste åren, men vi är långt ifrån nöjda. Vi tycker att norbergarna ska kunna förvänta sig mer av oss innan det är dags att gå till val igen i september 2018.

 

Nu har kommunen en kostchef och 13 Mkr har investerats i ett nytt och bättre kök på Björkängen. Det är bra för våra äldre och det är bra för personalen som lagar maten. Det finns idag betydligt fler vuxna i skolan, alla barn i grundskolan erbjuds kostnadsfri läxläsningshjälp och den som behöver kan få barnomsorg på kvällstid. Vi har dubblat anslaget till Norbergs ungdomsråd, infört ett ungdomsråd för mellanstadiet och utökat öppettiderna på fritidsgården Unkan. Det finns plats för alla äldre som behöver särskilt boende, äldre kan äta mat och umgås tillsammans och alla par som båda har särskilt boende kan, om de vill, bo tillsammans. Kulturstipendiet är återinfört och det finns ett rabatterat busskort för ungdomar. 

 

Gott så, men vi är långt ifrån klara. 

 

Vi har inte lyckats skapa ett traineeprogram för unga arbetslösa tillsammans med näringslivet. Det finns inte någon ny idrottshall. Norberg har ännu inte någon social investeringsfond. Äldre kan inte i högre utsträckning än tidigare välja vad de vill ha hjälp med. Det, och mycket annat, ska vi jobba vidare med. 

 

Vi är stolta över det förtroende norbergarna har givit oss och vi gör allt vad vi kan för att leva upp till förväntningarna. När det är dags att rösta om vilka som ska styra Norberg efter 2018 lovar vi att ännu fler löften ska vara uppfyllda. 

 

Annonser

Bjurfors – i Norberg, Avesta eller båda?

Den som följer media i Avesta-Norberg har, de senaste veckorna, kunnat läsa att många av de som bor i Bjurfors (Norbergs kommun) säger att de hellre vill tillhöra Avesta kommun. Flera medier har frågat mig vad jag tycker om det. Utrymmet i media är ju begränsat (och svaren på frågorna kortas obönhörligen till knapp igenkännlighet) så därför vill jag utveckla mina åsikter i frågan här. 

Ärligt talat har jag inte riktigt klart för mig vad det är som Bjurforsborna är besvikna över men helt klart är de inte nöjda med Norbergs kommun. På sätt och vis kan jag förstå dem: Bjurfors ligger mycket nära Avesta centrum men ca 15 km från Norbergs centrum. Inte konstigt att de upplever att de bor i, eller i alla fall väldigt nära, Avesta. Så vitt jag vet har alla barn valt att gå i skola i Avesta kommun, trots att de egentligen hör till Norbergs kommun. Det är helt enligt regelverket och jag har inga som helst synpunkter på det. Men när man väljer att gå i skolan i en annan kommun än den man bor i har man ingen rätt till skolskjuts. Om barnen skulle gå i skola i Norberg skulle de ha längre väg till skolan men varit berättigade till skolskjuts från Norbergs kommun. Nu får de ta sig till skolan (i Avesta) på egen hand, eftersom de gjort ett aktivt val om skola i en annan kommun. 

I höstas beslutade Västmanlands Kollektivtrafikmyndighet att dra om busslinje 500, som tidigare passerade genom Bjurfors, till att istället passera närliggande Källhagens industriområde. Norbergs kommun ifrågasatte varför och begärde att statistik redovisades över hur många som brukar kliva av och på bussen i Bjurfors, hur långt Bjurforsborna istället skulle få till närmaste busshållplats och vilka argument som fanns för omdragningen. Det visade sig att mycket få personer åkt buss till eller från Bjurfors under mätveckorna (ca 5 personer per dag, om jag minns rätt). Antalet personer som jobbar i Källhagens industriområde och som efter omdragningen skulle få tillgång till kollektivtrafik var stort. Omdragningen gjordes i samband med den nya tidtabellen för 2016.

Dessa två saker – brist på skolskjuts och längre väg till busshållplats – tror jag är anledningen till Bjurforsbornas missnöje. Men jag kan ha fel, ingen har hört av sig till mig för ett samtal – än. Det kan vara andra saker de är upprörda över. 

För några år sedan blev jag kontaktad av pappor i Bjurfors som hade önskemål om bl a skolskjuts. Jag och dåvarande ordf i Barn- och Utbildningsutskottet, Ulf Olofsson, träffade våra motsvarigheter i Avesta och diskuterade frågan. Vi bestämde att ha ett gemensamt dialogmöte i Bjurfors med båda kommunerna närvarande. Av olika anledningar blev det dialogmötet inte av. 

Istället bjöd Ulf och jag in intresserade föräldrar i Bjurfors till ett möte i kommunhuset i Norberg. Vi lyssnade på deras synpunkter och önskemål, berättade om vad kommunen kan och inte kan göra. Kommuner styrs av kommunallagen. Enligt kommunallagen måste vi behandla alla invånare lika. Det betyder att Norbergs kommun inte kan bevilja Bjurforsbor skolskjuts till skolan i en annan kommun, med mindre än att vi erbjuder alla andra norbergare samma sak. Det kostar mycket pengar och det vill vi inte prioritera. Vi vill hellre lägga skattebetalarnas pengar på fler lärare, fler undersköterskor eller annat som behövs i våra verksamheter. 

Norbergs kommun har även haft en del kontakter med Bjurforsbor i samband med revidering av Översiktsplan, skapande av LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge) och nu senast gällande omdragningen av busslinje 500. Men vi kunde ha varit snabbare, bättre och mer uthålliga i vår dialog, det erkänner jag. 
Eftersom det inte är helt klart för mig vad Bjurforsborna inte är nöjda med vet jag inte om vi kan lösa det som felar. Generellt sätt tror jag att de behov och eventuella problem som finns enklast kan lösas genom ännu bättre samverkan mellan Avesta och Norbergs kommuner. Vi har lång och god erfarenhet av att samarbeta. När det gäller önskemål från Bjurforsbor måste vi erkänna att vi i Norbergs kommun inte har lyckats så bra som vi borde. Vi kan helt klart bli bättre i vår dialog och i förslag till lösningar. 
Jag har haft kontakt med min Kommunalrådskollega i Avesta, Lars Isacsson, och jag vet att Johanna Odö, ordförande i Barn- och Utbildningsskottet i Norberg, har haft kontakt med sin motsvarighet i Avesta. Norbergs kommun kommer bjuda in Bjurforsborna till ett möte i början av juni för att lyssna vad det är de inte är nöjda med. Efter det får vi fundera på vad vi kan göra åt det och fortsätta dialogen med Avesta. 

Självklart ska vi göra vad vi kan för att alla norbergare – oavsett i vilken kommundel man bor – ska vara nöjda med Norbergs kommun.

Bidra eller förstöra

V

arje dag jobbar en massa människor i Norbergs kommun
(och alla andra kommuner)

för att så gott de kan ge stöd, hjälp, undervisning och omvårdnad för alla kommuninvånare som behöver det. De gör ett fantastiskt jobb. 
Varje dag försöker politiker av olika kulör vrida och vända på våra gemensamma skattemedel för att på bästa sätt bibehålla och utveckla verksamheterna i Norberg. Alla-  jag menar verkligen alla – har invånarnas bästa för ögonen.

Allt är inte perfekt i våra verksamheter. Det finns mycket som måste bli bättre och jag kan lova att vi inte sopar några problem under mattan. 

Vi har de senaste åren stått inför stora utmaningar och det tog tid innan politiker på nationell nivå förstod våra problem och gav oss verktyg att lösa dem. Nu har vi bättre lagstiftning och mer pengar för att genomföra det som invånarna i Norberg har rätt att förvänta sig av sin kommun. 

Det finns dock något som motverkar det konstruktiva arbete som sker och som varken personal eller politiker kan styra över: människor som av någon anledning drivs av att svärta ner kommunen och förstora de problem som finns. Ett fåtal personer sprider ogrundade anklagelser och halvsanningar om hur eländigt det är i Norberg och andra människor väljer att tro på det, istället för att ta reda på fakta. Det spelar ingen roll hur mycket medarbetare och politiker sliter för att klara sina uppdrag och förbättra verksamheterna när andra väljer att bara förstöra. 

Lotta Grönings inlägg på Facebook härom veckan, där hon låter påskina att jag, i en tidningsintervju, sagt att det är kaos i skolan och att det finns planer på att lägga ner skolan i Norberg (!) har skapat så mycket mycket ilska, oro och ledsamhet – helt i onödan. Varför Gröning väljer att skriva som hon gör kan jag inte förstå. Det bidrar sannerligen inte till någon framtidstro. 

Jag vädjar till alla norbergare att ta reda på fakta, skapa sig en egen uppfattning och fråga den det berör om något verkar konstigt. 
Kritisera gärna det du inte tycker är tillräckligt bra. Säg ifrån om något är fel. Men vi måste alla hjälpas åt att berömma det som görs bra, stötta de som arbetar för vårt gemensamma bästa och bidra med konstruktiva lösningar istället för att skapa grundlös oro. 

Den som vill veta vad jag anser om skolan i Norberg och våra gemensamma utmaningar kan läsa intervjun med mig i skolvarlden.se

Såhär skriver en lärare på Centralskolan, med anledning av det ovan nämnda facebookinlägget av Gröning: 

”De allra flesta av mina kollegor på skolan har blivit mycket upprörda över det här inlägget och alla kommentarer det fått. Många är nästan kränkta och känner sig personligt påhoppade över att Centralskolan utmålas som en skola i kris, det finns ingen verklighetsförankring! Vi har slitit länge med att få saker och ting att fungera, det senaste året har varit det värsta på länge men INTE för eleverna! Vi gör ALLT för att ALLA elever ska ha det så bra som möjligt VARJE dag, det är lärarnas arbetssituation som inte har varit tillfredsställande, men att utmåla det som någon kris är ren lögn. Jag blir så förbannad när man på Facebook går ut och skriver onyanserat och utan verklighetsförankring om skolan på det här viset. 

De här citaten från artikeln är tagna ur sitt sammanhang. Har vi den kvalité på undervisningen som vi önskar? Nej, det har vi inte. Kommer vi någonsin att få det, troligen inte, det finns alltid saker som kan bli ännu lite bättre.

Att många kompetenta lärare slutar, det är inte alls sant! Vi har få som slutat den senaste tiden, tvärtom – vi har trådar ute för att hitta bra personal till nästa läsår. Kommer alla att vara behöriga då? Nej, det kommer de inte, för så ser det ut i Sverige idag, det är ju brist på lärare. Då försöker vi hitta bra personer som ändå kan täcka vårt behov. 

Lotta nämner bristen på adekvat undervisning, skitsnack! Vi har fått positiv feedback från Skolverket för vårt jobb med nyanlända. Det som Lotta refererar till från skolinspektionen är gammalt, det var från deras granskning för 3 år sedan… Klasserna har varit relativt stora, men till hösten är planen att det blir tre klasser i varje årskurs från 4-9. VI GÖR DET BRA MED DE MEDEL VI HAR!!!!”

Det här är en ganska rättvisande bild, enligt de lärare, föräldrar, elever, skolledare och skolpolitiker jag har pratat med. 

Jag är stolt över skolan i Norberg. Skolledning, lärare och övrig personal gör ett fantastiskt arbete. Vi har stora utmaningar men jag vet att ni gör allt ni kan för att lösa dem och ge varenda elev en så bra skolgång som möjligt. Och nästa läsår finns det mer resurser för att underlätta ert arbete och utveckla undervisningen. 

Om människor slutade att svartmåla skolan i onödan skulle det gå ännu bättre att öka framtidstron och stoltheten i Norberg. 

Var stolt, norbergare!

Dagens tre roligaste:- Under intervjun med Svenskt Näringsliv om lokalt företagsklimat utbrister skribenten ”Men oj, vad mycket spännande som är på gång i Norberg!”

– En man kommer in i kommunhuset och vill veta lite om kommunen. Det visar sig att han, som är från Stockholm, funderar på att köpa en fastighet i Norberg och hyra ut lägenheter ”eftersom ni har ett guldläge här, nära de snabbt växande städerna.”

– Det unga paret, som nu bor i Stockholm, berättar att de vill flytta tillbaka till Norberg, bara de kan hitta ett hus. 

Vi har mycket att vara stolta över, kära norbergare!