Bjurfors – i Norberg, Avesta eller båda?

Den som följer media i Avesta-Norberg har, de senaste veckorna, kunnat läsa att många av de som bor i Bjurfors (Norbergs kommun) säger att de hellre vill tillhöra Avesta kommun. Flera medier har frågat mig vad jag tycker om det. Utrymmet i media är ju begränsat (och svaren på frågorna kortas obönhörligen till knapp igenkännlighet) så därför vill jag utveckla mina åsikter i frågan här. 

Ärligt talat har jag inte riktigt klart för mig vad det är som Bjurforsborna är besvikna över men helt klart är de inte nöjda med Norbergs kommun. På sätt och vis kan jag förstå dem: Bjurfors ligger mycket nära Avesta centrum men ca 15 km från Norbergs centrum. Inte konstigt att de upplever att de bor i, eller i alla fall väldigt nära, Avesta. Så vitt jag vet har alla barn valt att gå i skola i Avesta kommun, trots att de egentligen hör till Norbergs kommun. Det är helt enligt regelverket och jag har inga som helst synpunkter på det. Men när man väljer att gå i skolan i en annan kommun än den man bor i har man ingen rätt till skolskjuts. Om barnen skulle gå i skola i Norberg skulle de ha längre väg till skolan men varit berättigade till skolskjuts från Norbergs kommun. Nu får de ta sig till skolan (i Avesta) på egen hand, eftersom de gjort ett aktivt val om skola i en annan kommun. 

I höstas beslutade Västmanlands Kollektivtrafikmyndighet att dra om busslinje 500, som tidigare passerade genom Bjurfors, till att istället passera närliggande Källhagens industriområde. Norbergs kommun ifrågasatte varför och begärde att statistik redovisades över hur många som brukar kliva av och på bussen i Bjurfors, hur långt Bjurforsborna istället skulle få till närmaste busshållplats och vilka argument som fanns för omdragningen. Det visade sig att mycket få personer åkt buss till eller från Bjurfors under mätveckorna (ca 5 personer per dag, om jag minns rätt). Antalet personer som jobbar i Källhagens industriområde och som efter omdragningen skulle få tillgång till kollektivtrafik var stort. Omdragningen gjordes i samband med den nya tidtabellen för 2016.

Dessa två saker – brist på skolskjuts och längre väg till busshållplats – tror jag är anledningen till Bjurforsbornas missnöje. Men jag kan ha fel, ingen har hört av sig till mig för ett samtal – än. Det kan vara andra saker de är upprörda över. 

För några år sedan blev jag kontaktad av pappor i Bjurfors som hade önskemål om bl a skolskjuts. Jag och dåvarande ordf i Barn- och Utbildningsutskottet, Ulf Olofsson, träffade våra motsvarigheter i Avesta och diskuterade frågan. Vi bestämde att ha ett gemensamt dialogmöte i Bjurfors med båda kommunerna närvarande. Av olika anledningar blev det dialogmötet inte av. 

Istället bjöd Ulf och jag in intresserade föräldrar i Bjurfors till ett möte i kommunhuset i Norberg. Vi lyssnade på deras synpunkter och önskemål, berättade om vad kommunen kan och inte kan göra. Kommuner styrs av kommunallagen. Enligt kommunallagen måste vi behandla alla invånare lika. Det betyder att Norbergs kommun inte kan bevilja Bjurforsbor skolskjuts till skolan i en annan kommun, med mindre än att vi erbjuder alla andra norbergare samma sak. Det kostar mycket pengar och det vill vi inte prioritera. Vi vill hellre lägga skattebetalarnas pengar på fler lärare, fler undersköterskor eller annat som behövs i våra verksamheter. 

Norbergs kommun har även haft en del kontakter med Bjurforsbor i samband med revidering av Översiktsplan, skapande av LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge) och nu senast gällande omdragningen av busslinje 500. Men vi kunde ha varit snabbare, bättre och mer uthålliga i vår dialog, det erkänner jag. 
Eftersom det inte är helt klart för mig vad Bjurforsborna inte är nöjda med vet jag inte om vi kan lösa det som felar. Generellt sätt tror jag att de behov och eventuella problem som finns enklast kan lösas genom ännu bättre samverkan mellan Avesta och Norbergs kommuner. Vi har lång och god erfarenhet av att samarbeta. När det gäller önskemål från Bjurforsbor måste vi erkänna att vi i Norbergs kommun inte har lyckats så bra som vi borde. Vi kan helt klart bli bättre i vår dialog och i förslag till lösningar. 
Jag har haft kontakt med min Kommunalrådskollega i Avesta, Lars Isacsson, och jag vet att Johanna Odö, ordförande i Barn- och Utbildningsskottet i Norberg, har haft kontakt med sin motsvarighet i Avesta. Norbergs kommun kommer bjuda in Bjurforsborna till ett möte i början av juni för att lyssna vad det är de inte är nöjda med. Efter det får vi fundera på vad vi kan göra åt det och fortsätta dialogen med Avesta. 

Självklart ska vi göra vad vi kan för att alla norbergare – oavsett i vilken kommundel man bor – ska vara nöjda med Norbergs kommun.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s