Hur snabbt ska kommuner tvingas agera när SCB’s tjänstemän gör om sina modeller?

Statistiska Centralbyrån (SCB) ansvarar för beräkningarna i de kommunala utjämningssystemen. Systemen syftar till att utjämna demografiska och regionala skillnader och ge kommunerna mer likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla välfärd för sina invånare.

I början av oktober meddelade SCB att de från och med 1 januari 2017 ändrat i beräkningsmodellen för variablerna Programval i kostnadsutjämningens gymnasiemodell och för Arbetslösa utan ersättning. Förändringen gör att vissa kommuner bidrar mindre till utjämningssystemet än de prognostiserat och andra kommuner förlorar stort. De kommuner som drabbas av den här förändringen är framför allt små kommuner som tagit ett mycket stort ansvar i att ta emot flyktingar. Mer om hur detta drabbar vissa kommuner, och vad berörda kommunalråd tycker om det, skriver Johanna Odö (S) och Marino Wallsten (S) här.

Som exempel kan nämnas att Avesta kommun med den aviserade förändringen förlorar intäkter motsvarande 35 öres skattehöjning. Norbergs kommuns intäkter minskar med motsvarande 1 % av skatter och generella statsbidrag. Fagerstas intäkter sjunker med 7,6 miljoner kronor. Det är mycket stora förändringar för redan hårt belastade kommuner och förändringen kommer sent i budgetprocessen.

Flera av de kommuner som drabbas hårt av förändringen avser att överklaga SCB’s beslut. Det är inte förändringen i sig som de vänder sig emot, snarare att den kommer med så kort varsel innan den träder i kraft och att kommunerna har små eller inga chanser att anpassa sin kostnadskostym.

Förändringar i utjämningssystemen är inte ovanligt och det är bra att systemen anpassas för att uppnå sina syften. Men förändringar som får stora ekonomiska konsekvenser för kommuner bör aviseras i god tid och genomföras stegvis under ett antal år så att kommunerna hinner anpassa sina verksamhetskostnader efter de nya förutsättningarna. Vore det inte på sin plats att det finns en införandetid när förändringarna i utjämningssystemen får större konsekvenser än x kr/invånare? Det tycker i alla fall jag. Därför ställer jag idag en skriftlig fråga till det utomordentligt kloka statsrådet Ardalan Shekarabi, som har bl a SCB i sin portfölj:

Vilka direktiv tänker statsrådet Ardalan Shekarabi ge SCB för att kommunerna ska få mer tid att anpassa sig till större förändringar i de kommunala utjämningssystemen?

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s