Vad gör Norberg attraktivt?

Två fd politiker i Norberg, Christer Filipsson och Lennart Skansfors, har tröttnat på att inte längre vara förtroendevalda kommunpolitiker. De har för ett par år sedan lämnat sina tidigare partier (L och C) och har nyligen blivit moderater. Gott så. Nu är de aktiva i media med debattartiklar och skriver medborgarförslag i flera olika frågor.

Det är jättebra att människor engagerar sig. Det är toppen att det finns förslag på hur vi kan göra Norberg ännu bättre. Och allianspartierna behöver verkligen fler krafter för att utgöra en opposition värd namnet. Men jag tycker att det är synd att M-paret hela tiden rackar ner på och klagar på hur det är i Norberg. Peka gärna på det som inte är bra och föreslå vad vi kan göra istället, men gör inte saker värre än de är! Det gynnar ingen, och det ökar definitivt inte vår attraktivitet. Lyft gärna fram en del av allt som är bra. Det tror jag gynnar alla.

Norbergs attraktivitet skapar vi tillsammans.

Jag är stolt över Norberg varenda dag. Vår fantastiska kommun har flera fördelar som andra inte har: Vi har en vacker och levande stadskärna som lockar många besökare. Vi har engagerade invånare som tar initiativ, jobbar ideellt, skapar olika typer av evenemang tillsammans. Kommunen har en hängiven personalstyrka som ger allt för att skapa bra verksamheter. Vi har ett sprudlande föreningsliv och många framgångsrika företag.

I Norberg finns en kraft, vilja och förmåga att göra saker bättre tillsammans – en förmåga som många av mina kommunalrådskollegor är avundsjuka på. Den kraften syns tyvärr aldrig i några rankningar.

Självklart finns det också mycket som behöver bli bättre i vår kommun:

Vi har lägst andel behöriga lärare, för att vi fått jättemånga nya elever (näst flest asylsökande per capita) och det är stor lärarbrist i hela Sverige. Men våra pedagoger och skolledare slår knut på sig själva för att alla barn ska ha en trygg vardag i skolan, klara kunskapsmålen och bli nyfikna medborgare. De gör ett fantastiskt jobb! Flera behöriga lärare är på väg in till hösten och jag är så tacksam för alla som arbetar kvar i våra skolor och förskolor, trots det hårda tryck vi haft i flera år.

Våra skolresultat har sjunkit markant de senaste åren. Till stor del beror det på en hög andel elever som kommit till Sverige sent under skoltiden och helt enkelt inte hunnit få godkänt i alla ämnen innan de fyller 16 år. Det är ingen ursäkt men en förklaring. Trots detta har Norberg den högsta andelen elever, av kommunerna i norra länsdelen, som är behöriga till gymnasiet. Det visar att våra pedagoger gör ett utmärkt jobb, trots att förutsättningarna inte alltid är de vi önskar.

Vi har tyvärr hög arbetslöshet i Norberg, främst bland utrikesfödda. Många asylsökande vill stanna här när de får uppehållstillstånd och det är vi jätteglada för. Men alldeles för många tvingas flytta till andra kommuner för att de inte hittar bostad eller jobb här. Vi har flera bra insatser igång för att coacha arbetslösa ut i jobb, mycket bra görs, men vi måste erkänna att vi inte har lyckats så bra som vi hoppats.

Efter många års slit med effektiviseringar och besparingar i kommunens verksamheter har vi äntligen en stabil ekonomi. När vi socialdemokrater började styra år 2007 hade Norbergs kommun 101,5 Mkr i skulder, inte en krona avsatt till framtida pensioner, underhållet av verksamhetsfastigheter var fruktansvärt eftersatt, kommunen hade nästan inga pengar på banken och tvingades ofta låna av checkkrediten när vi skulle betala ut lön till våra anställda. Det var ingen bra grund att bygga attraktivitet på.

Kommunen har fortfarande inte satt av särskilda pengar för framtida pensionskostnader men vi har skapat utrymme i budgeten för att klara den kostnaden löpande. Vi har amorterat ungefär en fjärdedel av kommunens skulder och har låga räntekostnader. Kommunen har 80 Mkr på banken som gör att vi kan investera, te x i en idrottshall, utan att ta upp nya lån. Nu finns det en grund, även om den fortfarande är ganska bräcklig, att utveckla och satsa i lagom takt.

För mig är gemenskapen, själen, viljan till utveckling tillsammans det som gör att jag älskar Norberg. Oavsett om jag besöker företag, skolan, föreningsliv eller vårdcentralen så är viljan att göra bra saker tillsammans, att utveckla verksamheten och Norberg för oss själva och för andra, det som är tydligast. Vi är många som är stolta över och brinner för Norberg.

För övrigt är jag jätteglad över att hästsporten är så stor i vår kommun. Barn och vuxna, tjejer och killar, som rider, tränar trav, arrangerar tävlingar, driver företag, ökar sin självkänsla, tar ansvar, vinner priser och växer tillsammans – det är stort. Hästmänniskor och alla andra som bidrar till ett rikt idrotts-, förenings- och kulturliv – ni gör Norberg attraktivt.

 

 

 

Annonser

Om bussar och busstorg i Norberg

I Norberg har vi höga mål för ett ökat kollektivt resande. Att fler åker buss är ett bra sätt att minska utsläppen och skapa en mer hållbar tillvaro för alla.

Kommunstyrelen beslutade år 2013 att avtala med Kollektivtrafikmyndigheten om fler busslinjer och fler turer inom Norberg men att även öka turtätheten till och från Norberg. Vi har fått betydligt fler bussturer att välja på och en ny busslinje, tack vare att kommunen har linjelagt skolskjutsarna. Istället för att skolbarnen i första hand hämtas med särskilda, små fordon som ingen annan får åka med åker skolbarnen, där så är möjligt, med en vanlig buss som även är tillgänglig för andra. Detta har inneburit att antalet bussturer har ökat från 16 stycken år 2013 till 27 stycken år 2015. Antalet resor som görs med buss inom Norberg har ökat från ca 13 000 resor år 2013 till drygt 22 000 resor år 2016. Alla siffror finns att hämta hos Kollektivtrafikmyndigheten och på kommunkontoret för den som vill ha mer statistikunderlag.

Vad kostar då den utökade busstrafiken? Om vi räknar bort busskort till asylsökande barn, som Migrationsverket bekostar, har länsbussar, lokalbussar och skolskjutsar totalt kostat Norbergs kommun 5 Mkr år 2013, 5,7 Mkr år 2014, 6,4 Mkr år 2015 och 6,7 Mkr år 2016. Under den här perioden har antalet skolbarn ökat markant och vi har behövt sätta in fler bussar, framför allt till och från Kärrgruvan.

Att bygga om busstorget, där resenärer i olika åldrar ska kunna byta buss för vidare resa till jobb och skola, är enligt min mening en nödvändighet. Det måste bli tydligare vilken buss som går vart, säkerheten för de som väntar på bussen måste bli bättre och trafikmiljön runt busstorget bör också förbättras. Vid det medborgardialogmöte som hölls i frågan fick vi värdefulla synpunkter på hur utformningen kan göras så bra som möjligt. Tack till alla som deltog i det.

I årets budget, antagen av ett enigt kommunfullmäktige, har vi reserverat 500 000 kr för att bygga om busstorget. Den totala kostnaden beräknas bli 1,5 Mkr men Trafikverket har beviljat oss medel för halva kostnaden. Den totala kostnaden för norbergarna blir alltså ca 750 000 kr.

De mindre skolbarnen har personal från fritids som går med dem till och från bussen. Det skedde även när bussarna gick ända fram till skolan men nu har vi fler barn och en längre sträcka att gå så idag används knappt 2 tjänster till det, fördelat på flera olika personer. När idrottshallen är klar planerar vi att flytta en hållplats dit så att fler barn kan gå själva till och från skolan på ett säkert sätt.

Vår förhoppning är att arbetet med busstorget kan ske under sommarlovet och att alla resenärer möts av ett omgjort, fint och tryggt busstorg när skolan börjar i augusti.

 

 

Återinvigning av Elsa Anderssons Konditori

Äntligen!

I 20 långa månader har vi saknat vårt Elsas. Efter den fruktansvärda branden har det funnits ett hål i Norbergs hjärta.

Norberg är så mycket mer än ett fantastiskt, legendariskt café men Norberg blir sig aldrig likt utan Elsa Anderssons Konditori.

Tack vare tusentals människors engagemang, suveräna hantverkare och med den envishet, passion och känsla som bara Ti besitter, har hålet i Norbergs hjärta återigen fyllts av mandelringar, tangotårtor och en lysande gul diamant.

Å hela Norbergs vägnar vill jag tacka ALLA som på olika sätt har bidragit till att vårt fantastiska konditori står här igen – en misstolpe i Norbergs historia.

Nu fikar vi!