Vad är sanningen om Norberg?

Putte Dahlström, Partiet för Norbergs framtid, har ställt en interpellation till mig och frågat vad som är den sanna bilden av Norberg. Det är förstås inte någon lätt fråga att besvara men här är mitt försök:

”Vilken är den sanna bilden av Norberg? Jag tror att det finns lika många svar på den frågan som det finns norbergare. För vad är Sanningen? Om Putte Dahlström vill ha siffror och fakta hänvisar jag till Norbergs Kommuns Årsredovisning 2016 där vi redovisar hur mycket pengar kommunen lagt på olika verksamheter och i vilken grad de beslutade målen har uppnåtts.

Om Putte Dahlström vill veta hur Norbergs kommun står sig i jämförelse med andra kommuner hänvisar jag till www.kolada.se där den som vill kan hitta massor av jämförande statistik om olika kommunala verksamheter.

Om Putte Dahlström vill veta vad jag, i egenskap av Kommunstyrelsens ordförande, tycker är den sanna bilden av Norberg är mitt svar att den är blandad men allt ljusare:

  • Vi har tillsammans beslutat om en tydlig målbild för framtiden i Vision 2025 och den är vägledande för allt arbete i verksamheterna.
  • Rent ekonomiskt har Norberg kommun på 10 år gått från höga skulder, tomt bankkonto och dåligt underhållna fastigheter till att varje år amortera på låneskulden, 80 mkr på banken och ett inte lika eftersatt underhåll på fastigheter och VA-ledningar.
  • Driftsekonomiskt har Norbergs kommun gått från ständiga underskott i verksamheterna (1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005 och 2006) till tio år på rad sammantaget överskott före extraordinära åtgärder (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), vilket gör att vi nu kan investera, satsa och underhålla utan att ta nya lån. För den som inte vet övertog vi socialdemokrater styret i Norberg vid valet 2006, då under Kenneth Östbergs ledning. De 12 föregående åren styrde Vänsterpartiet, ibland självt men oftast tillsammans med andra partier (dock inte Socialdemokraterna) under ledning av Kent Persson.
  • Skolresultaten har gått från sämst i Sverige 2005 till 13 bäst i landet 2014. De senaste åren har vi återigen rasat i betyg och behörighet till gymnasiet, av förklarliga anledningar, men ligger ändå högst i norra Västmanland.
  • Äldreomsorgen i Norberg hade 100% nöjda boende i SÄBO 2013 men vi har jättehöga sjukskrivningstal bland personalen inom hemtjänsten
  • Norberg blev utsett till 2012 års företagarkommun enligt Företagarna och UC, som ser till faktiska resultat, men hamnar alltid bland de sista i Svenskt Näringslivs ranking. När företag som faktiskt haft någon form av kontakt med kommunen tillfrågas om hur nöjda de är ligger vi runt snittet i Sverige.
  • Norbergarna ger allt högre omdömen till kommunaltekniken i de enkäter som görs på uppdrag av NVK men fortfarande anses gatuunderhållet allt för dåligt.
  • Föräldrarna är över lag mycket nöjda med förskolan men det finns frustration hos personalen över att barngrupperna är stora.

Världen är inte svart eller vit, så inte heller bilden av Norberg. Den är komplex, mångfacetterad, ändras från år till år och beror till stor del på vad man jämför med och vilka förväntningar frågeställaren har.

Det jag vet är att Norberg har en själ, en kraft, ett engagemang som en del andra kommuner saknar. Här finns många människor som är stolta över sin bygd, som vill göra saker tillsammans, som inte tvekar att kavla upp ärmarna och lägga ideell tid för att utveckla något som de tror på. Det gör skillnad och det gör oss rika. Därför älskar jag Norberg, därför engagerar jag mig för att utveckla vårt samhälle tillsammans med andra och det är den sanning som spelar roll för mig.”

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s