Kan vi och bör vi förbjuda tiggeri?

Frågan om ett eventuellt förbud mot tiggeri är svår. Instinktivt känns det fel att rikta förbud mot de som är allra svagast i vårt samhälle. Och nej, fattigdomen försvinner inte för att vi lagstiftar bort ett av dess symptom. 
Å andra sidan, är vi nöjda med hur situationen är idag? Kan vi verkligen bara se på när människor lämnar sina barn och familjer under långa perioder för att under förnedrande former göra sin situation i hemlandet lite drägligare genom att tigga i Sverige? Kan vi bara se på när barns skolgång avbryts för att följa med sina föräldrar på tiggarresa och kanske bo i en bil? 

Vi vet att det är stor risk att kommande generationer ”ärver” sina föräldrars situation. Det kan jag som socialdemokrat inte acceptera. Sverige ska verka för att romska barn får betydligt bättre livschanser än att behöva tigga. Och inte känns det bra att de styrande i Rumänien och Bulgarien kan fortsätta med sin diskriminering av romer och slippa undan ansvaret för sina medborgare genom att de allra fattigaste reser till Sverige. 

Frågan är inte lätt. Hur lösningarna ska se ut vet jag inte men diskussionen behövs definitivt. 

Annonser