Spelar det någon roll med ett förbud mot kärnvapen?

I förra veckan röstade Första utskottet i FN’s Generalförsamling för att påbörja en process mot ett framtida, internationellt förbud mot kärnvapen. Omröstningen är lite av ett genombrott i kampen mot kärnvapen men röster höjs också för att det är ett slag i luften som inte kommer leda någonvart. Jag tillhör de som anser att beslutet är jätteviktigt och att vi är skyldiga kommande generationer att prova alla framkomliga vägar för att skapa en kärnvapenfri värld.

Under flera år efter kalla krigets slut gjordes betydande framsteg i nedrustningsarbetet. Men sedan några år tillbaka har utvecklingen avstannat. Cirka 16 000 stridsspetsar kvarstår, 90 procent av dem ryska och amerikanska. Mångmiljardinvesteringar görs just nu i flera länder för att modernisera kärnvapensystemen. I det försämrade säkerhetspolitiska klimatet som nu råder innebär status quo på nedrustningsområdet ökade risker för alla. När tonläget är så högt i världspolitiken som det är just nu behövs en annan linje. Världen måste återigen ta sig samman och påbörja processer för nedrustning och avspänning.

Vi socialdemokrater har en lång tradition av att arbeta för nedrustning. Redan 2009 beslutade den socialdemokratiska kongressen att arbeta aktivt med kärnvapennedrustning. Det allt osäkrare läget i vårt närområde gör att det behövs en annan väg; en möjlighet för samtal, samarbete och avspänning. Det ska Sverige bidra till.

Att Sverige röstat för det initiativ till arbete för ett framtida förbud mot kärnvapen är oerhört bra och mycket välkommet. Sverige har alltid varit en tydlig röst för fred och nedrustning och ska så fortsätta att vara. I grunden handlar detta om vilken syn länder har på kärnvapenavskräckning som medel för att uppnå säkerhet. Syftet med ett förbud är främst att sätta tryck på kärnvapenländerna att ta steg mot nedrustning: förbjuda vissa typer av vapen, förhindra att andra moderniseras och minska antalet stridsspetsar.

Kommer ett framtida förbud att få någon reell effekt? Det återstår att se. Kärnvapenländerna (för närvarande nio stycken) kommer förstås inte att vara tillskyndare av ett förbud eller ansluta sig till konventionen. Men det faktum att vissa kärnvapenländer (läs USA) varit mycket aktiva i att försöka förmå stater att rösta mot ett förbudsarbete säger mig att ett förbud inte är förgäves. De stater som innehar kärnvapen inser nog att ett förbud kommer att vara normerande och stigmatisera kärnvapen mer än idag. De är nog också medvetna om att andra vapenförbud, t ex mot biologiska- och klustervapen, har fått önskad effekt fastän inte alla länder anslutit sig till förbudet. Att inneha kärnvapen kommer bli moraliskt mycket jobbigare ju fler länder som ansluter sig till ett internationellt förbud. Och det är precis det vi eftersträvar.

Även om det kommer dröja innan vi har en värld helt utan kärnvapen hoppas jag att ett förbud leder till att färre stridsspetsar är aktiverade i ”redo-läge”, att vissa typer av vapen i alla fall skrotas och att mindre pengar läggs på att modernisera kärnvapenarsenalerna. Och kan ett förbud göra att antalet stater med kärnvapen förblir konstant eller till och med minskar har mänskligheten vunnit på det.

Att processen nu är i gång tror jag kan göra att fler människor engagerar sig i opinionsbildning och debatt. Det behövs. Kärnvapen är ett hot mot mänskligheten utan motstycke. Om något land skulle använda sina vapen, avsiktligt eller oavsiktligt, skulle det få förödande konsekvenser som ingen idag kan överblicka. Därför måste vi pröva alla vägar för att minska risken för att kärnvapen används och allas röst behövs i det arbetet.

Nästa år sker de viktiga förhandlingarna om hur en förbudskonvention kan se ut. Sverige kommer vara aktiva, bidra till ett konstruktivt debattklimat och så effektiva lösningar som möjligt. Regeringen har aviserat att förhandlingsprocessen måste vara inklusiv med ett så brett deltagande som möjligt.  

Vi socialdemokrater kommer göra vad vi kan för att bidra till en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga våra barn, barnbarn och alla kommande generationer.

 

Annonser

2 thoughts on “Spelar det någon roll med ett förbud mot kärnvapen?

  1. Det är väldigt bra att Sverige motsätter sig kärnvapen och spridning av dessa. Men vår förhållning till NATO talar emot detta eftersom flera NATO-medlemmar är kärnvapenstater.
    Sedan är Sverige en av världens största exportnationer, tillverkare och utvecklare av ammunition och kommersiella vapen och vapensystem. Så länge Sverige håller Wallenbergs Investor om ryggen och fortsätter att tillåta vapenexport, samt att vara värdland till NATO, borde vi hålla en låg profil även när det gäller kärnvapen.

    • Hej Gunnar! Jag ser ingen motsättning i att samarbeta med USA och NATO när det gynnar våra intressen och att ha en hög profil i kärnvapenfrågan. En av anledningarna till att Sverige inte är med i NATO är just att vi ska vara alliansfria och kunna ha en egen åsikt. Sveriges hållning i kärnvapenfrågan är väl känd och respekterad, både av stater med och utan kärnvapen. Nu tar vi krafttag i arbetet för en säkrare värld.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s